***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 18:56
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -1.324.891 0 16.266.646 0 0 0 0 0 16.266.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.949 0 0 0 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562.459 -1.101.541 539.082 -562.459 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 0 -707.322 0 0 0 0 0 -707.322 0 0 0 0 0 0 0 -707.322 -861.837 -1.569.159
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 10.011.959 10.011.959 10.011.959 10.011.959
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.032.213 0 15.559.324 0 0 0 0 0 15.559.324 18.694.408 0 0 0 31.581.912 10.011.959 41.593.871 153.746.622 7.830.913 161.577.535
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983.601 10.345.495 -11.329.096 -983.601 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -439.808 0 -439.808 0 0 0 0 0 -439.808 0 0 0 0 0 0 0 -439.808 -44.671 -484.479
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.244.702 14.244.702 14.244.702 -2.974.290 11.270.412
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.691.059 0 14.900.478 0 0 0 0 0 14.900.478 19.678.009 0 0 0 41.927.407 14.244.702 56.172.109 168.649.615 2.535.554 171.185.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.231.889 -32.012.985
Dönem Karı (Zararı)
14.244.702 10.011.959
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 14.244.702 10.011.959
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.894.568 2.573.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 7.582.308 7.120.916
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.389.721 294.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.325.721 1.056.913
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 64.000 -762.112
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
381.327 -525.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -585.059 -1.380.901
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 966.386 855.537
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 5.560.173 -3.455.253
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -3.018.961 -861.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.883.840 -43.929.644
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.708.659 -15.622.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6, 23 2.797 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.711.456 -15.622.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.891.605 -1.566.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 -11.965 -5.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.903.570 -1.561.487
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.403.041 23.855.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -14.213.817 -29.621.172
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.216.185 1.473.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.566.273 747.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6, 23 40 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.566.313 747.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.573.708 1.077.791
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.122.240 3.368.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-482.581 -20.781
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-482.581 -20.781
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 10.090.021 -29.396.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.273.622 1.775.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.337.622 1.727.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-64.000 48.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.744.570 -31.344.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.487.319 -668.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.361.362 -6.662.894
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.546 1.665.439
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.546 1.665.439
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.380.908 -8.328.333
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -2.651.286 -6.679.505
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -1.729.622 -1.648.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.145.002 -8.940.894
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.145.002 -8.940.894
Kredilerden Nakit Girişleri
5 35.145.002 -8.940.894
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.551.751 -47.616.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.551.751 -47.616.773
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.807.158 63.801.291
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.358.909 16.184.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.358.909 18.807.158
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
94.451.910 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 23 1.416 4.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 94.450.494 83.769.424
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.768.806 3.660.411
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 52.740 40.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.716.066 3.619.636
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
6.622.389 3.219.348
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 6.622.389 3.219.348
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 99.800.111 85.586.294
Peşin Ödenmiş Giderler
16.723.506 13.490.602
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.723.506 13.490.602
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 19.996 166.933
Diğer Dönen Varlıklar
4.285.391 3.652.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.285.391 3.652.013
ARA TOPLAM
269.031.018 212.356.396
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.031.018 212.356.396
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 57.797.152 61.978.200
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 16.425.896 18.396.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.113.540 3.153.438
Peşin Ödenmiş Giderler
27.482 44.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 27.482 44.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 0 1.622.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
21 4.905.431 4.644.241
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
83.779.501 90.349.951
TOPLAM VARLIKLAR
352.810.519 302.706.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 33.862.553 9.181.440
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.862.553 9.181.440
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 9.653.810 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.653.810 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
25.282.556 34.433.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 23 30.024 29.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.252.532 34.403.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.192.095 3.618.387
Diğer Borçlar
881.547 1.364.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
881.547 1.364.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 3.122.240
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 3.122.240
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91.202.329 81.112.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 91.202.329 81.112.308
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.260.015 1.487.319
Kısa Vadeli Karşılanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.003.527 2.452.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.280.108 1.344.108
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
173.618.540 138.116.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.618.540 138.116.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 810.079 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
810.079 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.405.295 4.190.342
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 791.436 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.006.810 4.190.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
181.625.350 142.307.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
168.649.615 154.844.721
Ödenmiş Sermaye
16 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.900.478 15.340.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.900.478 15.340.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.691.059 -2.251.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.678.009 18.694.408
Yasal Yedekler
16 19.678.009 18.694.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 41.927.407 31.581.912
Net Dönem Karı veya Zararı
22 14.244.702 11.329.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 2.535.554 5.554.515
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
171.185.169 160.399.236
TOPLAM KAYNAKLAR
352.810.519 302.706.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 237.660.192 251.143.650 63.311.349 88.047.569
Satışların Maliyeti
17 -184.372.219 -210.851.680 -42.650.713 -77.112.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.287.973 40.291.970 20.660.636 10.935.412
BRÜT KAR (ZARAR)
53.287.973 40.291.970 20.660.636 10.935.412
Genel Yönetim Giderleri
-13.521.408 -13.858.418 -4.278.585 -4.634.779
Pazarlama Giderleri
-19.112.079 -18.632.369 -6.287.612 -6.477.348
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-177.094 -130.043 -72.765 -52.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 38.165.405 38.338.863 19.884.178 10.273.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -32.161.351 -33.759.680 -13.374.150 -7.958.975
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.481.446 12.250.323 16.531.702 2.085.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 524.434 783.200 3.070 80.625
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.005.880 13.033.523 16.534.772 2.165.691
Finansman Gelirleri
20 86.880 283.280 0 239.600
Finansman Giderleri
20 -6.951.414 -3.066.112 -3.229.471 -961.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.141.346 10.250.691 13.305.301 1.443.415
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.870.934 -1.024.320 -2.520.054 154.196
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.335.403 -3.094.931 -3.265.958 -1.298.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.535.531 2.070.611 745.904 1.452.827
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.270.412 9.226.371 10.785.247 1.597.611
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.270.412 9.226.371 10.785.247 1.597.611
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -2.974.290 -785.588 -287.896 -1.513.013
Ana Ortaklık Payları
22 14.244.702 10.011.959 11.073.143 3.110.624
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-439.808 -783.566 -176.487 -26.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -549.760 -979.457 -220.609 -33.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
109.952 195.891 44.122 6.625
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 109.952 195.891 44.122 6.625
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-439.808 -783.566 -176.487 -26.500
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.830.604 8.442.805 10.608.760 1.571.111
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.018.961 -861.832 -5.732.516 -1.523.081
Ana Ortaklık Payları
13.849.565 9.304.637 16.341.276 3.094.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886890


BIST18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31