***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2020 18:25
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-539.082 539.082 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -681.759 -681.759 -681.759 -681.759 -70.156 -751.915
Dönem Karı (Zararı)
-450.216 -450.216 -450.216 -450.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -2.006.650 15.584.887 15.584.887 18.131.949 32.144.371 -450.216 31.694.155 143.310.010 8.622.594 151.932.604
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 -2.251.251 15.340.286 15.340.286 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.329.096 -11.329.096 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -422.354 -422.354 -422.354 -422.354 -105.157 -527.511
Dönem Karı (Zararı)
1.385.691 1.385.691 1.385.691 -298.746 1.086.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -2.673.605 14.917.932 14.917.932 18.694.408 42.911.008 1.385.691 44.296.699 155.808.058 5.150.612 160.958.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.010.776 8.381.153
Dönem Karı (Zararı)
1.385.691 -450.216
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 1.385.691 -450.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.069.412 2.186.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 2.529.153 2.519.297
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.953.777 837.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.953.777 1.232.019
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -394.101
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.105 364.019
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -673.999 -1.580.394
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 677.104 1.944.413
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 3.987.280 -1.464.366
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -403.903 -70.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.978.560 7.313.220
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.271.693 -571.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6, 23 -6.062 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.265.631 -571.227
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.378.795 -25.195
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 29.606 1.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.349.189 -26.738
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.576.557 14.436.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -10.207.394 -4.788.853
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -984.209 -8.154.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.505.244 1.011.049
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6, 23 -29.984 12.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.475.260 998.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 132.886 2.149.490
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -2.958.874 80.298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-427.061 706.250
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-427.061 706.250
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -9.323.994 3.586.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-388.329 -1.117.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-388.329 -1.185.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 68.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.523.457 9.049.716
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.487.319 -668.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.490.938 -2.734.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.336 1.292.179
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.336 1.292.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.501.274 -4.026.787
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -1.888.448 -4.026.787
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -612.826 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.409.010 -8.440.883
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 9.409.010 -8.440.883
Kredilerden Nakit Girişleri
9.409.010 -8.440.883
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.092.704 -2.794.338
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.092.704 -2.794.338
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.807.158 63.801.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.714.454 61.006.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.714.454 18.807.158
Ticari Alacaklar
89.368.226 83.773.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 23 10.275 4.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 89.357.951 83.769.424
Diğer Alacaklar
2.281.616 3.660.411
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 11.169 40.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.270.447 3.619.636
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
642.791 3.219.348
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 642.791 3.219.348
Stoklar
7 95.793.688 85.586.294
Peşin Ödenmiş Giderler
14.444.763 13.490.602
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8, 23 14.992 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 14.429.771 13.490.602
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 171.556 166.933
Diğer Dönen Varlıklar
4.697.342 3.652.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.697.342 3.652.013
ARA TOPLAM
213.114.436 212.356.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
213.114.436 212.356.396
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 61.570.282 61.978.200
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 17.739.896 18.396.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.523.141 3.153.438
Peşin Ödenmiş Giderler
74.249 44.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 74.249 44.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 1.622.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
21 5.017.008 4.644.241
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.434.576 90.349.951
TOPLAM VARLIKLAR
301.549.012 302.706.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 17.126.166 9.181.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.126.166 9.181.440
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.464.284 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.464.284 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
32.254.645 34.433.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 23 0 29.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 32.254.645 34.403.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.751.273 3.618.387
Diğer Borçlar
937.067 1.364.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
937.067 1.364.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
163.366 3.122.240
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 163.366 3.122.240
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 71.788.314 81.112.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.788.314 81.112.308
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 882.938 1.487.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.006.535 3.797.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.662.427 2.452.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.344.108 1.344.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
132.374.588 138.116.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.374.588 138.116.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.356.997 4.190.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.356.997 4.190.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.858.757 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.215.754 4.190.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.590.342 142.307.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.808.058 154.844.721
Ödenmiş Sermaye
16 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.917.932 15.340.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.917.932 15.340.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.673.605 -2.251.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.694.408 18.694.408
Yasal Yedekler
16 18.694.408 18.694.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 42.911.008 31.581.912
Net Dönem Karı veya Zararı
22 1.385.691 11.329.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 5.150.612 5.554.515
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.958.670 160.399.236
TOPLAM KAYNAKLAR
301.549.012 302.706.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 86.882.195 69.972.863
Satışların Maliyeti
17 -69.455.315 -58.244.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.426.880 11.728.288
BRÜT KAR (ZARAR)
17.426.880 11.728.288
Genel Yönetim Giderleri
-5.092.497 -4.809.315
Pazarlama Giderleri
-6.494.532 -6.018.802
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-101.974 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.308.521 13.817.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.972.263 -14.670.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.074.135 47.414
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.514 666.982
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.080.649 714.396
Finansman Gelirleri
20 86.880 17.920
Finansman Giderleri
20 -1.584.036 -1.170.685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.583.493 -438.369
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.496.548 -15.971
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -882.938 -128.128
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.613.610 112.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.086.945 -454.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.086.945 -454.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -298.746 -4.124
Ana Ortaklık Payları
22 1.385.691 -450.216
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,01900000 -0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-422.354 -747.790
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -527.943 -934.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.589 186.948
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 105.589 186.948
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-422.354 -747.790
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
664.591 -1.202.130
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
403.903 -70.156
Ana Ortaklık Payları
260.688 -1.131.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849982


BIST
18:051.809
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.812
En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,7571 12,7587 % -0,45  
Euro 14,3769 14,4409 % -0,19  
Sterlin 17,0096 17,0949 % 3,27  
Frank 13,8320 13,9153 % 3,61  
Riyal 3,4091 3,4262 % 3,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 4,46  
Altın Gr. 736 736 22,69  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,93 22,97 0,10  
Gümüş Gr. 9,40 9,42 -0,01  
B. Petrol 74,13 74,13 1,01