***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2022 18:24
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 8.390.219 -2.072 0 55.662 -51.749.465 432.946 7.127.290 27.187.260 34.314.550
Transferler
0 0 0 15.857.032 0 7.800.407 -23.657.439 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 185.904 0 0 36.909.827 37.095.731 21.149.554 58.245.285
Sermaye Arttırımı
250.000.000 0 0 0 0 0 0 250.000.000 0 250.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 151.178.586 -15.532 0 53.846 66.198.255 23.224.493 240.639.648 -111.703.733 128.935.915
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 159.568.805 168.300 15.857.032 109.508 22.249.197 36.909.827 534.862.669 -63.366.919 471.495.750
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 199.693 6.642.780 206.672 36.846.904 91.215.366 445.930.220 137.833.345 583.763.565
Transferler
0 0 0 -3.312.764 189.092 94.339.038 -91.215.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -284.513 0 0 0 188.940.950 188.656.437 178.366.043 367.022.480
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 -2.671.702 0 -2.671.702 -13.510.591 -16.182.293
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 10.818.805 -84.820 3.330.016 395.764 128.514.240 188.940.950 631.914.955 302.688.797 934.603.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.681.741 -28.111.099
Dönem Karı (Zararı)
36 367.306.993 36.909.827
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-355.365.763 -9.655.731
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13,14 4.423.932 3.921.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -1.275.548 174.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.950.558 7.150.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 7.950.558 7.150.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.899.667 22.888.728
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5,11 -2.899.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.888.728
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22,27 1.790.384 -22.863
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-420.245.225 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-420.357.317 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
112.092 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 54.889.803 -35.583.225
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.184.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.728.633 -53.003.392
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-406.550 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.437.029 -14.441.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -4.437.029 -14.441.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.577.160 -1.332.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,29 -21.577.160 -1.332.537
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -7.544.313 -8.623.042
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -35.822.337 -1.806.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.133.426 729.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 27.133.426 729.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 1.812.595 938.720
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.081.813 -26.008.473
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7,8,17,19 -22.081.813 -26.008.473
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
56.385.965 13.184.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.191.417 -15.643.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -10.531.882 -17.270.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 340.465 1.626.776
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.787.403 -25.749.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 -2.642.946 -185.263
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.251.392 -1.433.106
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -743.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
41.923.389 -78.312.743
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
1.699.933 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.597.607 95.566
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.597.607 95.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.243.468 -33.063.919
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-45.243.468 -33.063.919
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 79.869.317 -35.344.390
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -10.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.974.658 225.614.201
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 250.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.094.001 7.949.815
Kredilerden Nakit Girişleri
6 66.847.300 6.419.984
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 4.246.701 1.529.831
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.119.343 -32.335.614
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -46.176.127 -30.753.435
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
6 -139.592 -34.694
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -3.803.624 -1.547.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.216.306 119.190.359
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.216.306 119.190.359
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 116.523.126 8.054.250
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 170.739.432 127.244.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 170.739.432 116.523.126
Finansal Yatırımlar
10.010 10.010
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 10.010 10.010
Ticari Alacaklar
63.759.369 54.121.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 603.882 694.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 63.155.487 53.426.822
Diğer Alacaklar
24.328.591 2.577.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 22.754.043 1.798.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.574.548 779.100
Stoklar
10 10.929.304 44.834.155
Peşin Ödenmiş Giderler
47.015.878 14.458.200
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.845.592 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 19.170.286 14.458.200
Diğer Dönen Varlıklar
25.751.849 19.433.641
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 25.751.849 19.433.641
ARA TOPLAM
342.534.433 251.957.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
342.534.433 251.957.774
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
459.882 53.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
459.882 53.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 459.882 53.332
Ticari Alacaklar
644.420 2.013.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 644.420 2.013.232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 10.047.699 10.159.791
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.102.696.241 740.727.000
Maddi Duran Varlıklar
32.794.994 19.196.801
Binalar
14 32.794.994 19.196.801
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 715.879 3.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
77.892.759 77.618.810
Şerefiye
16 76.402.132 76.402.132
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.490.627 1.216.678
Peşin Ödenmiş Giderler
9.099.935 5.903.022
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.099.935 5.903.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 15.562.540 19.512.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.249.914.349 875.188.244
TOPLAM VARLIKLAR
1.592.448.782 1.127.146.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.230.124 3.858.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.230.124 3.858.660
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
66.972.439 91.512.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 66.972.439 91.512.289
Diğer Finansal Yükümlülükler
656.686 213.609
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 656.686 213.609
Ticari Borçlar
41.515.525 20.972.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 41.515.525 20.972.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.630.889 2.266.429
Diğer Borçlar
22.026.319 51.794.682
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30 20.220.813 44.061.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.805.506 7.733.329
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.874.544 15.488.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 71.874.544 15.488.579
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 1.369.515 651.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.698.467 31.426.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.257.786 864.809
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 22.440.681 30.561.297
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.007.021 2.704.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 2.007.021 2.704.422
ARA TOPLAM
235.981.529 220.888.640
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.981.529 220.888.640
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
330.140.351 280.710.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 330.140.351 280.710.867
Ticari Borçlar
0 566.995
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 566.995
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.775.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 1.775.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
758.267 791.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 758.267 791.946
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 90.964.883 38.648.505
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
421.863.501 322.493.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
657.845.030 543.382.453
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 631.914.955 445.930.220
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.818.805 10.818.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.245.196 6.842.473
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.330.016 6.642.780
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.330.016 6.642.780
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-84.820 199.693
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
395.764 206.672
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
395.764 206.672
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
128.514.240 36.846.904
Net Dönem Karı veya Zararı
188.940.950 91.215.366
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
302.688.797 137.833.345
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
934.603.752 583.763.565
TOPLAM KAYNAKLAR
1.592.448.782 1.127.146.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 319.179.784 86.631.072 206.800.403 33.981.925
Satışların Maliyeti
21 -216.483.093 -64.978.483 -138.306.516 -21.360.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.696.691 21.652.589 68.493.887 12.621.894
BRÜT KAR (ZARAR)
102.696.691 21.652.589 68.493.887 12.621.894
Genel Yönetim Giderleri
22 -50.382.470 -9.246.054 -22.009.071 -3.620.194
Pazarlama Giderleri
22 -45.946.996 -358.593 -17.083.573 -133.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33.838.370 99.506.764 2.215.873 91.690.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.129.291 -101.997.933 -6.206.566 -89.839.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.076.304 9.556.773 25.410.550 10.718.893
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
438.200.978 0 -82.431.253 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-14.416.961 0 44.226.165 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-108.921 0 -134.855 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
439.751.400 9.556.773 -12.929.393 10.718.893
Finansman Gelirleri
17.982.955 3.359.792 14.618.655 3.359.792
Finansman Giderleri
-35.537.559 -5.505.921 -25.164.164 -3.958.564
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
422.196.796 7.410.644 -23.474.902 10.120.121
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.889.803 50.648.737 425.523 136.249
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.969.897 -1.740.571
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -52.919.906 50.648.737 2.166.094 136.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYET'
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONKA 59,40 226.066.049 % 10,00  
REEDR 47,54 1.389.861.758 % 10,00  
ISGSY 34,32 129.557.024 % 10,00  
KLGYO 5,61 191.853.035 % 10,00  
SNICA 47,30 289.234.773 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5048 32,5230 % 0,07  
Euro 34,6245 34,6575 % -0,09  
Sterlin 39,8041 40,0036 % -0,59  
Frank 35,3558 35,5330 % -0,56  
Riyal 8,5948 8,6379 % -0,39  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,17 27,20 % 0,66  
Platin 921,71 923,58 % 0,66  
Paladyum 1.008,47 1.013,90 % 0,66  
Brent Pet. 87,02 87,02 % 0,66  
Altın Ons 2.330,68 2.331,05 % 0,66