***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.10.2017 18:27
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.300.558 18.450.393 6.054.230 6.440.513
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 29.425 0 9.171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 29.425 0 9.171
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 36.781 0 11.463
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -7.356 0 -2.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 0 -7.356 0 -2.292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.300.558 18.479.818 6.054.230 6.449.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 27.201.743 59.350 147.988.584
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 27.201.743 59.350 147.988.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.a.b 29.425 29.425
Dönem Net Karı (Zararı)
18.450.393 18.450.393
Kar Dağıtımı
3.316.187 324.931 -27.201.743 -23.560.625
Dağıtılan Temettü
23.560.000 23.560.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.316.187 324.931 -50.761.743 -47.120.625
Diğer
623 623
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -133.807 19.011.528 25.520.313 18.450.393 59.973 142.908.400
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 -163.232 15.695.341 25.195.382 27.201.743 59.350 147.988.584
Yeni Bakiye
32 80.000.000 -37.694 19.011.528 25.520.313 25.391.985 59.973 149.946.105
Dönem Net Karı (Zararı)
18.300.558 18.300.558
Kar Dağıtımı
3.098.078 9.122 -25.391.985 -22.284.785
Dağıtılan Temettü
-22.284.786 -22.284.786
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.098.078 -3.107.199
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 -37.694 22.109.606 25.529.435 18.300.558 59.973 145.961.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
11.625.143 8.430.743
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 65.464.459 64.650.785
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27, 36 -51.562.223 -56.037.697
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 17.501.885 17.137.829
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38. 40 -997.229 294.799
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 249.850 249.555
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -14.431.394 -14.019.444
Ödenen Vergiler
24 -4.600.205 -3.845.084
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
81.949.536 70.779.883
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 82.130.525 72.476.231
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14, 42, 23, 25 -554.329 -2.487.828
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 1.538.498 894.937
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14. 42. 24.d -58.585 -35.562
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29, 31 -1.106.573 -67.895
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
93.574.679 79.210.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21, 22 -1.222.062 -177.291
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
21, 22 11.231 1.517.866
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.210.831 1.340.575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27, 28 -71.647.694 -58.341.865
Temettü Ödemeleri
-22.284.786 -23.560.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-93.932.480 -81.901.865
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.568.632 -1.350.664
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6, 8 3.068.324 3.818.997
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.499.692 2.468.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
99.351.089 101.318.391 32.809.352 31.701.532
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 99.351.089 101.318.391 32.809.352 31.701.532
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
81.849.204 84.180.562 27.556.977 26.463.474
İskontolu
58.944.679 50.485.160 21.108.930 16.489.437
Diğer
22.904.525 33.695.402 6.448.047 9.974.037
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
17.501.885 17.137.829 5.252.375 5.238.058
İskontolu
10.728.322 9.152.194 3.567.877 3.060.178
Diğer
6.773.563 7.985.635 1.684.498 2.177.880
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -57.291.518 -58.264.991 -19.723.056 -17.767.666
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-35.147.605 -31.137.770 -15.071.514 -9.763.428
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-20.796.355 -26.491.925 -4.402.015 -7.798.223
Diğer Faiz Giderleri
-204.553 -41.233 -33.148 -13.970
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.143.005 -594.063 -216.379 -192.045
BRÜT KAR (ZARAR)
42.059.571 43.053.400 13.086.296 13.933.866
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -14.613.302 -14.506.466 -4.234.741 -4.085.792
Personel Giderleri
-7.938.956 -7.758.586 -2.154.430 -2.016.860
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-63.302 -162.864 -16.943 2.616
Diğer
-6.611.044 -6.585.016 -2.063.368 -2.071.548
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
27.446.269 28.546.934 8.851.555 9.848.074
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 8.168.174 8.752.654 1.376.847 3.112.054
Bankalardan Alınan Faizler
263.468 113.847 32.108 95.464
Kambiyo İşlemleri Karı
7.465.887 7.465.353 1.203.184 2.248.243
Diğer
438.819 1.173.454 141.555 768.347
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -4.941.132 -6.671.959 -1.307.497 -2.623.253
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -7.772.548 -7.614.237 -1.351.539 -2.298.271
Kambiyo İşlemleri Zararı
-7.772.549 -7.481.485 -1.351.539 -2.274.697
Diğer
1 -132.752 -23.574
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
22.900.763 23.013.392 7.569.366 8.038.604
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.900.763 23.013.392 7.569.366 8.038.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.600.205 -4.562.999 -1.515.136 -1.598.091
Cari Vergi Karşılığı
24.c -4.611.068 -4.646.048 -1.519.047 -1.596.438
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b -27.529
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 10.863 83.049 3.911 25.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.300.558 18.450.393 6.054.230 6.440.513
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.300.558 18.450.393 6.054.230 6.440.513
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
18.300.558 18.450.393 6.054.230 6.440.513
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 41 0,22900000 0,23100000 0,07400000 0,08000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,22900000 0,23100000 0,07400000 0,08000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 7.255 0 7.255 6.812 0 6.812
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
8 1.452.854 39.583 1.492.437 3.038.820 22.692 3.061.512
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10,17,47 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 643.524.995 1.579.145 645.104.140 708.845.508 6.422.053 715.267.561
İskontolu Faktoring Alacakları
487.928.935 885.446 488.814.381 433.523.090 6.422.053 439.945.143
Yurt İçi
505.799.468 0 505.799.468 449.119.130 0 449.119.130
Yurt Dışı
0 893.000 893.000 0 6.475.831 6.475.831
Kazanılmamış Gelirler (-)
-17.870.533 -7.554 -17.878.087 -15.596.040 -53.778 -15.649.818
Diğer Faktoring Alacakları
155.596.060 693.699 156.289.759 275.322.418 0 275.322.418
Yurt İçi
155.596.060 0 155.596.060 275.322.418 0 275.322.418
Yurt Dışı
0 693.699 693.699 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14,42 7.790.840 38.636 7.829.476 6.660.994 21.378 6.682.372
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 2.954.078 0 2.954.078 3.477.570 0 3.477.570
Takipteki Faktoring Alacakları
25.816.285 0 25.816.285 21.515.307 0 21.515.307
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-22.862.207 0 -22.862.207 -18.037.737 0 -18.037.737
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17,10,47 0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 239.028 0 239.028 314.321 0 314.321
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 248.530 0 248.530 308.837 0 308.837
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
248.530 0 248.530 308.837 0 308.837
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 559.531 0 559.531 1.152.306 0 1.152.306
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 111.762 0 111.762 100.899 0 100.899
DİĞER AKTİFLER
25 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
656.888.873 1.657.364 658.546.237 723.906.067 6.466.123 730.372.190
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
6.803.608 0 6.803.608 5.639.086 0 5.639.086
Satış Amaçlı
26 6.803.608 0 6.803.608 5.639.086 0 5.639.086
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
663.692.481 1.657.364 665.349.845 729.545.153 6.466.123 736.011.276
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
27 430.752.932 890.785 431.643.717 316.183.838 6.417.588 322.601.426
FAKTORİNG BORÇLARI
11 1.953.473 0 1.953.473 414.975 0 414.975
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 80.491.059 0 80.491.059 256.594.754 0 256.594.754
Bonolar
79.497.230 0 79.497.230 109.790.798 0 109.790.798
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
993.829 0 993.829 146.803.956 0 146.803.956
DİĞER BORÇLAR
14,42 1.727.609 0 1.727.609 2.309.418 0 2.309.418
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
24.d 1.050.418 0 1.050.418 1.109.003 0 1.109.003
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
30 810.896 0 810.896 766.815 0 766.815
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
801.406 0 801.406 766.815 0 766.815
Diğer Karşılıklar
9.490 0 9.490 0 0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
162.873 37.152 200.025 478.025 33.044 511.069
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
24.a 1.510.770 0 1.510.770 1.757.711 0 1.757.711
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
24.b 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
31 0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
518.460.030 927.937 519.387.967 579.614.539 6.450.632 586.065.171
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
26 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
32 145.961.878 0 145.961.878 149.946.105 0 149.946.105
Ödenmiş Sermaye
80.000.000 0 80.000.000 80.000.000 0 80.000.000
Sermaye Yedekleri
32.2 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
32.3.a -37.694 0 -37.694 -37.694 0 -37.694
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
32.4 47.639.041 0 47.639.041 44.531.841 0 44.531.841
Yasal Yedekler
22.109.606 0 22.109.606 19.011.528 0 19.011.528
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
25.529.435 0 25.529.435 25.520.313 0 25.520.313
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
18.360.531 0 18.360.531 25.451.958 0 25.451.958
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.973 0 59.973 59.973 0 59.973
Net Dönem Karı veya Zararı
32.5 18.300.558 0 18.300.558 25.391.985 0 25.391.985
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
PASİF TOPLAMI
664.421.908 927.937 665.349.845 729.560.644 6.450.632 736.011.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
883.590.657 883.590.657 705.267.408 705.267.408
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
656.335.713 2.819.865 659.155.578 1.429.335.927 474.064 1.429.809.991
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 26.882.726.081 63.674.820 26.946.400.901 22.836.946.501 61.628.610 22.898.575.111
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 25.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 2.679.000 2.679.000 0 835.810 835.810
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.679.000 2.679.000 835.810 835.810
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.679.000 2.679.000 835.810 835.810
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
EMANET KIYMETLER
43.2 607.884.996 71.834.865 679.719.861 545.818.845 154.684.779 700.503.624
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
29.055.537.447 141.008.550 29.196.545.997 25.527.368.681 217.623.263 25.744.991.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637416


BIST
'
12:049.456
Değişim :  -0,72% |  -69,00
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:02
KARSN 11,02 133.706.889 % 9,98  
EDIP 19,65 18.294.916 % 9,96  
YGYO 5,64 32.700.696 % 9,94  
CONSE 6,87 336.453.296 % 9,92  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
12:02 Alış Satış %  
Dolar 32,5856 32,5927 % 0,36  
Euro 34,7982 34,8143 % 0,24  
Sterlin 40,2577 40,4595 % 0,08  
Frank 35,6199 35,7984 % 0,46  
Riyal 8,6310 8,6743 % 0,09  
12:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,33 28,36 % 0,66  
Platin 938,77 940,23 % 0,66  
Paladyum 1.016,23 1.022,75 % 0,66  
Brent Pet. 87,37 87,37 % 0,66  
Altın Ons 2.384,84 2.385,24 % 0,66