***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2021 18:27
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.251.251 0 15.340.286 0 0 0 0 0 15.340.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.694.408 0 0 0 31.581.912 11.329.096 42.911.008 154.844.721 5.554.515 160.399.236
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.329.096 -11.329.096 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -422.354 0 -422.354 0 0 0 0 0 -422.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -422.354 -105.157 -527.511
Dönem Karı (Zararı)
1.385.691 1.385.691 1.385.691 -298.746 1.086.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 17.591.537 0 -2.673.605 0 14.917.932 0 0 0 0 0 14.917.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.694.408 0 0 0 42.911.008 1.385.691 44.296.699 155.808.058 5.150.612 160.958.670
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.932.338 0 27.808.966 0 0 0 0 0 27.808.966 19.678.009 0 0 0 41.927.407 23.918.896 65.846.303 191.232.297 4.104.333 195.336.630
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23.918.896 -23.918.896 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.269 0 -12.269 0 0 0 0 0 -12.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.269 -3.369 -15.638
Dönem Karı (Zararı)
8.681.366 8.681.366 8.681.366 2.084.854 10.766.220
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 71.250.000 0 0 0 0 0 0 6.649.019 0 0 0 0 30.741.304 0 -2.944.607 0 27.796.697 0 0 0 0 0 27.796.697 19.678.009 0 0 0 65.846.303 8.681.366 74.527.669 199.901.394 6.185.818 206.087.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.585.794 -20.010.776
Dönem Karı (Zararı)
8.681.366 1.385.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
22 8.681.366 1.385.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.670.636 8.069.412
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 3.324.060 2.529.153
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-61.632 1.953.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 771.849 1.953.777
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -833.481 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
80.212 3.105
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -382.810 -673.999
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 463.022 677.104
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 12.246.511 3.987.280
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 2.081.485 -403.903
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.275.280 -27.978.560
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.997.244 -6.271.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6, 23 -4.248 -6.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 12.001.492 -6.265.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.136 1.378.795
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
23 0 29.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-271.136 1.349.189
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -16.317.023 2.576.557
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -21.729.421 -10.207.394
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.752.918 -984.209
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.530.580 -1.505.244
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6, 23 0 -29.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.530.580 -1.475.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.221.666 132.886
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
9 -10.910.554 -2.958.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
116.625 -427.061
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
116.625 -427.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 62.046.521 -9.323.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.656.304 -388.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.656.304 -388.329
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
60.627.282 -18.523.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.041.488 -1.487.319
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.779.345 -2.490.938
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.681 10.336
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.681 10.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.783.026 -2.501.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -2.137.656 -1.888.448
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -645.370 -612.826
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.235.859 9.409.010
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.405.207 9.409.010
Kredilerden Nakit Girişleri
26.405.207 9.409.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.210.546 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.210.546 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.430.520 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.570.590 -13.092.704
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.570.590 -13.092.704
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.800.161 18.807.158
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.370.751 5.714.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.370.751 33.800.161
Ticari Alacaklar
89.971.884 102.031.011
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 23 4.248 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 89.967.636 102.031.011
Diğer Alacaklar
1.910.979 1.639.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.910.979 1.639.843
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
41.791.683 25.474.660
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
9 41.791.683 25.474.660
Stoklar
7 118.755.879 97.026.458
Peşin Ödenmiş Giderler
20.785.679 17.965.789
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.785.679 17.965.789
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 39.029 23.188
Diğer Dönen Varlıklar
7.988.833 3.018.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.988.833 3.018.524
ARA TOPLAM
359.614.717 280.979.634
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
359.614.717 280.979.634
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.891.802 2.891.802
Maddi Duran Varlıklar
11 72.712.464 72.850.010
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 28.966.844 30.353.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.680.799 4.358.764
Peşin Ödenmiş Giderler
750.773 817.745
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 750.773 817.745
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
21 6.494.657 5.785.085
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
116.497.339 117.056.459
TOPLAM VARLIKLAR
476.112.056 398.036.093
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.862.564 23.391.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.862.564 23.391.467
Banka Kredileri
5 20.862.564 23.391.467
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.516.116 9.563.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.516.116 9.563.334
Ticari Borçlar
54.990.218 40.842.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 23 15.012 15.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 54.975.206 40.827.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.224.791 3.003.125
Diğer Borçlar
1.390.766 1.274.141
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.390.766 1.274.141
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6.500.415 17.410.969
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 6.500.415 17.410.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
139.789.410 77.742.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
139.789.410 77.742.889
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.242.438 685.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.235.193 3.682.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.590.674 2.204.665
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 644.519 1.478.000
ARA TOPLAM
239.751.911 177.596.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.751.911 177.596.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.823.138 14.424.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.823.138 14.424.737
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.823.138 14.424.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 6.993.558 6.595.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 9.456.237 4.082.874
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.272.933 25.103.060
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
270.024.844 202.699.463
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
199.901.394 191.232.297
Ödenmiş Sermaye
16 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.796.697 27.808.966
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.796.697 27.808.966
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 30.741.304 30.741.304
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.944.607 -2.932.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.678.009 19.678.009
Yasal Yedekler
16 19.678.009 19.678.009
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 65.846.303 41.927.407
Net Dönem Karı veya Zararı
22 8.681.366 23.918.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 6.185.818 4.104.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
206.087.212 195.336.630
TOPLAM KAYNAKLAR
476.112.056 398.036.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 116.640.394 86.882.195
Satışların Maliyeti
17 -89.242.648 -69.455.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.397.746 17.426.880
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
27.397.746 17.426.880
Genel Yönetim Giderleri
-6.102.170 -5.092.497
Pazarlama Giderleri
-6.924.846 -6.494.532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-15.873 -101.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 25.110.277 11.308.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -20.970.488 -9.972.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.494.646 7.074.135
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 20.403 6.514
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.515.049 7.080.649
Finansman Gelirleri
20 0 86.880
Finansman Giderleri
20 -1.129.118 -1.584.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.385.931 5.583.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.619.711 -4.496.548
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.242.438 -882.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -5.377.273 -3.613.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.766.220 1.086.945
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.766.220 1.086.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 2.084.854 -298.746
Ana Ortaklık Payları
22 8.681.366 1.385.691
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.638 -422.354
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -19.548 -527.943
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.910 105.589
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 3.910 105.589
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.638 -422.354
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.750.582 664.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.081.485 403.903
Ana Ortaklık Payları
8.669.097 260.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938491


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31