***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 18:19
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 5.707.472 190.602 64.343.886 19.486.276 83.830.162
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 50.000.000 8.390.219 -69 55.662 5.707.472 190.602 64.343.886 19.486.276 83.830.162
Transferler
21 190.602 -190.602 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.953 -53.981.938 -53.983.891 30.008 -53.953.883
Dönem Karı (Zararı)
21 -53.981.938 -53.981.938 30.008 -53.951.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -1.953 -1.953 -1.953
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 39.593 39.593 39.593
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 5.937.667 -53.981.938 10.399.588 19.516.284 29.915.872
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 5.937.667 -53.981.938 10.399.588 19.516.284 29.915.872
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
21 50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 5.937.667 -53.981.938 10.399.588 19.516.284 29.915.872
Transferler
21 -53.981.938 53.981.938 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -50 432.946 432.896 1.096.462 1.529.358
Dönem Karı (Zararı)
21 432.946 432.946 1.096.462 1.529.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -50 -50 -50
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
21 -3.705.194 -3.705.194 6.574.514 2.869.320
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.652.424 546.351
Dönem Karı (Zararı)
21 1.529.408 -53.951.931
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 1.529.408 -53.951.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.466.024 286.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 497.236 18.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.803.042 -230.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.155.750 -165.498
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 400.958 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-7 246.334 -65.324
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.267.445 362.208
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 2.267.445 362.208
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.898.301 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 136.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
57.321.701 54.685.034
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 2.878.030 5.431.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -17.570.480 46.360.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -17.570.480 46.360.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.901.892 5.680.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.901.892 5.680.613
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.295.405 -184.237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.150.573 88.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.028.581 -182.670
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 15.028.581 -182.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -250.275 226.014
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 66.711.787 384.943
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 66.711.787 384.943
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 2.069 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.141 -3.118.863
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-130.141 -3.118.863
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
65.317.133 1.019.594
Ödenen Faiz
27 -2.267.445 -362.208
Alınan Faiz
27 201.204 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -598.468 -65.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -45.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.466.483 -183.666
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
8 -66.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
308.419 -183.666
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 308.419 -183.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.774.902 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -2.774.902 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.840.429 -362.208
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.840.429 -362.208
Kredilerden Nakit Girişleri
6 11.840.429 -362.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.026.370 477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.026.370 477
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.027.880 2.027.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.054.250 2.027.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.054.250 2.027.880
Finansal Yatırımlar
0 2.878.030
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 0 2.878.030
Ticari Alacaklar
7 16.387.213 61.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 436.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.950.312 61.484
Diğer Alacaklar
8 3.701.012 252.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.474.429 252.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 226.583 0
Stoklar
9 44.757.438 41.462.033
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.260.273 130.456
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.260.273 130.456
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 78.705 78.709
Diğer Dönen Varlıklar
20 6.068.739 4.550.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 6.068.739 4.550.200
ARA TOPLAM
81.307.630 51.441.736
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.307.630 51.441.736
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 1.244.751 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.244.751 0
Diğer Alacaklar
8 453.824 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 453.824 0
Maddi Duran Varlıklar
12 27.753.571 96.941
Arazi ve Arsalar
12 15.577.500 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 47.098 3.203
Taşıtlar
12 11.692.237 0
Mobilya ve Demirbaşlar
12 392.120 93.738
Özel Maliyetler
12 44.616 0
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 27.370 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 45.330.618 0
Şerefiye
13 43.524.354 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.806.264 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 49.628 28.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 49.628 28.872
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 966.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.859.762 1.092.381
TOPLAM VARLIKLAR
156.167.392 52.534.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 804.919 757.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 804.919 757.319
Banka Kredileri
6 804.919 757.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.289.457 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.289.457 0
Banka Kredileri
6 4.289.457 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 189.645 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 189.645 0
Ticari Borçlar
7 21.890.570 6.861.989
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.890.570 6.861.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 962.780 1.213.055
Diğer Borçlar
8 78.096.084 11.384.297
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 70.154.161 9.340.442
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.941.923 2.043.855
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.069 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.069 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.433.106 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 625.152 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 224.194 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 400.958 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.821.586 616.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.821.586 616.955
ARA TOPLAM
110.115.368 20.833.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.115.368 20.833.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.313.727 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 7.313.727 0
Banka Kredileri
6 7.313.727 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.775.500 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 739.984 9.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 739.984 9.130
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.908.263 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.737.474 1.784.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.852.842 22.618.245
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 7.127.290 10.399.588
Ödenmiş Sermaye
21 50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 -2.072 -2.022
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.072 -2.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.072 -2.022
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 55.662 55.662
Yasal Yedekler
21 55.662 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -51.749.465 5.937.667
Net Dönem Karı veya Zararı
21 432.946 -53.981.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 27.187.260 19.516.284
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.314.550 29.915.872
TOPLAM KAYNAKLAR
156.167.392 52.534.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 92.845.375 210.000
Satışların Maliyeti
22 -81.797.084 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.048.291 210.000
BRÜT KAR (ZARAR)
11.048.291 210.000
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.839.688 -387.116
Pazarlama Giderleri
23 -184.839 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.106.608 6.091.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.760.987 -58.209.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.369.385 -52.295.201
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 468.823 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -2.344.258 -1.949.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.493.950 -54.244.380
Finansman Gelirleri
27 201.204 0
Finansman Giderleri
27 -2.267.445 -362.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.427.709 -54.606.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.898.301 654.657
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.889.578 -45.711
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -8.723 700.368
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.529.408 -53.951.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
21 1.529.408 -53.951.931
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 1.096.462 30.007
Ana Ortaklık Payları
21 432.946 -53.981.938
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -40 -1.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -50 -1.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 10 391
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 10 391
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -40 -1.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 1.529.368 -53.953.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 1.096.462 30.007
Ana Ortaklık Payları
21 432.906 -53.983.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917371


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66