***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.11.2021 18:12
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Yeni Bakiye
80.000.000 -34.864 50.928.448 59.973 23.200.453 154.154.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.985.698 7.985.698
Kar Dağıtımı
23.200.453 -23.200.453
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
23.200.453 -23.200.453
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -34.864 74.128.901 59.973 7.985.698 162.139.708
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856
Yeni Bakiye
80.000.000 36.953 74.128.901 59.973 15.400.029 169.625.856
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.041.078 8.041.078
Kar Dağıtımı
15.400.027 -15.400.029 -2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.400.029 -15.400.029 0
Diğer
-2 -2
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 36.953 89.528.928 59.973 8.041.078 177.666.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
68.354.332 45.546.185 23.849.723 12.745.927
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 68.354.332 45.546.185 23.849.723 12.745.927
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
57.863.453 37.922.112 19.924.764 10.408.179
İskontolu
51.113.371 35.454.767 17.006.158 9.435.860
Diğer
6.750.082 2.467.345 2.918.606 972.319
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.490.879 7.624.073 3.924.959 2.337.748
İskontolu
7.551.767 5.847.240 2.518.896 1.753.902
Diğer
2.939.112 1.776.833 1.406.063 583.846
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -43.299.852 -24.210.312 -14.835.599 -6.653.980
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-28.807.005 -16.263.683 -9.968.898 -4.142.517
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.761.751 -6.596.688 -4.233.642 -2.095.450
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.731.096 -1.349.941 -633.059 -416.013
BRÜT KAR (ZARAR)
25.054.480 21.335.873 9.014.124 6.091.947
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -11.537.173 -9.228.451 -4.251.022 -2.619.428
Personel Giderleri
-6.999.534 -5.501.481 -2.676.006 -1.380.984
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-349.248 -270.524 -167.261 -121.320
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.188.391 -3.456.446 -1.407.755 -1.117.124
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
13.517.307 12.107.422 4.763.102 3.472.519
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 10.508.923 6.439.672 3.339.219 2.951.884
Bankalardan Alınan Faizler
344.274 287.850 64.373 115.836
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
7.597.836 5.462.452 2.735.819 2.591.149
Diğer
2.566.813 689.370 539.027 244.899
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -7.801.966 -2.809.409 -437.070 -1.181.610
Özel Karşılıklar
-7.801.966 -2.809.409 -437.070 -1.181.610
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -7.522.362 -5.386.276 -2.728.261 -2.571.168
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-7.508.646 -5.386.276 -2.714.545 -2.571.168
Diğer
-13.716 0 -13.716 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.701.902 10.351.409 4.936.990 2.671.625
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
32 1.600.626 0 548.085 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.302.528 10.351.409 5.485.075 2.671.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.261.450 -2.365.711 -1.300.950 -640.549
Cari Vergi Karşılığı
-2.404.188 -2.437.901 -1.324.749 -679.659
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
142.738 72.190 23.799 39.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,10000000 0,10000000 0,05000000 0,03000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
8.041.078 7.985.698
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 50.405.761 35.400.553
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -41.568.756 -22.860.371
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 10.490.879 7.624.073
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 10.164.649 6.151.822
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -11.537.173 -9.228.451
Ödenen Vergiler
-5.845.018 -5.930.975
Diğer
22,33,34 -4.069.264 -3.170.953
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-94.213.394 76.223.031
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -96.202.769 77.021.841
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 1.314.205 4.257.499
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 587.931 427.668
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-834.372 250.300
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -312.358 -3.343.377
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 1.233.969 -2.390.900
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-86.172.316 84.208.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
10 -1.600.626 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11 -150.062 -126.470
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.750.688 -126.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 7.599.700.974 10.196.423.969
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -7.512.910.825 -10.241.317.697
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
86.790.149 -44.893.728
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.132.855 39.188.531
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.803.921 2.949.589
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.671.066 42.138.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.041.078 7.985.698 4.184.125 2.031.076


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.671.066 0 2.671.066 3.803.921 0 3.803.921
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
429.618.864 0 429.618.864 330.704.425 2.711.670 333.416.095
Faktoring Alacakları
418.543.836 0 418.543.836 310.071.618 2.711.670 312.783.288
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 326.295.819 0 326.295.819 263.644.127 2.699.821 266.343.948
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 92.248.017 0 92.248.017 46.427.491 11.849 46.439.340
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 21.032.135 0 21.032.135 29.558.457 0 29.558.457
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -9.957.107 0 -9.957.107 -8.925.650 0 -8.925.650
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 50.414.120 0 50.414.120 48.813.494 0 48.813.494
İştirakler (Net)
50.414.120 0 50.414.120 48.813.494 0 48.813.494
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.072.631 0 2.072.631 2.942.593 0 2.942.593
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 131.719 0 131.719 157.423 0 157.423
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 1.317.429 0 1.317.429 2.456.348 0 2.456.348
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 502.889 0 502.889 360.150 0 360.150
DİĞER AKTİFLER
14 6.268.525 0 6.268.525 5.539.987 835 5.540.822
ARA TOPLAM
492.997.243 0 492.997.243 394.778.341 2.712.505 397.490.846
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
Satış Amaçlı
15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
VARLIKLAR TOPLAMI
496.071.444 0 496.071.444 397.852.542 2.712.505 400.565.047
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 206.309.627 0 206.309.627 180.745.278 2.702.370 183.447.648
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 1.490.434 0 1.490.434 902.503 0 902.503
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.016.242 0 2.016.242 2.850.614 0 2.850.614
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 102.013.558 0 102.013.558 38.397.746 0 38.397.746
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.810.159 0 2.810.159 2.274.344 0 2.274.344
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 2.469.911 0 2.469.911 1.934.096 0 1.934.096
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
340.248 0 340.248 340.248 0 340.248
CARİ VERGİ BORCU
22 3.278.181 0 3.278.181 2.806.539 0 2.806.539
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 486.311 0 486.311 259.797 0 259.797
ARA TOPLAM
318.404.512 0 318.404.512 228.236.821 2.702.370 230.939.191
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
177.666.932 0 177.666.932 169.625.856 0 169.625.856
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 36.953 0 36.953 36.953 0 36.953
Kar Yedekleri
89.528.928 0 89.528.928 74.128.901 0 74.128.901
Yasal Yedekler
26 28.344.790 0 28.344.790 27.983.275 0 27.983.275
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 52.131.466 0 52.131.466 45.741.320 0 45.741.320
Diğer Kar Yedekleri
9.052.672 0 9.052.672 404.306 0 404.306
Kar veya Zarar
8.101.051 0 8.101.051 15.460.002 0 15.460.002
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.041.078 0 8.041.078 15.400.029 0 15.400.029
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
496.071.444 0 496.071.444 397.862.677 2.702.370 400.565.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
142.715.722 0 142.715.722 138.728.523 0 138.728.523
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
256.007.031 26.575.522 282.582.553 149.148.247 79.499.679 228.647.926
ALINAN TEMİNATLAR
37 38.294.672.674 171.632.476 38.466.305.150 36.251.723.449 143.613.867 36.395.337.316
VERİLEN TEMİNATLAR
37 45.000.000 0 45.000.000 45.000.000 0 45.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 499.679.340 117.840.174 617.519.514 425.731.860 106.420.030 532.151.890
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
39.238.074.767 316.048.172 39.554.122.939 37.010.332.079 329.533.576 37.339.865.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973509


BIST
'
18:059.548
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5100 32,5245 % 0,22  
Euro 34,5891 34,6091 % 0,19  
Sterlin 40,3823 40,5847 % 0,06  
Frank 35,6027 35,7812 % 0,08  
Riyal 8,6584 8,7018 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,14 28,17 % 0,66  
Platin 953,00 954,47 % 0,66  
Paladyum 1.016,93 1.019,94 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.381,37 2.381,70 % 0,66