***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.04.2017 18:21
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.980.510 6.199.472
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -26.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -26.678
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 -33.347
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 6.669
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 0 6.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.980.510 6.172.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 59.350 27.201.743 147.988.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a.b 125.538 125.538
Dönem Net Karı (Zararı)
25.391.985 25.391.985
Kar Dağıtımı
3.316.187 324.391 -27.201.743 -23.560.625
Dağıtılan Temettü
23.560.000 23.560.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.316.187 324.931 -50.761.743 47.120.625
Diğer
623 623
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 59.973 25.391.985 149.946.105
Dönem Net Karı (Zararı)
6.980.510 6.980.510
Kar Dağıtımı
25.391.985 -25.391.985
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
25.391.985 -25.391.985
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 25.451.958 6.980.510 156.926.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
6.978.460 -7.325.055
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 26.672.572 10.832.716
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27 -17.984.325 -17.899.506
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 6.685.290 5.883.381
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38,40 -2.151.921 -174.827
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 0 72.474
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -4.481.038 -4.100.246
Ödenen Vergiler
24 -1.762.118 -1.939.047
Diğer
0 0
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
34.198.342 12.611.299
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 34.863.791 13.189.729
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14, 42, 23, 25 -518.051 -111.266
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 1.322.119 74.606
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14, 42, 24d -1.112 -16.548
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29, 31 -1.468.405 -525.222
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
41.176.802 5.286.244
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21, 22 -10.720 -91.805
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.145.761
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.720 1.053.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27, 28 -42.223.859 -4.857.815
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-42.223.859 -4.857.815
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.057.777 1.482.385
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 3.068.324 3.818.997
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 2.010.547 5.301.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
33.357.862 33.882.594
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 33.357.862 33.882.594
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
26.672.572 27.999.213
İskontolu
17.251.665 16.740.864
Diğer
9.420.907 11.258.349
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.685.290 5.883.381
İskontolu
3.418.279 2.891.814
Diğer
3.267.011 2.991.567
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -18.453.707 -19.665.455
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-9.223.397 -10.241.163
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.688.967 -9.213.788
Diğer Faiz Giderleri
-71.961 -16.892
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-469.382 -193.612
BRÜT KAR (ZARAR)
14.904.155 14.217.139
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -4.481.038 -4.454.458
Personel Giderleri
-2.268.673 -2.216.687
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-8.674 -294.128
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.203.691 -1.943.643
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.423.117 9.762.681
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 5.194.814 2.940.515
Bankalardan Alınan Faizler
67.199 13.241
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden
0 0
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
4.925.672 2.720.085
Diğer
201.943 207.189
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -1.884.351 -2.106.981
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -4.993.003 -2.849.256
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.993.003 -2.740.078
Diğer
0 -109.178
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.740.577 7.746.959
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.740.577 7.746.959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.760.067 -1.547.487
Cari Vergi Karşılığı
24.c -1.762.534 -1.606.313
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b 2.467 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 0 58.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.980.510 6.199.472
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.980.510 6.199.472
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.980.510 6.199.472
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 41 0,08700000 0,07700000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,08700000 0,07700000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 8.209 0 8.209 6.812 0 6.812
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 2.002.339 0 2.002.339 3.038.820 22.692 3.061.512
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10, 17 ve 47 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 675.713.201 5.173.561 680.886.762 708.845.508 6.422.053 715.267.561
İskontolu Faktoring Alacakları
470.019.010 4.750.626 474.769.636 433.523.090 6.422.053 439.945.143
Yurt İçi
489.408.396 0 489.408.396 449.119.130 0 449.119.130
Yurt Dışı
0 4.759.136 4.759.136 0 6.475.831 6.475.831
Kazanılmamış Gelirler (-)
-19.389.386 -8.510 -19.397.896 -15.596.040 -53.778 -15.649.818
Diğer Faktoring Alacakları
205.694.191 422.935 206.117.126 275.322.418 0 275.322.418
Yurt İçi
205.694.191 0 205.694.191 275.322.418 0 275.322.418
Yurt Dışı
0 422.935 422.935 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14, 42 7.076.748 36.510 7.113.258 6.660.994 21.378 6.682.372
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 2.994.078 0 2.994.078 3.477.570 0 3.477.570
Takipteki Faktoring Alacakları
22.866.477 0 22.866.477 21.515.307 0 21.515.307
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-19.872.399 0 -19.872.399 -18.037.737 0 -18.037.737
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17, 10 ve 47 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 286.635 0 286.635 314.321 0 314.321
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 286.432 0 286.432 308.837 0 308.837
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
286.432 0 286.432 308.837 0 308.837
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 1.295.108 0 1.295.108 1.152.306 0 1.152.306
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 103.366 0 103.366 100.899 0 100.899
DİĞER AKTİFLER
25 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
689.766.116 5.210.071 694.976.187 723.906.067 6.466.123 730.372.190
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 5.639.086 0 5.639.086 5.639.086 0 5.639.086
Satış Amaçlı
5.639.086 0 5.639.086 5.639.086 0 5.639.086
AKTİF TOPLAMI
695.405.202 5.210.071 700.615.273 729.545.153 6.466.123 736.011.276
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 233.401.163 4.957.827 238.358.990 316.183.838 6.417.588 322.601.426
FAKTORİNG BORÇLARI
11 820.088 917.006 1.737.094 414.975 0 414.975
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 298.613.331 0 298.613.331 256.594.754 0 256.594.754
Bonolar
206.589.639 0 206.589.639 109.790.798 0 109.790.798
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
92.023.692 0 92.023.692 146.803.956 0 146.803.956
DİĞER BORÇLAR
14, 42 1.085.483 2.605 1.088.088 2.309.418 0 2.309.418
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
24.d 1.107.891 0 1.107.891 1.109.003 0 1.109.003
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 788.224 0 788.224 766.815 0 766.815
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
788.224 0 788.224 766.815 0 766.815
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
23 242.585 0 242.585 478.025 33.044 511.069
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
24.a 1.752.454 0 1.752.454 1.757.711 0 1.757.711
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.b 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
31 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
537.811.219 5.877.438 543.688.657 579.614.539 6.450.632 586.065.171
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
26 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
32 156.926.616 0 156.926.616 149.946.105 0 149.946.105
Ödenmiş Sermaye
32.1 80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
32.2 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.a -37.694 0 -37.694 -37.694 0 -37.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.b 0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
32.4 44.531.841 0 44.531.841 44.531.841 0 44.531.841
Yasal Yedekler
19.011.528 0 19.011.528 19.011.528 0 19.011.528
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.520.313 0 25.520.313 25.520.313 0 25.520.313
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
32.432.469 0 32.432.469 25.451.958 0 25.451.958
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.5 25.451.959 0 25.451.959 59.973 0 59.973
Net Dönem Karı veya Zararı
6.980.510 0 6.980.510 25.391.985 0 25.391.985
PASİF TOPLAMI
694.737.835 5.877.438 700.615.273 729.560.644 6.450.632 736.011.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
719.463.408 0 719.463.408 705.267.408 0 705.267.408
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.447.352.228 7.029.639 1.454.381.867 1.429.335.927 474.064 1.429.809.991
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 24.518.565.652 63.905.817 24.582.471.469 22.836.946.501 61.628.610 22.898.575.111
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 15.000.000 0 15.000.000 10.000.000 0 10.000.000
TAAHHÜTLER
44 0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 864.168 864.168 0 835.810 835.810
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 864.168 864.168 0 835.810 835.810
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 864.168 864.168 0 835.810 835.810
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
43.2 610.226.614 73.047.489 683.274.103 545.818.845 154.684.779 700.503.624
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
27.310.607.902 144.847.113 27.455.455.015 25.527.368.681 217.623.263 25.744.991.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603634


BIST
'
18:059.548
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.548  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5085 32,5253 % 0,23  
Euro 34,5919 34,6128 % 0,20  
Sterlin 40,3823 40,5847 % 0,06  
Frank 35,6066 35,7851 % 0,09  
Riyal 8,6584 8,7018 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,15 28,18 % 0,66  
Platin 953,86 955,23 % 0,66  
Paladyum 1.017,86 1.020,97 % 0,66  
Brent Pet. 89,92 89,92 % 0,66  
Altın Ons 2.381,35 2.381,75 % 0,66