***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2017 11:55
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 22.03.2017
Genel Kurul Tarihi 21.04.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, Yazarlar Sokak No: 36 Esentepe / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - 2016 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5 - 2016 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası' nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulunun, 2016 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - 2016 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması,
13 - 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
14 - 2016 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Kar Dağıtım Tablosu 2016 Oran.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Katipliğe Özgür KESKİN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. 2016 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. 2016 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.03.2017-06 tarih ve sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak revize edilen ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası' nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulunun, 2016 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2017/06 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2016 yılında oluşan konsolide net kar'ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde, ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca 21.11.2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2786-TL ( net 0.2368-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 22.284.787,15-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üye adedinin 7 (yedi), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 (Bir) yıl olarak tespitine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Fatma BALİ ve Sn.Raif BAKOVA' nın diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Nusret ALTINBAŞ'ın, Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' in, Sn. Serdar ALTINBAŞ' ın, Sn. Süleyman EROL' un ve Dilber BIÇAKÇI' nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 7.000-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulunca 2017 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 15.03.2017/06 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket yönetimince 2016 yılı içerisinde yapılan 201.550-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu.
13. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
14. 2016 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.
Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığından toplantıya saat: 10:35'de son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Kar Dağıtım Tablosu 2016 Oran.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 Kar Dağıtım Tablosu 2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602091


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5020 32,5358 % 0,11  
Euro 34,6175 34,6687 % -0,06  
Sterlin 39,8364 40,0360 % -0,51  
Frank 35,3830 35,5603 % -0,48  
Riyal 8,5952 8,6383 % -0,39  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,21 27,25 % 0,66  
Platin 922,41 923,82 % 0,66  
Paladyum 1.012,80 1.017,39 % 0,66  
Brent Pet. 87,08 87,08 % 0,66  
Altın Ons 2.328,24 2.328,37 % 0,66