***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2017 20:36
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 62.000.000 7.492.820 -373.360 7.119.460 7.119.460 12.098.983 6.694.609 20.299.928 26.994.537 108.212.980 13.898.973 122.111.953
Transferler
2.405.338 17.894.590 -20.299.928 -2.405.338 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -136.098 -136.098 -136.098 16.332.295 16.332.295 16.196.197 1.526.424 17.722.621
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
15 9.250.000 9.250.000 0 9.250.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -1.673.000 -13.673.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.649.019 6.649.019 0 6.649.019
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -509.458 6.983.362 6.983.362 14.504.321 12.589.199 16.332.295 28.921.494 128.308.196 13.752.397 142.060.593
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Transferler
2.247.487 26.751.056 -28.998.543 -2.247.487 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -162.625 -162.625 -162.625 7.102.929 7.102.929 6.940.304 -472.362 6.467.942
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.000.000 0 -12.000.000 -12.000.000 0 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -970.296 6.522.524 6.522.524 16.751.808 27.340.255 7.102.929 34.443.184 135.616.535 15.349.834 150.966.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.745.735 952.076
Dönem Karı (Zararı)
7.102.929 16.332.295
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 7.102.929 16.332.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.788.428 6.220.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.779.140 3.373.884
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-128.995 -3.107.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 453.048 -647.698
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-582.043 -2.459.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.445 872.321
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.034.378 -515.493
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.009.933 1.387.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -176.506 3.555.518
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3.811.596 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-472.362 1.526.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.738.389 -7.763.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.743.256 -23.826.983
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,19 6.863.639 -168.524
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 4.879.617 -23.658.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.065.535 1.136
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.296 -989
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.060.239 2.125
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -20.359.736 2.739.664
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -10.190.955 270.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.786.010 -883.966
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.807.806 -298.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,19 -6.621 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.814.427 -298.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.866.324 -1.890.994
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -401.654 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.497.861 -127.894
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.497.861 -127.894
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -3.633.130 17.161.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.488.246 -908.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.488.246 -908.044
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.847.032 14.789.636
Ödenen Temettüler
-12.000.000 -13.673.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -898.703 -164.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.467.648 -7.418.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.857 1
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 126.857 1
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.594.505 -7.418.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.260.673 -7.210.151
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -333.832 -208.006
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.913.814 14.336.933
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.899.019
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.899.019
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.913.814 -1.562.086
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -1.913.814 -1.562.086
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.127.197 7.870.853
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.127.197 7.870.853
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.137.320 25.023.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.010.123 32.894.627


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.010.123 47.137.320
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6,19 55.926.100 61.233.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.926.100 61.233.607
Diğer Alacaklar
2.214.787 149.252
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 11.560 6.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.203.227 142.988
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
9 39.789.399 19.429.663
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 39.789.399 19.429.663
Stoklar
7 46.080.016 35.889.061
Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 8.021.231 4.921.221
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 2.628.000 2.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.393.231 2.293.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 1.917.424
Diğer Dönen Varlıklar
3.944.199 143.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.944.199 143.539
ARA TOPLAM
170.985.855 170.821.087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.985.855 170.821.087
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6,19 0 6.863.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 6.863.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 425.000 425.000
Maddi Duran Varlıklar
11 51.798.389 49.095.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 989.569 815.205
Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 22.338.896 23.652.896
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 22.338.896 23.652.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 4.068.541 3.463.725
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.620.395 84.316.112
TOPLAM VARLIKLAR
250.606.250 255.137.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.308.802 4.829.158
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.308.802 4.829.158
Banka Kredileri
5 3.308.802 4.829.158
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.635.225 1.521.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.635.225 1.521.183
Banka Kredileri
5 1.635.225 1.521.183
Ticari Borçlar
6,19 35.149.295 22.375.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,19 13.629 20.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 35.135.666 22.355.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.540.950 4.407.274
Diğer Borçlar
1.213.261 4.711.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.213.261 4.711.122
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
9 2.316.762 2.718.416
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 2.316.762 2.718.416
Ertelenmiş Gelirler
8,19 40.322.191 43.955.321
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 3.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8,19 40.318.651 43.955.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.004.424 898.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
13,14 2.326.064 1.908.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.489.064 1.071.901
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 837.000 837.000
ARA TOPLAM
89.816.974 87.325.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.816.974 87.325.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.202.400 3.709.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.202.400 3.709.900
Banka Kredileri
5 3.202.400 3.709.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.808.685 1.610.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.808.685 1.610.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 4.811.822 5.992.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.822.907 11.312.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
99.639.881 98.638.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.616.535 140.676.231
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 6.522.524 6.685.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 6.522.524 6.685.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 7.492.820 7.492.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -970.296 -807.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 16.751.808 14.504.321
Yasal Yedekler
15 16.751.808 14.504.321
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 27.340.255 12.589.199
Net Dönem Karı veya Zararı
18 7.102.929 28.998.543
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 15.349.834 15.822.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.966.369 156.498.427
TOPLAM KAYNAKLAR
250.606.250 255.137.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 119.189.179 105.325.723 66.036.006 61.269.210
Satışların Maliyeti
16 -101.178.975 -79.192.844 -56.814.886 -44.130.405
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.010.204 26.132.879 9.221.120 17.138.805
BRÜT KAR (ZARAR)
18.010.204 26.132.879 9.221.120 17.138.805
Genel Yönetim Giderleri
-7.099.972 -5.792.130 -3.213.603 -2.692.671
Pazarlama Giderleri
-6.879.171 -6.446.778 -3.253.417 -3.534.849
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.199.565 -998.299 -537.516 -554.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.974.478 18.379.402 4.417.743 9.971.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.789.607 -9.009.586 -3.600.929 -3.803.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.016.367 22.265.488 3.033.398 16.524.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
391.461 104.934 218.668 61.134
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.407.828 22.370.422 3.252.066 16.585.136
Finansman Gelirleri
456.700 880.631 33.900 520.627
Finansman Giderleri
-1.254.776 -815.267 -305.803 -572.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.609.752 22.435.786 2.980.163 16.532.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.973.865 -4.552.587 -589.034 -3.235.920
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.112.808 -3.735.810 -1.084.362 -2.837.076
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.138.943 -816.777 495.328 -398.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.635.887 17.883.199 2.391.129 13.296.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.635.887 17.883.199 2.391.129 13.296.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -467.042 1.550.904 -387.127 750.065
Ana Ortaklık Payları
18 7.102.929 16.332.295 2.778.256 12.546.868
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,10000000 0,23700000 0,03900000 0,17600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-167.946 -101.458 13.326 -12.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -209.932 -126.822 16.657 -16.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.986 25.364 -3.331 3.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 41.986 25.364 -3.331 3.246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-167.946 -101.458 13.326 -12.983
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.467.941 17.781.741 2.404.455 13.283.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-472.362 1.526.424 -384.840 745.721
Ana Ortaklık Payları
6.940.303 16.255.317 2.789.295 12.538.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626206


BIST
11:341.911
Değişim :  1,63% |  30,58
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.913
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:34
PKENT 4.478,20 16.112.311 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 1.014.606 % 10,00  
POLTK 409,40 6.729.371 % 9,99  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
YKSLN 6,51 16.108.877 % 9,97  
11:34 Alış Satış %  
Dolar 13,7622 13,7697 % 0,78  
Euro 15,5429 15,5577 % 0,32  
Sterlin 18,2074 18,2987 % 0,26  
Frank 14,8757 14,9653 % 0,40  
Riyal 3,6558 3,6741 % 0,45  
11:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 0,80  
Altın Gr. 783 783 3,85  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,33 22,35 -0,05  
Gümüş Gr. 9,88 9,89 0,03  
B. Petrol 71,61 71,61 1,94