***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2022 18:16
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 0 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
0 0 0 -15.857.032 0 -15.838.645 -18.387 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -113.863 0 0 0 19.380.678 19.266.815 28.422.333 47.689.148
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 -7.211 0 25.000 44.294.929 -414.559 43.898.159 82.394.405 126.292.564
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -123.146 15.857.032 80.662 -23.293.181 19.380.678 70.292.264 138.003.998 208.296.262
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565
Transferler
0 0 0 -1.777.577 189.092 92.803.851 -91.215.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -266.894 0 0 0 204.637.537 204.370.643 185.718.835 390.089.478
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 -2.279.445 0 -2.279.445 -13.549.268 -15.828.713
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 -67.201 4.865.203 395.764 127.371.310 204.637.537 648.021.418 310.002.912 958.024.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.554.089 70.675.099
Dönem Karı (Zararı)
390.356.372 19.380.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
390.356.372 19.380.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-401.996.717 -4.449.572
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,15 2.512.376 3.259.712
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8,9,11 -2.029.957 96.617
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.495.762 7.656.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,18 7.495.762 7.656.545
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.680.221 23.347.304
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6,16,26,29,30 -3.680.221 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6,16,26,29,30 0 23.347.304
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29,3 339.429 -22.863
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-461.949.432 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-461.913.766 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-35.666 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 55.315.326 -35.690.208
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.096.679
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
89.494.407 57.633.319
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -406.550 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 4.872.715 -16.678.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 -14.621.605 -1.639.126
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.677.113 -4.957.358
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.927.121 -1.892.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 24.722.971 1.791.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
747.788 1.061.484
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.202.334 79.977.090
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,11,24,38 -23.202.334 79.977.090
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
123.372.447 15.609.327
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.386.791 -15.638.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.054.500 -16.341.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-332.291 702.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.854.062 72.564.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -2.627.786 -154.975
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -871.900 -1.433.106
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
199.713 -301.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.758.007 -56.251.466
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.867.417 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.179.829 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.179.829 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16,17 -13.925.005 -32.928.511
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.635.766 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.322.955
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.687.794 -5.271.166
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.407.562 7.949.815
Kredilerden Nakit Girişleri
56.224.961 6.419.984
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
182.601 1.529.831
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.719.768 -13.220.981
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -47.631.772 -11.671.598
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-87.996 -1.549.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.999.890 9.152.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.999.890 9.152.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 116.523.126 8.054.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 211.523.016 17.206.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 211.523.016 116.523.126
Finansal Yatırımlar
6 10.010 10.010
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 10.010 10.010
Ticari Alacaklar
54.424.225 54.121.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 444.586 694.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 53.979.639 53.426.822
Diğer Alacaklar
17.173.323 2.377.521
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 13.801.435 1.798.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.371.888 579.387
Stoklar
10 8.062.104 44.834.155
Peşin Ödenmiş Giderler
29.232.010 14.458.200
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 29.232.010 14.458.200
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 0 199.713
Diğer Dönen Varlıklar
21.274.467 19.433.641
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 21.274.467 19.433.641
ARA TOPLAM
341.699.155 251.957.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.699.155 251.957.774
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
459.882 53.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
459.882 53.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 459.882 53.332
Ticari Alacaklar
1.115.493 2.013.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.115.493 2.013.232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 10.195.457 10.159.791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.182.005.000 740.727.000
Maddi Duran Varlıklar
27.193.039 19.196.801
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 27.193.039 19.196.801
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 794.142 3.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.908.563 77.618.810
Şerefiye
16 76.402.132 76.402.132
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.506.431 1.216.678
Peşin Ödenmiş Giderler
5.988.587 5.903.022
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.988.587 5.903.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 12.324.513 19.512.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.317.984.676 875.188.244
TOPLAM VARLIKLAR
1.659.683.831 1.127.146.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.944.680 3.858.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.944.680 3.858.660
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.698.471 91.512.289
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 49.698.471 91.512.289
Diğer Finansal Yükümlülükler
396.210 213.609
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 396.210 213.609
Ticari Borçlar
37.931.222 20.972.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 37.931.222 20.972.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.566.082 2.266.429
Diğer Borçlar
20.905.798 51.794.682
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 19.020.200 44.061.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.885.598 7.733.329
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
138.861.026 15.488.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 138.861.026 15.488.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 8.436 651.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.036.132 31.426.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.128.855 864.809
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 21.907.277 30.561.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.334.265 2.704.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.334.265 2.704.422
ARA TOPLAM
276.682.322 220.888.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
276.682.322 220.888.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
334.222.420 280.710.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 334.222.420 280.710.867
Ticari Borçlar
84.558 566.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 84.558 566.995
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
719.886 791.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 719.886 791.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 89.950.315 38.648.505
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.977.179 322.493.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
701.659.501 543.382.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 648.021.418 445.930.220
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.818.805 10.818.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.798.002 6.842.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.865.203 6.642.780
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-67.201 199.693
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
395.764 206.672
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
395.764 206.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
127.371.310 36.846.904
Net Dönem Karı veya Zararı
204.637.537 91.215.366
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
310.002.912 137.833.345
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
958.024.330 583.763.565
TOPLAM KAYNAKLAR
1.659.683.831 1.127.146.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 112.379.381 52.649.147
Satışların Maliyeti
22 -78.176.577 -43.618.452
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.202.804 9.030.695
BRÜT KAR (ZARAR)
34.202.804 9.030.695
Genel Yönetim Giderleri
23,24 -56.726.662 -5.625.860
Pazarlama Giderleri
23,24 -510.160 -225.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 31.622.497 7.816.294
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -17.922.725 -12.157.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.334.246 -1.162.120
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 520.632.231 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -58.643.126 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 25.934 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
452.680.793 -1.162.120
Finansman Gelirleri
27 3.364.300 4.734.203
Finansman Giderleri
27 -10.373.395 -6.281.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
445.671.698 -2.709.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.315.326 50.512.488
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -229.326 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -55.086.000 50.512.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
390.356.372 47.803.011
DÖNEM KARI (ZARARI)
390.356.372 47.803.011
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 185.718.835 28.422.333
Ana Ortaklık Payları
21 204.637.537 19.380.678
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-266.894 -113.863
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346.616 -147.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
79.722 34.011
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
79.722 34.011
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-266.894 -113.863
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
390.089.478 47.689.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 185.718.835 28.422.333
Ana Ortaklık Payları
21 204.370.643 19.266.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057211


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66