***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 18:16
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -690.890 0 -690.890 0 0 0 0 0 -690.890 0 0 0 -690.890 661.244 -29.646
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 6.901.335 6.901.335 6.901.335 6.901.335
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 BENZERLERİ
4 18.807.158 63.801.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.244.917 37.999.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.244.917 18.807.158
Ticari Alacaklar
95.663.805 83.773.637
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 23 1.416 4.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 95.662.389 83.769.424
Diğer Alacaklar
3.460.930 3.660.411
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 0 40.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.460.930 3.619.636
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
729.823 3.219.348
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 729.823 3.219.348
Stoklar
7 80.665.689 85.586.294
Peşin Ödenmiş Giderler
12.579.504 13.490.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.579.504 13.490.602
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 10.355 166.933
Diğer Dönen Varlıklar
2.659.645 3.652.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.659.645 3.652.013
ARA TOPLAM
225.014.668 212.356.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
225.014.668 212.356.396
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 59.474.393 61.978.200
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 17.082.896 18.396.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.822.981 3.153.438
Peşin Ödenmiş Giderler
40.624 44.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 40.624 44.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 1.622.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
21 4.205.368 4.644.241
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.136.262 90.349.951
TOPLAM VARLIKLAR
310.150.930 302.706.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 36.058.707 9.181.440
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
36.058.707 9.181.440
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.009.935 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.009.935 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
27.644.478 34.433.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 23 16.402 29.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.628.076 34.403.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.282.046 3.618.387
Diğer Borçlar
728.595 1.364.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
728.595 1.364.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 3.122.240
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 3.122.240
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
55.107.341 81.112.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 55.107.341 81.112.308
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.184.707 1.487.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.473.001 3.797.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.173.893 2.452.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.299.108 1.344.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
138.488.810 138.116.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.488.810 138.116.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.198.398 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.198.398 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.283.964 4.190.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.283.964 4.190.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.585.839 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.068.201 4.190.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.557.011 142.307.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
157.752.959 154.844.721
Ödenmiş Sermaye
16 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.076.965 15.340.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.076.965 15.340.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.514.572 -2.251.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.678.009 18.694.408
Yasal Yedekler
16 19.678.009 18.694.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 41.927.407 31.581.912
Net Dönem Karı veya Zararı
22 3.171.559 11.329.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 2.840.960 5.554.515
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.593.919 160.399.236
TOPLAM KAYNAKLAR
310.150.930 302.706.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 174.348.843 163.096.081 87.466.648 93.123.218
Satışların Maliyeti
17 -141.832.092 -133.739.523 -72.472.368 -75.501.230
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.516.751 29.356.558 14.994.280 17.621.988
BRÜT KAR (ZARAR)
32.516.751 29.356.558 14.994.280 17.621.988
Genel Yönetim Giderleri
-9.242.823 -9.223.639 -4.150.326 -4.414.324
Pazarlama Giderleri
-12.824.467 -12.155.021 -6.329.935 -6.136.219
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-104.329 -77.511 -2.355 -77.511
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 18.391.813 28.065.575 7.751.613 14.603.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -18.787.201 -25.800.705 -9.387.668 -11.479.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.949.744 10.165.257 2.875.609 10.117.843
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 521.364 702.575 514.850 35.593
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.471.108 10.867.832 3.390.459 10.153.436
Finansman Gelirleri
20 86.880 43.680 0 25.760
Finansman Giderleri
20 -3.721.943 -2.104.236 -2.137.907 -933.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.836.045 8.807.276 1.252.552 9.245.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.350.880 -1.178.516 -1.854.332 -1.162.545
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.069.445 -1.796.300 -2.186.507 -1.668.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.281.435 617.784 332.175 505.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
485.165 7.628.760 -601.780 8.083.100
DÖNEM KARI (ZARARI)
485.165 7.628.760 -601.780 8.083.100
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -2.686.394 727.425 -2.387.648 731.549
Ana Ortaklık Payları
22 3.171.559 6.901.335 1.785.868 7.351.551
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0,04500000 0,09700000 0,02500000 0,10300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-263.321 -757.066 159.034 -9.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -329.151 -946.332 198.792 -11.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.830 189.266 -39.758 2.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 65.830 189.266 -39.758 2.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-263.321 -757.066 159.034 -9.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
221.844 6.871.694 -442.746 8.073.825
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.713.555 661.249 2.309.652 731.406
Ana Ortaklık Payları
-2.491.711 6.210.445 -2.752.398 7.342.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870012


BIST
18:051.910
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6722 13,7037 % -0,11  
Euro 15,4474 15,4992 % -0,24  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 3,71  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,53 22,58 0,01  
Gümüş Gr. 9,91 9,92 -0,03  
B. Petrol 71,41 71,41 1,50