***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

05.05.2022 18:12
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 36.953 43.803.890 74.128.901 59.973 15.400.029 213.429.746
Yeni Bakiye
80.000.000 36.953 43.803.890 74.128.901 59.973 15.400.029 213.429.746
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.066.594 3.066.594
Kar Dağıtımı
15.400.029 -15.400.029
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.400.029 -15.400.029
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 36.953 43.803.890 74.128.901 15.460.002 3.066.594 216.496.340
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 67.714 43.803.890 89.528.930 59.973 13.532.546 226.993.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.129.870 4.671.167 6.801.037
Kar Dağıtımı
13.532.546 -13.532.546
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13.532.546 -13.532.546
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 67.714 45.933.760 89.528.930 13.592.519 4.671.167 233.794.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.528.351 20.230.674
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 28.528.351 20.230.674
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
24.822.122 17.193.573
İskontolu
22.476.873 15.937.118
Diğer
2.345.249 1.256.455
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.706.229 3.037.101
İskontolu
2.879.227 2.485.497
Diğer
827.002 551.604
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -15.719.693 -12.592.499
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.749.821 -8.179.196
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.157.177 -3.937.757
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-812.695 -475.546
BRÜT KAR (ZARAR)
12.808.658 7.638.175
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -6.833.127 -3.383.655
Personel Giderleri
-3.774.695 -1.913.777
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-970.713 -151.406
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.087.719 -1.318.472
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
5.975.531 4.254.520
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 4.800.779 4.916.748
Bankalardan Alınan Faizler
276.735 68.648
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
4.012.797 3.327.753
Diğer
511.247 1.520.347
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -567.488 -3.167.329
Özel Karşılıklar
-567.488 -3.167.329
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -3.975.527 -3.306.329
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.975.527 -3.306.329
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.233.295 2.697.610
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
32 236.077 932.990
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.469.372 3.630.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -1.798.205 -564.006
Cari Vergi Karşılığı
-2.064.022 -668.598
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
265.817 104.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.671.167 3.066.594
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.671.167 3.066.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.671.167 3.066.594
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,06000000 0,04000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
4.671.167 3.066.594
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
27,32,33 24.531.369 14.094.892
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
30 -14.906.998 -12.116.953
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 3.706.229 3.037.101
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 4.524.044 4.848.100
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -6.833.127 -3.383.655
Ödenen Vergiler
-2.271.137 -1.338.883
Diğer
-4.079.213 -2.074.008
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-198.947.876 -53.566.437
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 26.630.031 -82.999.541
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 -1.510.238 -970.185
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 -13.793.541 -737.932
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-123.539 -140.809
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -215.897.000 32.125.451
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 5.746.411 -843.421
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-194.276.709 -50.499.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
10 -2.365.948 -932.990
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -533.202 -150.062
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.899.150 -1.083.052
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16 4.857.041.375 1.528.351.909
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16 -4.710.766.284 -1.477.625.784
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
146.275.091 50.726.125
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-50.900.768 -856.770
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
52.884.054 3.803.921
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.983.286 2.947.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.671.167 3.066.594
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26 2.129.870 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.129.870 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.129.870 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.801.037 3.066.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 1.983.286 0 1.983.286 52.884.054 0 52.884.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
395.456.067 0 395.456.067 422.086.098 0 422.086.098
Faktoring Alacakları
384.604.640 0 384.604.640 411.223.672 0 411.223.672
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 339.438.728 0 339.438.728 320.046.823 0 320.046.823
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 45.165.912 0 45.165.912 91.176.849 0 91.176.849
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 21.991.654 0 21.991.654 21.529.335 0 21.529.335
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -11.140.227 0 -11.140.227 -10.666.909 0 -10.666.909
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 97.459.025 0 97.459.025 95.093.077 0 95.093.077
İştirakler (Net)
97.459.025 0 97.459.025 95.093.077 0 95.093.077
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 2.430.296 0 2.430.296 2.342.802 0 2.342.802
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 282.098 0 282.098 34.626 0 34.626
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 4.446.821 0 4.446.821 2.644.767 0 2.644.767
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 780.366 0 780.366 514.548 0 514.548
DİĞER AKTİFLER
14 7.176.408 0 7.176.408 7.535.806 0 7.535.806
ARA TOPLAM
510.014.367 0 510.014.367 583.135.778 0 583.135.778
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
Satış Amaçlı
15 3.074.201 0 3.074.201 3.074.201 0 3.074.201
VARLIKLAR TOPLAMI
513.088.568 0 513.088.568 586.209.979 0 586.209.979
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 164.412.005 0 164.412.005 198.086.142 0 198.086.142
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 2.311.892 0 2.311.892 16.105.433 0 16.105.433
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 2.206.556 0 2.206.556 2.330.095 0 2.330.095
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 98.424.377 0 98.424.377 134.372.149 0 134.372.149
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
4.183.779 0 4.183.779 2.898.101 0 2.898.101
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 3.843.531 0 3.843.531 2.557.853 0 2.557.853
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
340.248 0 340.248 340.248 0 340.248
CARİ VERGİ BORCU
22 7.377.890 0 7.377.890 5.036.594 0 5.036.594
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 273.183 104.796 377.979 388.412 0 388.412
ARA TOPLAM
279.189.682 104.796 279.294.478 359.216.926 0 359.216.926
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
233.794.090 0 233.794.090 226.993.053 0 226.993.053
Ödenmiş Sermaye
26 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 46.001.474 0 46.001.474 43.871.604 0 43.871.604
Kar Yedekleri
89.528.930 0 89.528.930 89.528.930 0 89.528.930
Yasal Yedekler
26 28.344.790 0 28.344.790 28.344.790 0 28.344.790
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 52.131.466 0 52.131.466 52.131.466 0 52.131.466
Diğer Kar Yedekleri
9.052.674 0 9.052.674 9.052.674 0 9.052.674
Kar veya Zarar
18.263.686 0 18.263.686 13.592.519 0 13.592.519
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 13.592.519 0 13.592.519 59.973 0 59.973
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.671.167 0 4.671.167 13.532.546 0 13.532.546
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
512.983.772 104.796 513.088.568 586.209.979 0 586.209.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
153.127.773 0 153.127.773 150.174.983 0 150.174.983
RİSKİ ÜSTLENİLMEYE5.000.000 0 45.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 662.446.201 3.476.067.590 4.138.513.791 652.253.520 3.081.369.212 3.733.622.732
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
36.549.738.105 3.795.950.692 40.345.688.797 40.295.566.484 3.466.355.280 43.761.921.764http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026696


BIST
'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66