***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2017 19:33
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 62.000.000 7.492.820 -373.360 7.119.460 7.119.460 12.098.983 6.694.609 20.299.928 26.994.537 108.212.980 13.898.973 122.111.953
Transferler
20.299.928 -20.299.928 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -68.339 -68.339 -68.339 3.785.427 3.785.427 3.717.088 780.703 4.497.791
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
15 9.250.000 9.250.000 9.250.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.649.019 6.649.019 6.649.019
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -441.699 7.051.121 7.051.121 12.098.983 26.994.537 3.785.427 30.779.964 127.829.087 14.679.676 142.508.763
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Transferler
28.998.543 -28.998.543 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -173.664 -173.664 -173.664 4.324.673 4.324.673 4.151.009 -87.522 4.063.487
Dönem Karı (Zararı)

Sermaye Arttırımı

Kar Payları

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -981.335 6.511.485 6.511.485 14.504.321 41.587.742 4.324.673 45.912.415 144.827.240 15.734.674 160.561.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
463.382 7.503.134
Dönem Karı (Zararı)
4.324.673 3.785.427
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 4.324.673 3.785.427
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.429.231 4.228.614
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.861.168 1.649.604
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-57.093 603.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 384.089 1.325.945
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-441.182 -722.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
52.106 99.129
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -978.079 -551.343
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.030.185 650.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 461.060 1.095.894
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.199.512 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-87.522 780.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.270.272 243.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.732.187 -2.573.798
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,19 6.863.639 -81.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.868.548 -2.492.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.584 47.855
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
764 -19.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.348 67.372
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -12.636.499 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -8.757.869 -2.041.068
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -5.720.941 -457.184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.573.993 3.672.003
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,19 -19.238 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.593.231 3.672.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.517.365 -1.877.974
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -864.024 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.760.808 -19.030
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.760.808 -19.030
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 8.965.843 4.561.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.274.205 -1.068.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.274.205 -1.068.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
483.632 8.257.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -589.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.250 -164.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.712.994 -1.644.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.207 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 1.207 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.714.201 -1.644.540
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.558.157 -1.534.328
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -156.044 -110.212
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.049.678 17.224.080
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.899.019
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.250.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.649.019
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.049.678 1.325.061
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.049.678 1.325.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.199.934 23.082.674
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.199.934 23.082.674
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.137.320 25.023.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.937.386 48.106.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.937.386 47.137.320
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
55.776.056 61.233.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.776.056 61.233.607
Diğer Alacaklar
159.836 149.252
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 5.500 6.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
154.336 142.988
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
32.066.162 19.429.663
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 32.066.162 19.429.663
Stoklar
7 44.646.930 35.889.061
Peşin Ödenmiş Giderler
11.299.162 4.921.221
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 2.628.000 2.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.671.162 2.293.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 2.872.007 1.917.424
Diğer Dönen Varlıklar
3.170.669 143.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.170.669 143.539
ARA TOPLAM
192.928.208 170.821.087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.928.208 170.821.087
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 6.863.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 6.863.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 425.000 425.000
Maddi Duran Varlıklar
11 50.666.177 49.095.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 896.989 815.205
Peşin Ödenmiş Giderler
22.995.896 23.652.896
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 22.995.896 23.652.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 3.756.217 3.463.725
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.740.279 84.316.112
TOPLAM VARLIKLAR
271.668.487 255.137.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.520.826 4.829.158
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.520.826 4.829.158
Banka Kredileri
5 5.520.826 4.829.158
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.680.793 1.521.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.680.793 1.521.183
Banka Kredileri
5 1.680.793 1.521.183
Ticari Borçlar
29.971.781 22.375.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,19 1.012 20.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 29.970.769 22.355.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.889.909 4.407.274
Diğer Borçlar
950.314 4.711.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
950.314 4.711.122
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
1.854.392 2.718.416
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 1.854.392 2.718.416
Ertelenmiş Gelirler
52.921.164 43.955.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 52.921.164 43.955.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.028.446 898.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.190.136 1.908.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.353.136 1.071.901
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 837.000 837.000
ARA TOPLAM
100.007.761 87.325.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.007.761 87.325.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.908.300 3.709.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.908.300 3.709.900
Banka Kredileri
5 3.908.300 3.709.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.886.693 1.610.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.886.693 1.610.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 5.303.819 5.992.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.098.812 11.312.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.106.573 98.638.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.827.240 140.676.231
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.511.485 6.685.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.511.485 6.685.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 7.492.820 7.492.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -981.335 -807.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.504.321 14.504.321
Yasal Yedekler
15 14.504.321 14.504.321
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 41.587.742 12.589.199
Net Dönem Karı veya Zararı
18 4.324.673 28.998.543
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 15.734.674 15.822.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
160.561.914 156.498.427
TOPLAM KAYNAKLAR
271.668.487 255.137.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 53.153.173 44.056.513
Satışların Maliyeti
16 -44.364.089 -35.062.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.789.084 8.994.074
BRÜT KAR (ZARAR)
8.789.084 8.994.074
Genel Yönetim Giderleri
-3.886.369 -3.099.459
Pazarlama Giderleri
-3.625.754 -2.911.929
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-662.049 -443.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.556.735 8.408.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.188.678 -5.205.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.982.969 5.741.486
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
172.793 43.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.155.762 5.785.286
Finansman Gelirleri
422.800 360.004
Finansman Giderleri
-948.973 -242.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.629.589 5.902.933
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.384.831 -1.316.667
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.028.446 -898.734
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 643.615 -417.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.244.758 4.586.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.244.758 4.586.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -79.915 800.839
Ana Ortaklık Payları
18 4.324.673 3.785.427
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,06100000 0,05300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-181.271 -88.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -226.589 -110.593
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.318 22.119
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 45.318 22.119
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-181.271 -88.474
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.063.487 4.497.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-87.522 780.703
Ana Ortaklık Payları
4.151.009 3.717.089http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606188


BIST
18:051.910
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6983 13,6999 % -0,14  
Euro 15,4431 15,4995 % -0,24  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 3,03  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 0,01  
Gümüş Gr. 9,91 9,93 -0,02  
B. Petrol 71,32 71,32 1,41