***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 19:48
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 17.591.537 0 -1.005.847 0 16.585.690 0 0 0 0 0 16.585.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-181.956 0 -181.956 -181.956 -15.545 -197.501
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.241.588 10.796.548 38.038.136 149.191.364 13.238.663 162.430.027
Transferler
1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -319.044 0 -319.044 -319.044 -319.044 -4.545.913 -4.864.957
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -926.360 0 -926.360 0 0 0 0 0 -926.360 -926.360 -3.138.235 -4.064.595
Dönem Karı (Zararı)
11.329.096 11.329.096 11.329.096 0 11.329.096
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 18.694.408 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.549.112 37.865.879
Dönem Karı (Zararı)
11.329.096 -539.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 11.329.096 -539.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.192.795 -162.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.998.484 9.237.240
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
294.716 -1.874.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 1.128.877 888.850
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32 -834.161 -2.762.878
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-457.359 205.019
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.302.347 -1.291.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 844.988 1.496.554
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -1.504.811 -3.709.313
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 0 524.543
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -3.138.235 -4.545.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.402.440 43.105.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.106.701 5.295.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9, 38 -4.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -16.102.488 5.295.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.022.684 -561.170
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10, 38 -29.777 -6.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.992.907 -554.934
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
14 23.898.344 -3.475.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -25.344.853 -13.428.354
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -243.507 -7.610.937
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.560.763 -13.471.934
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9, 38 29.984 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 5.530.779 -13.471.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 802.125 -1.157.809
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.122.240 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10, 38 204.704 -29.646
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
204.704 -29.646
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -38.703.423 77.230.229
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.430.552 315.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.257.552 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24 173.000 315.108
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.880.549 42.403.683
Ödenen Temettüler
0 -3.891.253
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-668.563 -646.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.111.709 -10.276.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.842.336 9.761
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 1.842.336 9.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.954.045 -10.286.486
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -8.159.463 -9.893.572
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.794.582 -392.914
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.333.312 6.162.300
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -3.333.312 6.162.300
Kredilerden Nakit Girişleri
-3.333.312 6.162.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.994.133 33.751.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.994.133 33.751.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 63.801.291 30.049.837
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 18.807.158 63.801.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 18.807.158 63.801.291
Ticari Alacaklar
83.773.637 67.677.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 38 4.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 83.769.424 67.677.763
Diğer Alacaklar
3.660.411 637.727
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10, 38 40.775 10.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.619.636 626.729
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
3.219.348 27.117.692
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
14 3.219.348 27.117.692
Stoklar
12 85.586.294 60.241.441
Peşin Ödenmiş Giderler
13.490.602 13.213.722
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 13.490.602 13.213.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 166.933 223.354
Diğer Dönen Varlıklar
3.652.013 2.823.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 3.652.013 2.823.341
ARA TOPLAM
212.356.396 235.736.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.356.396 235.736.331
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
17 61.978.200 63.693.994
Kullanım Hakkı Varlıkları
20, 38 18.396.896 21.024.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 3.153.438 953.971
Peşin Ödenmiş Giderler
44.201 77.574
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 44.201 77.574
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 1.622.975 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 4.644.241 5.018.471
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.349.951 91.278.906
TOPLAM VARLIKLAR
302.706.347 327.015.237
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.181.440 8.871.429
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.437.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 2.437.723
Ticari Borçlar
34.433.888 30.175.472
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 38 29.984 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 34.403.904 30.175.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 3.618.387 2.816.262
Diğer Borçlar
1.364.128 1.159.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.364.128 1.159.424
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
3.122.240 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14 3.122.240 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 81.112.308 119.815.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.112.308 119.815.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.487.319 668.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.797.059 3.118.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 2.452.951 1.947.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.344.108 1.171.108
ARA TOPLAM
138.116.769 169.063.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.116.769 169.063.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.205.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.205.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.190.342 2.640.506
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 4.190.342 2.640.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 0 971.134
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.190.342 4.817.240
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.307.111 173.880.502
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
154.844.721 144.441.985
Ödenmiş Sermaye
28 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.340.286 16.266.646
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.340.286 16.266.646
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -2.251.251 -1.324.891
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.694.408 18.131.949
Yasal Yedekler
28 18.694.408 18.131.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 31.581.912 32.683.453
Net Dönem Karı veya Zararı
37 11.329.096 -539.082
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 5.554.515 8.692.750
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.399.236 153.134.735
TOPLAM KAYNAKLAR
302.706.347 327.015.237


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 351.652.702 275.612.157
Satışların Maliyeti
29 -296.815.113 -239.258.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.837.589 36.353.815
BRÜT KAR (ZARAR)
54.837.589 36.353.815
Genel Yönetim Giderleri
30 -18.451.356 -16.263.529
Pazarlama Giderleri
30 -26.010.157 -20.564.936
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -158.065 -2.367.784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 47.489.554 62.369.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -44.183.071 -57.380.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.524.494 2.145.973
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 874.925 200.041
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.399.419 2.346.014
Finansman Gelirleri
34 367.420 4.595.255
Finansman Giderleri
34 -4.246.346 -11.311.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.520.493 -4.370.501
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.245.575 -688.868
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -4.587.081 -1.948.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 2.341.506 1.259.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.274.918 -5.059.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.274.918 -5.059.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -3.054.178 -4.520.287
Ana Ortaklık Payları
37 11.329.096 -539.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 0,15900000 -0,00800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.010.412 -344.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -1.263.015 -430.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
252.603 86.167
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 252.603 86.167
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.010.412 -344.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.264.506 -5.404.039
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.138.230 -4.545.913
Ana Ortaklık Payları
10.402.736 -858.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825827


BIST15:081.971
Değişim :  2,25% |  43,27
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.972
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:06
PKENT 5.418,60 5.920.421 % 10,00  
INTEM 66,00 34.862.069 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.415.949 % 9,99  
15:06 Alış Satış %  
Dolar 13,7064 13,7164 % -0,59  
Euro 15,4293 15,4437 % -0,87  
Sterlin 18,0966 18,1873 % -0,76  
Frank 14,7513 14,8401 % -0,66  
Riyal 3,6413 3,6596 % -0,69  
15:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 3,76  
Altın Gr. 785 785 -4,02  
Cumhuriyet 5.195 5.274 -28,00  
Tam 5.172 5.301 -28,52  
Yarım 2.500 2.564 -13,80  
Çeyrek 1.254 1.282 -6,90  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 0,01  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 -0,05  
B. Petrol 75,15 75,15 2,07