***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 20:41
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 -188.428 3.721.237 2.488 662.103 247.474 31.247.634 8.659.474 55.351.982 9.181 55.361.163
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.000.000 -188.428 3.721.237 2.488 662.103 247.474 31.247.634 8.659.474 55.351.982 9.181 55.361.163
Transferler
1.400 8.658.074 -8.659.474
Dönem Karı (Zararı)
0 4.061.921 4.061.921 783 4.062.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.895 -662.103 -666.998 0 -666.998
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
188.428 4.668.982 -188.428 188.428 0 4.857.410 0 4.857.410
Dönem Sonu Bakiyeler
11.000.000 0 8.390.219 -2.407 0 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.000.000 0 8.390.219 -2.407 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.000.000 0 8.390.219 -2.407 60.446 40.094.136 4.061.921 63.604.315 9.964 63.614.279
Transferler
4.061.921 -4.061.921
Dönem Karı (Zararı)
0 190.593 190.593 -39.595 150.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.338 2.338 0 2.338
Sermaye Arttırımı
39.000.000 0 39.000.000 0 39.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-4.784 -18.922.705 0 -18.927.489 -9.964 -18.937.453
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.763.666 -44.135.178
Dönem Karı (Zararı)
150.998 4.062.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.234.225 -2.261.912
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.503 193.140
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.763.254 -56.885
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.763.254 -56.885
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-86.027 1.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-86.027 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.014
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
766.269 -1.429.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -87.035
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 71.945
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 31.760
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16.758.226 -985.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.995.885 -47.260.150
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.309.114 684.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.421.514
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 15.833.931
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.248.803 32.360
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.277.387 -125
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
63.205.728 -63.435.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.965.200 74.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
986.135 906
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.328.370 -515.229
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.775.500 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 64.384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.389.338 -45.459.358
Ödenen Faiz
-767.282 -274.130
Alınan Faiz
141.610 1.704.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -8.820
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -96.891
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.245 2.343.068
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 1.938.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.039.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.245 -634.727
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-767.282 4.856.862
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.265.343
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.122.753
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-767.282 -548
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.994.139 -36.935.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.994.139 -36.935.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.264 36.968.512
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.027.403 33.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.027.403 33.264
Finansal Yatırımlar
11 8.309.114 0
Ticari Alacaklar
7 46.421.514 0
Diğer Alacaklar
8 5.869.134 8.414
Stoklar
9 41.277.796 409
Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.395 8.920
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 78.709 45.188
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.614.623 260.061
ARA TOPLAM
108.693.688 356.256
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.693.688 356.256
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 69.915 62.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 272 3.000
Peşin Ödenmiş Giderler
10 152.053 63.444.256
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 223.055 150.163
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
445.295 63.660.174
TOPLAM VARLIKLAR
109.138.983 64.016.430
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 3.876.182 0
Ticari Borçlar
7 7.044.659 79.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 987.041 906
Diğer Borçlar
8 11.066.217 296.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 24.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 367.338 0
ARA TOPLAM
23.341.437 401.302
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.341.437 401.302
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
10 1.775.500 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.096 849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 86.096 849
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 105.788 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.967.384 849
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.308.821 402.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.869.757 63.604.315
Ödenmiş Sermaye
21 50.000.000 11.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69 -2.407
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69 -2.407
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -69 -2.407
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 55.662 60.446
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 25.233.352 40.094.136
Net Dönem Karı veya Zararı
21 190.593 4.061.921
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -39.595 9.964
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.830.162 63.614.279
TOPLAM KAYNAKLAR
109.138.983 64.016.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.315.654 -1.311.605
Pazarlama Giderleri
23 -7.824 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 6.026.749 25.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.877.120 -83
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.173.849 -1.286.320
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 6.050.000 1.278.533
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -4.310.066 -111.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
566.085 -119.341
Finansman Gelirleri
27 141.610 402.375
Finansman Giderleri
27 -767.282 -102.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-59.587 180.573
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
210.585 -33.007
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 210.585 -33.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.998 147.566
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 0 3.915.138
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.998 4.062.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.595 783
Ana Ortaklık Payları
190.593 4.061.921
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.870 -4.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 2.338 -6.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-468 1.380
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -468 1.380
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -662.103
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 -827.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
165.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
165.526
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.870 -666.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
152.868 3.395.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.595 783
Ana Ortaklık Payları
192.463 3.394.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746553


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66