***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 19:02
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Transferler
1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -352.694 -352.694 -352.694 -538.579 -538.579 -891.273 -1.884.917 -2.776.190
Kar Payları
-3.891.254 -3.891.254 -3.891.254 -3.891.254
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.358.541 16.232.996 16.232.996 18.131.949 32.865.408 -538.579 32.326.829 144.590.793 11.369.291 155.960.084
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.324.891 16.266.646 16.266.646 18.131.949 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735
Transferler
562.459 -1.101.541 539.082 -562.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -690.890 -690.890 -690.890 -690.890 661.244 -29.646
Dönem Karı (Zararı)
6.901.335 6.901.335 6.901.335 6.901.335
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -2.015.781 15.575.756 15.575.756 18.694.408 31.581.912 6.901.335 38.483.247 150.652.430 9.353.994 160.006.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.328.843 -28.282.207
Dönem Karı (Zararı)
6.901.335 -538.579
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 6.901.335 -538.579
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.220.078 -3.555.740
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.427.911 4.466.650
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
767.421 -1.589.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.251.864 943.807
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-484.443 -2.532.899
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-125.193 900.594
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.720.253 -1.288.714
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.595.060 2.189.308
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -511.305 -5.448.975
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
661.244 -1.884.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.781.693 -19.650.083
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.445.439 -2.982.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.445.439 -2.982.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.187.165 -2.031.397
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.595 -7.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.190.760 -2.024.350
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9 25.330.956 -7.131.072
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -22.858.019 -19.014.638
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -5.240.480 -10.108.117
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.906.672 -10.313.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,19 14.992 13.629
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.891.680 -10.327.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 1.698.860 346.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.974.073 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.849 257.766
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
129.849 257.766
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -13.979.479 31.079.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.521 248.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-159.521 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
48.000 248.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.660.280 -23.744.402
Ödenen Temettüler
0 -3.891.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-668.563 -646.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.840.753 -4.447.301
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.520.509 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.520.509 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.361.262 -4.447.301
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.042.614 -4.159.997
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.318.648 -287.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.632.550 8.716.206
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -9.632.550 8.716.206
Kredilerden Nakit Girişleri
-9.632.550 8.716.206
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.802.146 -24.013.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.802.146 -24.013.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 63.801.291 30.049.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.999.145 6.036.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.999.145 63.801.291
Ticari Alacaklar
87.012.585 67.677.763
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 87.012.585 67.677.763
Diğer Alacaklar
2.824.892 637.727
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.403 10.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.817.489 626.729
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.786.736 27.117.692
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.786.736 27.117.692
Stoklar
7 83.099.460 60.241.441
Peşin Ödenmiş Giderler
18.458.542 13.213.722
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.458.542 13.213.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 129.025 223.354
Diğer Dönen Varlıklar
4.947.305 2.823.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.947.305 2.823.341
ARA TOPLAM
236.257.690 235.736.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
236.257.690 235.736.331
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 63.562.409 63.693.994
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 19.710.896 21.024.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.971.919 953.971
Peşin Ödenmiş Giderler
73.234 77.574
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 73.234 77.574
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 4.327.554 5.018.471
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.156.012 91.278.906
TOPLAM VARLIKLAR
326.413.702 327.015.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 242.925 8.871.429
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.639.277 2.437.723
Ticari Borçlar
39.361.891 30.175.472
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 14.992 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.346.899 30.175.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.515.122 2.816.262
Diğer Borçlar
1.289.273 1.159.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.289.273 1.159.424
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 2.974.073 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
2.974.073 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 105.836.252 119.815.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
105.836.252 119.815.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.634.462 668.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.834.541 3.118.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.615.433 1.947.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.219.108 1.171.108
ARA TOPLAM
162.327.816 169.063.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.327.816 169.063.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 1.205.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.915.377 2.640.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.915.377 2.640.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 164.085 971.134
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.079.462 4.817.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
166.407.278 173.880.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.652.430 144.441.985
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.575.756 16.266.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.575.756 16.266.646
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.015.781 -1.324.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.694.408 18.131.949
Yasal Yedekler
15 18.694.408 18.131.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 31.581.912 32.683.453
Net Dönem Karı veya Zararı
18 6.901.335 -539.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 9.353.994 8.692.750
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.006.424 153.134.735
TOPLAM KAYNAKLAR
326.413.702 327.015.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 163.096.081 113.883.743 93.123.218 62.267.376
Satışların Maliyeti
16 -133.739.523 -103.006.056 -75.494.948 -56.456.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.356.558 10.877.687 17.628.270 5.810.772
BRÜT KAR (ZARAR)
29.356.558 10.877.687 17.628.270 5.810.772
Genel Yönetim Giderleri
-9.223.639 -7.940.524 -4.414.324 -4.271.453
Pazarlama Giderleri
-12.155.021 -9.335.279 -6.136.219 -5.215.706
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-77.511 -1.305.253 -77.511 -755.182
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.065.575 20.861.918 14.247.923 11.326.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.800.705 -15.049.528 -11.130.296 -9.366.644
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.165.257 -1.890.979 10.117.843 -2.471.690
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
702.575 198.020 35.593 198.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.867.832 -1.692.959 10.153.436 -2.273.670
Finansman Gelirleri
43.680 98.900 25.760 38.000
Finansman Giderleri
-2.104.236 -2.118.394 -933.551 -1.405.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.807.276 -3.712.453 9.245.645 -3.640.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.178.516 1.316.986 -1.162.545 825.265
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.796.300 -1.195.835 -1.668.172 -574.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 617.784 2.512.821 505.627 1.399.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.628.760 -2.395.467 8.083.100 -2.815.452
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.628.760 -2.395.467 8.083.100 -2.815.452
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 727.425 -1.856.888 731.549 -1.741.246
Ana Ortaklık Payları
18 6.901.335 -538.579 7.351.551 -1.074.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,09700000 -0,00800000 0,10300000 -0,01500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-757.066 -380.723 -9.275 -6.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-757.066 -380.723 -9.275 -6.497
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 189.266 95.181 2.319 1.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 -946.332 -475.904 -11.594 -8.121
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-757.066 -380.723 -9.275 -6.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.871.694 -2.776.190 8.073.825 -2.821.949
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
661.249 -1.884.917 731.406 -1.742.249
Ana Ortaklık Payları
6.210.445 -891.273 7.342.419 -1.079.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782092


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31