***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

19.08.2016 21:03
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor  )


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 6.721.237 401.192 56.844 13.421.153 8.144.550 36.744.976 980.728 37.725.704
Transferler
27 2.202 8.142.348 -8.144.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.243 18.783 4.385.766 4.403.306 38.559 4.441.865
Dönem Karı (Zararı)
4.385.766 4.385.766 38.559 4.424.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.243 18.783 18.783 18.783
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 6.721.237 -1.243 419.975 59.046 21.563.501 4.385.766 41.148.282 1.018.706 42.166.988
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.000.000 6.721.237 -8.363 557.905 59.046 21.563.501 9.872.561 46.765.887 7.298 46.773.185
Transferler
27 9.872.561 -9.872.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 8.363 -130.751 5.610.385 5.487.997 1.203 5.489.997
Dönem Karı (Zararı)
5.610.385 1.203 5.611
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.363 -130.751 -122.388 -122.388
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 6.721.237 0 427.154 59.046 31.436.062 5.610.385 52.253.884 8.501 52.262.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.668.938 -1.653.808
Dönem Karı (Zararı)
5.610.385 4.424.325
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.610.385 4.424.325
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
997.766 -1.668.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 100.246 16.981
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
999.867 224.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 999.867 224.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.580 5.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 19.580 5.911
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-117.231 -1.830.409
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -176.382 -1.860.991
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 59.151 30.582
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-697 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
54.936 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 54.936 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -34.378 -140.221
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.557 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -24.557 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
34 0 55.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.805.844 -4.335.955
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 16.342 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 1.010
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
14 -3.949.184 -5.465.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 186 659.094
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -93.034 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.896 20.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.896 20.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 621 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
262.233 1.081.679
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 262.233 1.081.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -40.112 -632.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.802.307 -1.579.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -53.204 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -80.165 -73.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
539.557 -2.494.002
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 525.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
2 0 -3.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
544.557 187.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 544.557 187.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.000 -206.536
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.000 -206.536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.231 2.411.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.250.000
Ödenen Faiz
33 -59.151 0
Alınan Faiz
33 176.382 161.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.325.726 -1.736.660
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
696 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.326.422 -1.736.660
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.077.732 5.769.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.404.154 4.033.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.404.154 2.077.732
Finansal Yatırımlar
7 809.976 881.254
Ticari Alacaklar
10 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
14 42.920.662 39.971.345
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
42.920.662 39.971.345
Diğer Alacaklar
11 1.500.674 1.500.674
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.500.674 1.500.674
Stoklar
13 541 727
Peşin Ödenmiş Giderler
26 107.649 14.615
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 28.395 57.733
Diğer Dönen Varlıklar
26 252.936 212.824
ARA TOPLAM
51.024.987 44.716.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.024.987 44.716.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.486.175 1.649.614
Maddi Duran Varlıklar
18 449.573 1.069.547
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.980 252
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.980 252
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.940.728 2.719.413
TOPLAM VARLIKLAR
52.965.715 47.436.317
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Ticari Borçlar
10 7.219 10.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.219 10.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 622 0
Diğer Borçlar
11 603.397 341.164
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 603.397 341.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 63.908 110.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
675.146 461.987
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
675.146 461.987
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.912 61.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 17.912 61.990
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 10.272 139.155
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.184 201.145
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
703.330 663.132
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 52.253.884 46.765.887
Ödenmiş Sermaye
11.000.000 8.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.721.237 6.721.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -8.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
427.154 557.905
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.046 59.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
31.436.062 21.563.501
Net Dönem Karı veya Zararı
5.610.385 9.872.561
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.501 7.298
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.262.385 46.773.185
TOPLAM KAYNAKLAR
52.965.715 47.436.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5,28 0 0
Satışların Maliyeti
5,28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
5,28 7.302.829 5.206.738
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.302.829 5.206.738
BRÜT KAR (ZARAR)
7.302.829 5.206.738
Genel Yönetim Giderleri
29 -826.773 -809.579
Pazarlama Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 20.575 9.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.060.838 -224.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.435.793 4.182.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 24.557 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -2.687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.460.350 4.179.537
Finansman Gelirleri
33 176.963 51.788
Finansman Giderleri
33 -60.103 -30.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.577.210 4.200.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
34.378 171.509
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-63.908 -34.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
98.286 206.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.611.588 4.372.127
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 52.198
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.611.588 4.424.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.203 38.559
Ana Ortaklık Payları
5.610.385 4.385.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,51000000 0,39870000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00000000 0,00470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.363 -1.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.454 -1.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.091 311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.091 311
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-130.751 18.783
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-163.439 23.479
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-163.439 23.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.688 -4.696
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32.688 -4.696
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-122.388 17.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.489.200 4.441.865
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.203 38.559
Ana Ortaklık Payları
5.487.997 4.403.306http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/554250


BIST
'
18:059.680
Değişim :  -1,37% |  -134,39
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4162 32,4618 % 0,33  
Euro 34,4569 34,5478 % 0,34  
Sterlin 40,2787 40,4806 % -0,19  
Frank 35,4735 35,6513 % 0,06  
Riyal 8,6265 8,6698 % -0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,85 28,88 % 0,66  
Platin 972,41 973,80 % 0,66  
Paladyum 1.033,50 1.036,11 % 0,66  
Brent Pet. 90,37 90,37 % 0,66  
Altın Ons 2.384,14 2.384,38 % 0,66