***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )

08.11.2016 17:54
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor  )


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 62.000.000 8.574.477 -257.526 8.316.951 8.316.951 13.175.165 -9.999.233 14.536.003 4.536.770 88.028.886 11.415.620 99.444.506
Transferler
-1.081.657 -1.081.657 -1.081.657 -1.076.182 16.693.842 -14.536.003 2.157.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -157.045 -157.045 -157.045 18.849.238 18.849.238 18.692.193 2.399.154 21.091.347
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-61.348 -61.348
Dönem Sonu Bakiyeler
15 62.000.000 7.492.820 -414.571 7.078.249 7.078.249 12.098.983 6.694.609 18.849.238 25.543.847 106.721.079 13.753.426 120.474.505
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 62.000.000 7.492.820 -373.360 7.119.460 7.119.460 12.098.983 6.694.609 20.299.928 26.994.537 108.212.980 13.898.973 122.111.953
Transferler
2.405.338 17.894.590 -20.299.928 -2.405.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -436.849 -436.849 -436.849 17.622.833 17.622.833 17.185.984 382.117 17.568.101
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
9.250.000 9.250.000 9.250.000
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -1.673.000 -13.673.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.649.019 6.649.019 6.649.019
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -810.209 6.682.611 6.682.611 14.504.321 12.589.199 17.622.833 30.212.032 129.297.983 12.608.090 141.906.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.279.973 24.493.415
Dönem Karı (Zararı)
17.622.833 18.849.238
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 17.622.833 18.849.238
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.728.344 12.161.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.142.439 4.589.715
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.162.405 2.235.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.281.656 3.517.594
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.880.749 -1.281.626
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
454.342 327.380
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -490.348 -272.434
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 944.690 599.814
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 911.851 2.670.657
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
382.117 2.337.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.793.590 -5.937.686
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.525.394 -3.673.534
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,19 -504.095 -1.890.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -21.021.299 -1.783.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.776 -162.742
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.224 -6.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
49.000 -156.386
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.092.627 -8.859.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -5.856.067 23.924.825
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.069.913 -936.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.397.235 -4.210.360
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.397.235 -4.210.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -2.155.323 -1.330.967
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
1.217.014 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-628.943 -394.722
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -15.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-628.943 -379.722
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
18.334.851 -6.148.148
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.820.983 -4.146.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.820.983 -4.162.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 16.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.557.587 25.073.078
Ödenen Temettüler
-13.673.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-164.560 -579.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.889.744 -3.237.272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 57.602
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 57.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.889.744 -10.494.920
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.577.935 -10.178.338
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -311.809 -316.582
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 7.200.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.197.073 -866.057
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.899.019 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.899.019 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.054 -866.057
Kredilerden Nakit Girişleri
5 298.054 -866.057
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.027.356 20.390.086
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.027.356 20.390.086
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.023.774 13.346.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.051.130 33.736.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.051.130 25.023.774
Ticari Alacaklar
62.919.973 45.625.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 5.663.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 62.919.973 39.962.615
Diğer Alacaklar
182.899 198.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 35.954 2.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
146.945 195.875
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
8.215.845 14.308.472
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 8.215.845 14.308.472
Stoklar
7 33.749.433 27.893.366
Peşin Ödenmiş Giderler
2.148.306 1.043.143
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.148.306 1.043.143
Diğer Dönen Varlıklar
1.247.472 1.541.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.247.472 1.541.959
ARA TOPLAM
135.515.058 115.635.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.515.058 115.635.177
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6.167.338 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.167.338 0
Diğer Alacaklar
0 70
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 70
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 425.000 425.000
Maddi Duran Varlıklar
11 63.127.665 57.549.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 756.594 587.281
Peşin Ödenmiş Giderler
0 35.250
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 35.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 4.929.845 2.814.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.406.442 61.411.649
TOPLAM VARLIKLAR
210.921.500 177.046.826
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.152.231 3.557.617
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.152.231 3.557.617
Banka Kredileri
5 5.152.231 3.557.617
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.549.550 3.430.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.549.550 3.430.430
Banka Kredileri
5 2.549.550 3.430.430
Ticari Borçlar
9.337.105 12.224.688
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.337.105 12.224.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.115.439 4.270.762
Diğer Borçlar
760.917 1.389.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
760.917 1.389.860
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
1.217.014 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 1.217.014 0
Ertelenmiş Gelirler
36.316.890 17.982.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 36.316.890 17.982.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.179.397 164.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.030.489 788.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 990.489 748.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 40.000 40.000
ARA TOPLAM
59.659.032 43.808.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.659.032 43.808.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.032.960 4.448.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.032.960 4.448.640
Banka Kredileri
5 4.032.960 4.448.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.534.000 2.621.229
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 3.789.435 4.056.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.356.395 11.126.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.015.427 54.934.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
129.297.983 108.212.980
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 62.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.682.611 7.119.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 6.682.611 7.119.460
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 7.492.820 7.492.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -810.209 -373.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.504.321 12.098.983
Yasal Yedekler
15 14.504.321 12.098.983
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 12.589.199 6.694.609
Net Dönem Karı veya Zararı
18 17.622.833 20.299.928
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 12.608.090 13.898.973
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.906.073 122.111.953
TOPLAM KAYNAKLAR
210.921.500 177.046.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 135.096.069 164.225.534 29.770.346 44.857.482
Satışların Maliyeti
16 -105.940.053 -133.866.671 -26.747.209 -33.750.326
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.156.016 30.358.863 3.023.137 11.107.156
BRÜT KAR (ZARAR)
29.156.016 30.358.863 3.023.137 11.107.156
Genel Yönetim Giderleri
-8.247.630 -5.959.719 -2.455.500 -1.369.112
Pazarlama Giderleri
-9.223.719 -7.541.125 -2.776.941 -2.194.900
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.533.070 -1.181.220 -534.771 -326.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.605.193 23.559.069 4.362.665 8.934.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.102.926 -12.926.153 -1.093.340 -3.945.097
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.653.864 26.309.715 525.250 12.206.983
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
152.548 172.368 47.614 37.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.806.412 26.482.083 572.864 12.244.108
Finansman Gelirleri
404.261 139.200 386.756 0
Finansman Giderleri
-1.363.896 -2.633.630 -548.629 -2.508.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.846.777 23.987.653 410.991 9.735.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.804.061 -2.715.787 -251.474 -4.064.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -4.952.953 -4.544.492 -1.217.143 -1.874.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 148.892 1.828.705 965.669 -2.190.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.042.716 21.271.866 159.517 5.670.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.042.716 21.271.866 159.517 5.670.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 419.883 2.422.628 -1.131.021 1.135.684
Ana Ortaklık Payları
18 17.622.833 18.849.238 1.290.538 4.535.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,25300000 0,30400000 0,02100000 0,07300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-474.617 -180.519 -373.159 -120.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -593.271 -225.649 -466.449 -150.463
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118.654 45.130 93.290 30.093
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 118.654 45.130 93.290 30.093
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-474.617 -180.519 -373.159 -120.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.568.099 21.091.347 -213.642 5.550.354
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
382.117 2.399.154 -1.144.307 1.119.790
Ana Ortaklık Payları
17.185.982 18.692.193 930.665 4.430.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567017


BIST
18:051.880
Değişim :  1,22% |  22,66
Açılış :  1.864  
Önceki Kapanış :  1.857  
En Yüksek
1.883
En Düşük
1.864
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ERBOS 137,50 204.514.857 % 10,00  
MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.715.906 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,6669 13,6826 % 2,82  
Euro 15,4078 15,5286 % 3,08  
Sterlin 18,1308 18,2217 % 2,99  
Frank 14,7901 14,8792 % 2,71  
Riyal 3,6340 3,6522 % 2,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 -10,41  
Altın Gr. 776 777 15,25  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,40 22,44 0,19  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 0,33  
B. Petrol 70,35 70,35 1,48  
Seans Raporu 18:05
daha fazla