***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.05.2022 16:47
***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***DBI*** DEUTSCHE BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -883 -1.429 567.974 84.979 817.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141 433 76.195 76.487
Kar Dağıtımı
76.727 -84.979 -8.252
Dağıtılan Temettü
-8.252 -8.252
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
76.727 -76.727 0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.024 -996 644.701 76.195 885.742
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391
Yeni Bakiye
135.000 31.866 -1.190 -4.935 644.701 180.949 986.391
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-609 5.166 96.748 101.305
Kar Dağıtımı
163.053 -180.949 -17.896
Dağıtılan Temettü
-17.896 -17.896
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
163.053 -163.053 0
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000 31.866 -1.799 231 807.754 96.748 1.069.800


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.708.586 9.389.644 15.098.230 2.819.859 4.876.459 7.696.318
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 133.118 372.379 505.497 144.147 305.301 449.448
Teminat Mektupları
133.118 372.379 505.497 144.147 303.512 447.659
Diğer Teminat Mektupları
133.118 372.379 505.497 144.147 303.512 447.659
Banka Kredileri
0 0
Akreditifler
0 0 0 0 1.789 1.789
Belgeli Akreditifler
0 1.789 1.789
TAAHHÜTLER
(1) 583.326 176.100 759.426 171.915 104.944 276.859
Cayılamaz Taahhütler
583.326 176.100 759.426 171.915 104.944 276.859
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
533.549 176.100 709.649 75.728 104.944 180.672
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
48.304 0 48.304 94.976 0 94.976
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.473 0 1.473 1.211 0 1.211
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4.992.142 8.841.165 13.833.307 2.503.797 4.466.214 6.970.011
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.992.142 8.841.165 13.833.307 2.503.797 4.466.214 6.970.011
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.808.225 2.058.278 3.866.503 1.153.751 1.409.072 2.562.823
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.447.013 490.889 1.937.902 857.166 422.805 1.279.971
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
361.212 1.567.389 1.928.601 296.585 986.267 1.282.852
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.183.917 6.782.887 9.966.804 1.350.046 3.057.142 4.407.188
Swap Para Alım İşlemleri
548.445 4.473.063 5.021.508 93.712 2.103.977 2.197.689
Swap Para Satım İşlemleri
2.635.472 2.309.824 4.945.296 1.256.334 953.165 2.209.499
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
13.076.828 221.474 13.298.302 16.707.657 6.069.166 22.776.823
EMANET KIYMETLER
13.076.828 146.458 13.223.286 16.707.657 6.002.695 22.710.352
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
8.183.342 0 8.183.342 11.492.281 5.872.920 17.365.201
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.825.126 0 4.825.126 5.124.171 0 5.124.171
Tahsile Alınan Çekler
68.360 0 68.360 91.205 0 91.205
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 146.458 146.458 0 129.775 129.775
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 75.016 75.016 0 66.471 66.471
Diğer Rehinli Kıymetler
75.016 75.016 66.471 66.471
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
18.785.414 9.611.118 28.396.532 19.527.516 10.945.625 30.473.141


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
118.733 64.072
Alınan Faizler
152.376 108.663
Ödenen Faizler
-37.717 -47.414
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.224 10.849
Elde Edilen Diğer Kazançlar
882 1.749
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-45.383 -25.704
Ödenen Vergiler
-30.994 -23.449
Diğer
66.345 39.378
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-436.119 753.458
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-371.195 -451.806
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-263.566 -85.972
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-686.399 228.990
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-125.896 10.785
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-6.585 211.515
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-17.575 1.019.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
708.630 -199.165
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
326.467 19.161
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-317.386 817.530
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
152.017 -68.571
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.532 -2.483
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-65.363
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
156.998
Diğer
-449 -725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-793 -1.394
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-793 -1.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
85.187 30.493
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-80.975 778.058
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.251.783 1.136.052
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.170.808 1.914.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
96.748 76.195
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
4.557 292
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-609 -141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-761 -176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
152 35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.166 433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.895 597
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.729 -164
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.305 76.487


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
901.028 1.952.194 2.853.222 697.702 1.756.693 2.454.395
Nakit ve Nakit Benzerleri
387.653 1.784.949 2.172.602 400.942 1.589.601 1.990.543
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 142.589 1.734.599 1.877.188 210.866 1.543.743 1.754.609
Bankalar
(3) 95.428 52.223 147.651 80.229 46.720 126.949
Para Piyasalarından Alacaklar
150.052 0 150.052 110.041 0 110.041
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-416 -1.873 -2.289 -194 -862 -1.056
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 377.429 0 377.429 6.234 0 6.234
Devlet Borçlanma Senetleri
377.429 0 377.429 6.234 0 6.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 135.946 0 135.946 290.526 0 290.526
Devlet Borçlanma Senetleri
135.946 0 135.946 290.526 0 290.526
Türev Finansal Varlıklar
(2) 0 167.245 167.245 0 167.092 167.092
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 167.245 167.245 0 167.092 167.092
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.305.846 1.420.594 3.726.440 1.832.040 1.058.961 2.891.001
Krediler
(5) 2.306.222 1.420.735 3.726.957 1.832.505 1.059.070 2.891.575
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-376 -141 -517 -465 -109 -574
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
50.389 0 50.389 50.341 0 50.341
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.105 0 4.105 4.436 0 4.436
Diğer
4.105 4.105 4.436 0 4.436
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 7.656 7.656
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 74.100 621.905 696.005 40.623 457.901 498.524
VARLIKLAR TOPLAMI
3.335.468 3.994.693 7.330.161 2.632.798 3.273.555 5.906.353
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 933.810 602.635 1.536.445 807.630 681.900 1.489.530
ALINAN KREDİLER
(3) 39.013 4.022.529 4.061.542 140.050 2.854.241 2.994.291
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
315.111 0 315.111 30.448 0 30.448
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 0 45.517 45.517 0 175.370 175.370
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 45.517 45.517 0 175.370 175.370
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 14.114 68 14.182 15.331 0 15.331
KARŞILIKLAR
(7) 19.152 139.570 158.722 14.046 113.557 127.603
Çalışan Hakları Karşılığı
9.664 23.139 32.803 7.357 33.179 40.536
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
9.488 116.431 125.919 6.689 80.378 87.067
CARİ VERGİ BORCU
(8) 23.543 0 23.543 25.432 0 25.432
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 18.150 0 18.150 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
52.572 34.577 87.149 23.612 38.345 61.957
ÖZKAYNAKLAR
(9) 1.069.800 0 1.069.800 986.391 0 986.391
Ödenmiş Sermaye
135.000 0 135.000 135.000 0 135.000
Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 0 31.866
Diğer Sermaye Yedekleri
31.866 0 31.866 31.866 31.866
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.799 -1.799 -1.190 -1.190
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
231 231 -4.935 -4.935
Kar Yedekleri
807.754 0 807.754 644.701 0 644.701
Yasal Yedekler
86.067 86.067 84.952 84.952
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
721.687 721.687 559.749 559.749
Kar veya Zarar
96.748 0 96.748 180.949 0 180.949
Dönem Net Kâr veya Zararı
96.748 96.748 180.949 180.949
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.485.265 4.844.896 7.330.161 2.042.940 3.863.413 5.906.353


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 173.473 119.925
Kredilerden Alınan Faizler
108.630 65.550
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
21.352 41.487
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.821 4.500
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
37.034 7.090
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
26.438 2.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
10.596 4.282
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
1.636 1.298
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -37.987 -47.677
Mevduata Verilen Faizler
-8.915 -10.361
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-15.079 -36.751
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.553 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-385 -478
Diğer Faiz Giderleri
-55 -87
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
135.486 72.248
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
23.158 16.666
Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.877 20.463
Gayri Nakdi Kredilerden
1.212 856
Diğer
(9) 25.665 19.607
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.719 -3.797
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
(9) -3.719 -3.797
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) 40.387 42.803
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
31.548 16.786
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
67.003 1.530
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-58.164 24.487
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 6.034 3.544
FAALİYET BRÜT KÂRI
205.065 135.261
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5) -1.567 -273
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-27.966 -17.011
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -49.697 -22.913
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
125.835 95.064
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
125.835 95.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(7) -29.087 -18.869
Cari Vergi Karşılığı
-2.939 -8.947
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-26.148 -9.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(8) 96.748 76.195
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(8) 96.748 76.195
Grubun Karı (Zararı)
96.748 76.195
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,07170000 0,05640000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030280


BIST
16:072.381
Değişim :  -0,54% |  -13,01
Açılış :  2.390  
Önceki Kapanış :  2.394  
En Yüksek
2.407
En Düşük
2.374
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:07
IMASM 46,90 19.863.719 % 9,99  
DAGHL 23,68 1.508.862 % 9,94  
LIDFA 6,69 8.438.405 % 9,85  
GRNYO 2,48 4.986.675 % 9,73  
GSRAY 3,84 172.327.657 % 8,47  
16:07 Alış Satış %  
Dolar 15,9051 15,9150 % 0,46  
Euro 16,8115 16,8326 % -0,02  
Sterlin 19,8200 19,9193 % 0,38  
Frank 16,2973 16,3955 % 0,26  
Riyal 4,2344 4,2556 % 0,33  
16:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 0,06  
Altın Gr. 944 944 3,61  
Cumhuriyet 6.263 6.358 9,00  
Tam 6.227 6.384 -17,35  
Yarım 3.010 3.088 -8,39  
Çeyrek 1.510 1.544 -4,20  
Gümüş.Ons 21,84 21,88 -0,07  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 -0,01  
B. Petrol 112 112 0,32