***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 21:23
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 25.423.944 -53.981.931 29.885.872 30.000 29.915.872
Transferler
-53.981.931 53.981.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
215.566 215.566 -11.678 203.888
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
100.094 100.094
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.022 55.662 -28.557.987 215.566 30.101.438 118.416 30.219.854
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
432.946 -432.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.545.095 2.545.095 -1.052.245 1.492.850
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
25.000 40.431.352 40.456.352 85.908.671 126.365.023
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 80.662 -10.885.167 2.545.095 50.128.737 112.043.685 162.172.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.913.495 -327.805
Dönem Karı (Zararı)
1.492.850 203.888
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.492.850 203.888
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-90.127.204 -147.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
302.409 18.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.937.518 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.426.060 -165.498
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.984.103 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-323.069 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.314.228 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-103.139.997 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.784.801 -384.519
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -398.998
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.230.821 -186.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-687.218 246.923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.028.589 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.383.191 -26.610
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.021.034 660.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.906.414 -679.954
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.849.553 -327.805
Ödenen Faiz
-458.985 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
63.460 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
42.331.583 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.585.094 325.543
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-467.361 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-674.186 0
Alınan Faiz
138.530 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.588.111 325.543
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.932.773 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.932.773 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.604.372 -2.262
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.617.159 -2.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.054.250 2.027.880
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.671.409 2.025.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
11.671.409 8.054.250
Ticari Alacaklar
34.534.797 16.387.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 436.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34.534.797 15.950.312
Diğer Alacaklar
4.388.230 3.701.012
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.703.504 3.474.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.684.726 226.583
Stoklar
51.786.027 44.757.438
Peşin Ödenmiş Giderler
12.702.377 2.260.273
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.702.377 2.260.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
227.321 78.705
Diğer Dönen Varlıklar
23.020.483 6.068.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23.020.483 6.068.739
ARA TOPLAM
138.330.644 81.307.630
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.330.644 81.307.630
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.553.924 1.244.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.553.924 1.244.751
Diğer Alacaklar
0 453.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 453.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
538.825.000 0
Maddi Duran Varlıklar
28.084.099 27.753.571
Arazi ve Arsalar
15.577.500 15.577.500
Tesis, Makine ve Cihazlar
131.491 47.098
Taşıtlar
11.767.621 11.692.237
Mobilya ve Demirbaşlar
564.183 392.120
Diğer Maddi Duran Varlıklar
43.304 44.616
Kullanım Hakkı Varlıkları
21.505 27.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
78.042.819 45.330.618
Şerefiye
76.402.132 43.524.354
Diğer Haklar
3.380 0
Lisanslar
1.614.512 1.781.178
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.795 25.086
Peşin Ödenmiş Giderler
723.814 49.628
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
723.814 49.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.403.092 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
650.654.253 74.859.762
TOPLAM VARLIKLAR
788.984.897 156.167.392
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.156.069 994.564
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.156.069 994.564
Banka Kredileri
6.918.842 800.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
145.966 157.392
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
91.261 37.172
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.564.426 4.289.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.564.426 4.289.457
Banka Kredileri
12.564.426 4.289.457
Ticari Borçlar
20.658.939 21.890.570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.658.939 21.890.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.819.470 962.780
Diğer Borçlar
157.185.264 78.096.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
150.271.154 70.154.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.914.110 7.941.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.077.233 2.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.077.233 2.069
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.433.106
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.792.127 625.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
874.766 224.194
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.917.361 400.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.230.311 1.821.586
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.230.311 1.821.586
ARA TOPLAM
219.483.839 110.115.368
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.483.839 110.115.368
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
361.501.470 7.313.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
361.501.470 7.313.727
Banka Kredileri
361.501.470 7.313.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.775.500 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.775.500 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.062.529 739.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.062.529 739.984
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
42.989.137 1.908.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
407.328.636 11.737.474
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
626.812.475 121.852.842
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.128.737 7.127.290
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 50.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.390.219 8.390.219
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.072 -2.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.072 -2.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.072 -2.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
80.662 55.662
Yasal Yedekler
80.662 55.662
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.885.167 -51.749.465
Net Dönem Karı veya Zararı
2.545.095 432.946
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
112.043.685 27.187.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.172.422 34.314.550
TOPLAM KAYNAKLAR
788.984.897 156.167.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25.063.964 0
Satışların Maliyeti
-17.306.104 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.757.860 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.757.860 0
Genel Yönetim Giderleri
-2.170.072 -87.018
Pazarlama Giderleri
-83.309 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.765.791 207.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.604.546 -179.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.665.724 -58.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 399.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.665.724 340.220
Finansman Gelirleri
1.514.484 0
Finansman Giderleri
-11.001.586 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.821.378 340.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.314.228 -136.332
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.314.228 -136.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.492.850 203.888
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.492.850 203.888
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.052.245 -11.678
Ana Ortaklık Payları
2.545.095 215.566
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.492.850 203.888
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.052.245 -11.678
Ana Ortaklık Payları
2.545.095 215.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937091


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66