***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2017 19:17
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 62.000.000 7.492.820 -373.360 7.119.460 7.119.460 12.098.983 6.694.609 20.299.928 26.994.537 108.212.980 13.898.973 122.111.953
Transferler
2.405.338 17.894.590 -20.299.928 -2.405.338 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -436.849 -436.849 -436.849 17.622.833 17.622.833 17.185.984 382.117 17.568.101
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
15 9.250.000 9.250.000 0 9.250.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -1.673.000 -13.673.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.649.019 6.649.019 0 6.649.019
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -810.209 6.682.611 6.682.611 14.504.321 12.589.199 17.622.833 30.212.032 129.297.983 12.608.090 141.906.073
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Transferler
2.247.487 26.751.056 -28.998.543 -2.247.487 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -191.931 -191.931 -191.931 7.490.158 7.490.158 7.298.227 -1.867.614 5.430.613
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.000.000 0 -12.000.000 -12.000.000 0 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -999.602 6.493.218 6.493.218 16.751.808 27.340.255 7.490.158 34.830.413 135.974.458 13.954.582 149.929.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-977.369 -3.279.973
Dönem Karı (Zararı)
7.490.158 17.622.833
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 7.490.158 17.622.833
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.868.605 2.728.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.751.206 5.142.439
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-567.417 -4.162.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 212.485 -1.281.656
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-779.902 -2.880.749
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
307.600 454.342
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.004.971 -490.348
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.312.571 944.690
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.585.633 911.851
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3.830.463 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.867.614 382.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.437.429 -9.793.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.811.773 -21.525.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,19 6.863.639 -504.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.675.412 -21.021.299
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-405.470 15.776
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-323 -33.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-405.147 49.000
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -17.760.164 6.092.627
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.334.617 -5.856.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 430.342 -1.069.913
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.074.979 -2.397.235
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,19 -6.621 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 15.081.600 -2.397.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -818.228 -2.155.323
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -989.498 1.217.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.714.224 -628.943
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.714.224 -628.943
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 16.667.695 18.334.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.776.471 -1.820.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.776.471 -1.820.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.921.334 10.557.587
Ödenen Temettüler
-12.000.000 -13.673.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -898.703 -164.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.031.581 -10.889.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.329 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 127.329 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.158.910 -10.889.744
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -11.795.915 -10.577.935
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -362.995 -311.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.211.277 16.197.073
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.899.019
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.899.019
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 229.563 298.054
Kredilerden Nakit Girişleri
5 229.563 298.054
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.440.840 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.440.840 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.220.227 2.027.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.220.227 2.027.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.137.320 25.023.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.917.093 27.051.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.917.093 47.137.320
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
72.376.350 61.233.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 72.376.350 61.233.607
Diğer Alacaklar
554.722 149.252
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 6.587 6.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
548.135 142.988
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
37.189.827 19.429.663
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 37.189.827 19.429.663
Stoklar
7 38.223.678 35.889.061
Peşin Ödenmiş Giderler
6.456.416 4.921.221
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 2.628.000 2.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.828.416 2.293.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 1.917.424
Diğer Dönen Varlıklar
3.181.520 143.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.181.520 143.539
ARA TOPLAM
189.899.606 170.821.087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
189.899.606 170.821.087
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 6.863.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 6.863.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 425.000 425.000
Maddi Duran Varlıklar
11 51.427.032 49.095.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 933.924 815.205
Peşin Ödenmiş Giderler
21.687.359 23.652.896
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 21.681.896 23.652.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.463 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 5.119.447 3.463.725
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.592.762 84.316.112
TOPLAM VARLIKLAR
269.492.368 255.137.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.744.298 4.829.158
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.744.298 4.829.158
Banka Kredileri
5 2.744.298 4.829.158
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.750.746 1.521.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.750.746 1.521.183
Banka Kredileri
5 1.750.746 1.521.183
Ticari Borçlar
36.445.875 22.375.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,19 13.629 20.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 36.432.246 22.355.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.589.046 4.407.274
Diğer Borçlar
996.898 4.711.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
996.898 4.711.122
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
1.728.918 2.718.416
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 1.728.918 2.718.416
Ertelenmiş Gelirler
8 60.623.016 43.955.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 60.623.016 43.955.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 866.783 898.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.082.874 1.908.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.245.874 1.071.901
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 837.000 837.000
ARA TOPLAM
110.828.454 87.325.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.828.454 87.325.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.353.920 3.709.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.353.920 3.709.900
Banka Kredileri
5 3.353.920 3.709.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.840.618 1.610.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.840.618 1.610.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 3.540.336 5.992.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.734.874 11.312.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.563.328 98.638.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
135.974.458 140.676.231
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.493.218 6.685.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.493.218 6.685.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 7.492.820 7.492.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -999.602 -807.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.751.808 14.504.321
Yasal Yedekler
15 16.751.808 14.504.321
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 27.340.255 12.589.199
Net Dönem Karı veya Zararı
18 7.490.158 28.998.543
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 13.954.582 15.822.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.929.040 156.498.427
TOPLAM KAYNAKLAR
269.492.368 255.137.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 184.564.033 135.096.069 65.374.854 29.770.346
Satışların Maliyeti
16 -162.388.245 -105.940.053 -61.209.270 -26.747.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.175.788 29.156.016 4.165.584 3.023.137
BRÜT KAR (ZARAR)
22.175.788 29.156.016 4.165.584 3.023.137
Genel Yönetim Giderleri
-10.228.077 -8.247.630 -3.128.105 -2.455.500
Pazarlama Giderleri
-10.455.924 -9.223.719 -3.576.753 -2.776.941
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.557.778 -1.533.070 -358.213 -534.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.906.446 23.605.193 5.931.968 4.362.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.779.637 -10.102.926 -3.990.030 -1.093.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.060.818 23.653.864 -955.549 525.250
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
391.461 152.548 0 47.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.452.279 23.806.412 -955.549 572.864
Finansman Gelirleri
456.700 404.261 0 386.756
Finansman Giderleri
-1.672.894 -1.363.896 -418.118 -548.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.236.085 22.846.777 -1.373.667 410.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.604.467 -4.804.061 369.398 -251.474
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.006.631 -4.952.953 -893.823 -1.217.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.402.164 148.892 1.263.221 965.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.631.618 18.042.716 -1.004.269 159.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.631.618 18.042.716 -1.004.269 159.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -1.858.540 419.883 -1.391.498 -1.131.021
Ana Ortaklık Payları
18 7.490.158 17.622.833 387.229 1.290.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,10500000 0,25300000 0,00500000 0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-201.006 -474.617 -33.060 -373.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -251.257 -593.271 -41.325 -466.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.251 118.654 8.265 93.290
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 50.251 118.654 8.265 93.290
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-201.006 -474.617 -33.060 -373.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.430.612 17.568.099 -1.037.329 -213.642
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.867.614 382.117 -1.395.252 -1.144.307
Ana Ortaklık Payları
7.298.226 17.185.982 357.923 930.665http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640118


BIST
18:051.809
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.783  
Önceki Kapanış :  1.809  
En Yüksek
1.812
En Düşük
1.777
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASGZ 12,76 485.241.716 % 10,00  
RAYSG 15,07 7.611.292 % 10,00  
LIDFA 4,07 39.801.795 % 10,00  
ISBTR 38.500,00 1.638.500 % 10,00  
KTSKR 31,24 58.541.612 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,7385 12,7682 % -0,38  
Euro 14,3724 14,4712 % 0,02  
Sterlin 17,0096 17,0949 % 3,27  
Frank 13,8320 13,9153 % 3,61  
Riyal 3,4091 3,4262 % 3,70  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 4,61  
Altın Gr. 736 736 22,69  
Cumhuriyet 4.832 4.905 151,00  
Tam 4.806 4.932 153,83  
Yarım 2.323 2.386 74,41  
Çeyrek 1.165 1.193 37,21  
Gümüş.Ons 22,93 22,97 0,09  
Gümüş Gr. 9,40 9,42 -0,01  
B. Petrol 73,84 73,84 0,62