***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 18:20
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 190.593 -190.593 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0
Dönem Karı (Zararı)
21 -13.855.201 -13.855.201 188.949 -13.666.252
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
39.595 39.595
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.423.945 -13.855.201 70.014.556 188.949 70.203.505
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 0
Dönem Karı (Zararı)
21 215.566 215.566 -11.678 203.888
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 130.093 -30.000 100.093
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.988 215.566 30.231.531 -11.678 30.219.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-327.805 921.323
Dönem Karı (Zararı)
203.888 -13.666.252
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
203.888 -13.666.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-147.174 978.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 18.324 6.577
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-81.829
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-81.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 -165.498 -18.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -165.498 -18.034
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 362.208
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 362.208
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
709.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-384.519 13.971.544
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 -398.998 4.318.086
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -186.316 7.117.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -186.316 7.117.437
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 246.923 5.560.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 246.923 5.560.353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -60.678 70.943
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -26.610 -333.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.610 -333.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -619.276 206.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 660.436 907.677
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 660.436 907.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.876.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.876.182
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-327.805 1.283.531
Ödenen Faiz
-362.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
325.543 -183.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.666
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-183.666
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
325.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -362.208
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.208
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.262 375.449
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.262 375.449
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.027.880 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.025.618 375.449


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.025.618 2.027.880
Finansal Yatırımlar
11 3.277.028 2.878.030
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 3.277.028 2.878.030
Ticari Alacaklar
7 247.800 61.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 247.800 61.484
Diğer Alacaklar
8 5.143 252.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.143 252.944
Stoklar
9 41.462.033 41.462.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 223.060 130.456
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 223.060 130.456
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 78.709 78.709
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.551.078 4.550.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 4.551.078 4.550.200
ARA TOPLAM
51.870.469 51.441.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.870.469 51.441.736
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 97.213 96.941
Mobilya ve Demirbaşlar
12 97.213 96.941
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.400
Peşin Ödenmiş Giderler
10 -3.054 28.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 -3.054 28.872
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 884.620 966.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
982.179 1.092.381
TOPLAM VARLIKLAR
52.852.648 52.534.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 757.319 757.319
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 757.319 757.319
Banka Kredileri
6 757.319 757.319
Ticari Borçlar
7 6.835.379 6.861.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.835.379 6.861.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 593.779 1.213.055
Diğer Borçlar
8 11.450.749 11.384.297
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 9.393.366 9.340.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.057.383 2.043.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.210.939 616.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.210.939 616.955
ARA TOPLAM
20.848.165 20.833.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.848.165 20.833.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 9.130 9.130
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.784.630 1.784.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.632.795 22.618.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.231.531 29.885.872
Ödenmiş Sermaye
21 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -2.022 -2.022
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.022 -2.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.022 -2.022
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 55.662 55.662
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 55.662 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -28.427.894 25.423.944
Net Dönem Karı veya Zararı
21 215.566 -53.981.931
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -11.678 30.000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.219.853 29.915.872
TOPLAM KAYNAKLAR
52.852.648 52.534.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 210.000
Satışların Maliyeti
22 -184.237
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 25.763
BRÜT KAR (ZARAR)
0 25.763
Genel Yönetim Giderleri
-87.018 -265.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
207.589 6.355.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-179.351 -18.852.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-58.780 -12.736.003
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
399.000 80.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-917.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
340.220 -13.572.182
Finansman Giderleri
-362.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
340.220 -13.934.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -136.332 256.286
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-136.332 256.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
203.888 -13.678.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
203.888 -13.678.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -11.678 188.949
Ana Ortaklık Payları
21 215.566 -13.867.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
203.888 -13.678.104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-11.678 188.949
Ana Ortaklık Payları
215.566 -13.867.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870025


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66