***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 20:05
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 2.891.802 510.000
Maddi Duran Varlıklar
17 72.850.010 61.978.200
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 30.353.053 18.396.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.358.764 3.153.438
Peşin Ödenmiş Giderler
817.745 44.201
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 817.745 44.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 1.622.975
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 5.785.085 4.644.241
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.056.459 90.349.951
TOPLAM VARLIKLAR
398.036.093 302.706.347
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.391.467 9.181.440
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.391.467 9.181.440
Banka Kredileri
23.391.467 9.181.440
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 9.563.334 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.563.334 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.563.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
40.842.448 34.433.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 38 15.012 29.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 40.827.436 34.403.904
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 3.003.125 3.618.387
Diğer Borçlar
1.274.141 1.364.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.274.141 1.364.128
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17.410.969 3.122.240
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
14 17.410.969 3.122.240
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 77.742.889 81.112.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
77.742.889 81.112.308
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 685.365 1.487.319
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.682.665 3.797.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 2.204.665 2.452.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.478.000 1.344.108
ARA TOPLAM
177.596.403 138.116.769
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.596.403 138.116.769
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 14.424.737 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.424.737 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.424.737
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.595.449 4.190.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 6.595.449 4.190.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 4.082.874 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.103.060 4.190.342
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
202.699.463 142.307.111
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
191.232.297 154.844.721
Ödenmiş Sermaye
27 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.808.966 15.340.286
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.808.966 15.340.286
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 30.741.304 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -2.932.338 -2.251.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.678.009 18.694.408
Yasal Yedekler
27 19.678.009 18.694.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 41.927.407 31.581.912
Net Dönem Karı veya Zararı
37 23.918.896 11.329.096
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 4.104.333 5.554.515
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
195.336.630 160.399.236
TOPLAM KAYNAKLAR
398.036.093 302.706.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 341.064.809 351.652.702
Satışların Maliyeti
29 -263.362.598 -296.815.113
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.702.211 54.837.589
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
77.702.211 54.837.589
Genel Yönetim Giderleri
30 -18.480.241 -18.451.356
Pazarlama Giderleri
30 -26.314.980 -26.010.157
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -121.381 -158.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 58.036.916 47.489.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -50.254.799 -44.183.071
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.567.726 13.524.494
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 3.349.533 874.925
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.917.259 14.399.419
Finansman Gelirleri
34 155.180 367.420
Finansman Giderleri
34 -10.060.541 -4.246.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
34.011.898 10.520.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.473.856 -2.245.575
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -7.041.488 -4.587.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -4.432.368 2.341.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.538.042 8.274.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.538.042 8.274.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -1.380.854 -3.054.178
Ana Ortaklık Payları
37 23.918.896 11.329.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.399.352 -1.010.412
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.610.852 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -938.019 -1.263.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.273.481 252.603
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.461.085 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
187.604 252.603
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.399.352 -1.010.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.937.394 7.264.506
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.450.182 -3.138.230
Ana Ortaklık Payları
36.387.576 10.402.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917542


BIST15:421.970
Değişim :  2,21% |  42,53
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.974
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:42
PKENT 5.418,60 6.028.793 % 10,00  
INTEM 66,00 39.629.642 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
MZHLD 35,24 2.018.963 % 9,99  
15:42 Alış Satış %  
Dolar 13,6735 13,6860 % -0,81  
Euro 15,3913 15,4144 % -1,06  
Sterlin 18,1087 18,1995 % -0,69  
Frank 14,7621 14,8510 % -0,58  
Riyal 3,6444 3,6626 % -0,61  
15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 3,66  
Altın Gr. 786 786 -2,86  
Cumhuriyet 5.201 5.280 -22,00  
Tam 5.175 5.306 -22,86  
Yarım 2.501 2.567 -11,06  
Çeyrek 1.255 1.283 -5,53  
Gümüş.Ons 22,43 22,48 0,05  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 -0,05  
B. Petrol 74,96 74,96 1,88