***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:45
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 25.233.352 190.593 83.869.757 -39.595 83.830.162
Transferler
21 190.593 -190.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.953 -53.947.637 -53.949.590 30.000 -53.919.590
Dönem Karı (Zararı)
21 -53.947.637 -53.947.637 30.000 -53.917.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.953 -1.953 -1.953
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 39.595 39.595
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.945 -53.947.637 29.920.167 30.000 29.950.167
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872
Transferler
21 -53.981.931 53.981.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -4.767 -4.767 -13.462 -18.229
Dönem Karı (Zararı)
21 -4.767 -4.767 -13.462 -18.229
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 130.093 -30.000 100.093
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 -4.767 30.011.198 -13.462 29.997.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21 -34.892 1.019.594
Dönem Karı (Zararı)
21 -18.229 -53.917.637
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 -18.229 -53.917.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
100.634 286.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 18.324 18.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19 82.310 -230.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -165.498 -165.498
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 247.808 -65.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 0 362.208
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 0 362.208
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 136.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.786 57.803.897
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 -398.870 5.431.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 61.484 46.360.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 61.484 46.360.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 240.796 5.680.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 240.796 5.680.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -184.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -57.269 88.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -26.610 -182.670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -26.610 -182.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -578.676 226.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 647.359 384.943
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 647.359 384.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.381 4.172.751
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.511 -3.153.157
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
32.630 -183.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 -183.666
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 -183.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -272 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -272 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
32.902 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -835.451
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -362.208
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -362.208
Ödenen Faiz
0 -362.208
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -45.711
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -65.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.262 477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.262 477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.027.880 2.027.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.025.618 2.027.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.025.618 2.027.880
Finansal Yatırımlar
3.276.900 2.878.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11 3.276.900 2.878.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
11 3.276.900 2.878.030
Ticari Alacaklar
7 0 61.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 61.484
Diğer Alacaklar
8 1.987 252.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 252.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.987 0
Stoklar
9 41.462.033 41.462.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 187.725 130.456
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 187.725 130.456
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 78.709 78.709
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.560.361 4.550.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 4.560.361 4.550.200
ARA TOPLAM
51.593.333 51.441.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.593.333 51.441.736
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
12 97.213 96.941
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 3.203 3.203
Mobilya ve Demirbaşlar
12 94.010 93.738
Özel Maliyetler
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.400 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.400 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.872 28.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 28.872 28.872
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 935.236 966.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.064.721 1.092.381
TOPLAM VARLIKLAR
52.658.054 52.534.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 757.319 757.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 757.319 757.319
Banka Kredileri
6 757.319 757.319
Ticari Borçlar
7 6.835.379 6.861.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.835.379 6.861.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 634.379 1.213.055
Diğer Borçlar
8 11.424.432 11.384.297
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 9.317.591 9.340.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.106.841 2.043.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.224.179 616.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.224.179 616.955
ARA TOPLAM
20.875.688 20.833.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.875.688 20.833.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 9.130 9.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 9.130 9.130
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.784.630 1.784.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.660.318 22.618.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 30.011.198 29.885.872
Ödenmiş Sermaye
21 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -2.022 -2.022
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.022 -2.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.022 -2.022
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 55.662 55.662
Yasal Yedekler
21 55.662 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -28.427.894 25.423.944
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -4.767 -53.981.931
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -13.462 30.000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.997.736 29.915.872
TOPLAM KAYNAKLAR
52.658.054 52.534.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 210.000 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 -184.237 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 25.763 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 25.763 0 0
Genel Yönetim Giderleri
-106.678 -352.822 -19.660 -87.561
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
207.589 6.091.076 0 -264.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-433.322 -58.024.924 -253.971 -39.172.671
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-332.411 -52.260.907 -273.631 -39.524.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
399.900 0 900 -80.997
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.949.179 0 -1.032.003
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.489 -54.210.086 -272.731 -40.637.904
Finansman Giderleri
0 -362.208 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.489 -54.572.294 -272.731 -40.637.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -85.718 654.657 50.614 398.371
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -45.711 0 -45.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -85.718 700.368 50.614 444.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.229 -53.917.637 -222.117 -40.239.533
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.229 -53.917.637 -222.117 -40.239.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -4.767 -53.947.637 -222.117 -40.080.584
Ana Ortaklık Payları
21 -13.462 30.000 0 -158.949
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 0 -1.562 0 -1.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 0 -1.953 0 -1.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 0 391 0 391
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 391 0 391
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 0 -1.562 0 -1.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -18.229 -53.919.199 -222.117 -40.241.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -4.767 -53.949.199 -222.117 -40.082.146
Ana Ortaklık Payları
21 -13.462 30.000 0 -158.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887529


BIST
'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKYHO 6,90 29.290.868 % 0,00  
AVTUR 12,95 30.940.993 % 0,00  
AYEN 29,38 72.532.047 % 0,00  
BRMEN 5,97 1.331.606 % 0,00  
ATAGY 14,00 14.293.674 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5650 32,5729 % 0,18  
Euro 34,8723 34,9190 % 0,74  
Sterlin 40,2955 40,4975 % 1,21  
Frank 35,5284 35,7065 % 0,51  
Riyal 8,6325 8,6758 % 0,41  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,33 27,37 % 0,66  
Platin 913,73 915,11 % 0,66  
Paladyum 1.021,98 1.026,26 % 0,66  
Brent Pet. 88,03 88,03 % 0,66  
Altın Ons 2.330,09 2.330,38 % 0,66