***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.12.2020 17:53
***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DENGE*** DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 30.12.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.11.2020
Genel Kurul Tarihi 30.12.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No:50 Kağıthane/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
6 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
10 - 02.05.2019 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararıyla yapılan Yönetim kurulu üyesi atamasının TTK'nin 363. Maddesi uyarınca onaylanması,
11 - Yeni Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
12 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.04.2019 tarih ve 2019.10 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.08.2020 tarih ve 2020.03 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
18 - Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
20 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
21 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
22 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
23 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
24 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
25 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
26 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL ÇAĞRISI ve VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına Ferit Çağrı Özalp'in seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı başkanı toplantı yazmanı olarak Necati Özdemir'i, Oy toplayıcı olarak da Özge Yılmaz'ı atadı.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a katılanların oybirliği ile yetki verildi.
2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri 19.000 T.L lik red oyuna karşılık 16.110.314,937 T.L lik kabul oyuyla katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2018 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri katılanların oybirliğiyle ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müzakereye açıldı ve hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2019 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve müzakereye açıldı söz alan olması.
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi. müzakereye açıldı söz alan olmadı.
6. Gündemin 6. Maddesinde yer alan 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi . Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2018 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
7. Gündemin 6. Maddesinde ye ralan 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Şirket'in Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi . Yönetim Kurulu Başkanı tarafından müzakereye açıldı, için hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2019 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
8. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu
2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi TAYYAR RACi ŞAŞMAZ ibraya sunuldu 54.000 kabul oyuna karşılık 16.075.314,937 red oyu ile katılanların oyçoklugu ibra edilmedi.
2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi FERIT ÇAĞRI ÖZALP ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi FARUK ÇETINKAYA ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2018 yılına ait yönetim kurulu üyesi HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar
9. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı tek tek oylamaya sunuldu
2019 yılına ait yönetim kurulu TAYYAR RACi ŞAŞMAZ ibraya sunuldu 19.000 kabul oyuna karşılık 16.094.314,937 red oyu ile katılanların oyçoklugu ibra edilmedi.
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi MARUF DİNDAR ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi FERIT ÇAĞRI ÖZALP ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi FARUK ÇETINKAYA ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2019 yılına ait yönetim kurulu üyesi HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
10. Gündemin 10. Maddesi gereğince 02.05.2019 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu kararıyla atanan Ferit Çağrı Özalp'in Yönetim kurulu üyeliği TTK'nin 363. Maddesi uyarınca katılanların oyuna sunuldu, yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi .
11. Gündemin 11. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olması ve 3 yıl için seçim yapılması ve aşağıda yazılı şekilde teklif edildi. Başka teklif olmadı teklife uygun olarak
Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine TC no: 53281513110 MEHMET TANYAŞ , 21386190482 T.C Nolu MUSTAFA SAKA , 28027654532 T.C nolu BÜLENT GÜVEN, 13517232598 T.C Nolu ERDAL KILIÇ, 29494766254 T.C Nolu VEYSİ KAYNAK 3 YIL için seçilmesi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine aylik net 5000 TL (beşbintürklirasi ) ödenmesine, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2018 yılında yapılan ödemeler olmadıgı hususnda hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2019 yılında yapılan ödemeler olmadıgı hususnda hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.04.2019 tarih ve 2019.10 sayılı kararı ile 2019 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
16. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 18.08.2020 tarih ve 2020.03 sayılı kararı ile 2020 mali dönemine ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçimin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2019 tarih ve 2019/20 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, TAYYAR RACi ŞAŞMAZ sorumlu olarak kabul edilerek cezanin kendisne rucü edilmesine ve diğer yönetim kurulu üyeleri MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR , MARUF DİNDAR, FERIT ÇAĞRI ÖZALP, FARUK ÇETINKAYA ve HİLMİ ZÜBEYİR ŞAŞMAZ ise herhangi bir sorumluluk atfedilmesine yer olmadıgından rucüya gerek omadıgına ilişkin toplantı başkanbı tarafından verilen sözlü teklif oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
18. Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmedigi hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
19. Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
20. 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadıgı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
21. 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmadıgı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
22. Şirketin 2018 yılında yaptığı bağışlar bulunmadıgı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
23. Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar bulunmadı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 100.000,00 TL. (yüzbintürklirası ) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
24. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi. 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
25. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
26. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2020 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Söz alan Zeynel Abidin AVCI daha önce üçüncü kişilerden olan ve ihtar çekildiği açıklanan konu ilğili bir gelişme varmı diye sordu. Toplantı başkanı cevaben söz alarak gerekli hukuki prosedürün devam ettiğini, gelişmelerin kamuyu aydınlatma Platformunda ilan edileceğini ifade etti. Başkaca söz alan olmadı.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 DENGE YATIRIM HOLDİNG 2018-2019 YILLARI OLAĞAN GENEK KURUL DAVET İLANI.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2020 tarihinde yapılan olağan kararlar ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895734


BIST
'
18:059.680
Değişim :  -1,37% |  -134,39
Açılış :  9.759  
Önceki Kapanış :  9.814  
En Düşük
9.680
En Yüksek
9.824
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4022 32,4399 % 0,09  
Euro 34,4430 34,5158 % 0,06  
Sterlin 40,2690 40,4709 % -0,00  
Frank 35,4754 35,6532 % -0,07  
Riyal 8,6266 8,6699 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,85 28,91 % 0,66  
Platin 971,83 974,44 % 0,66  
Paladyum 1.036,98 1.038,22 % 0,66  
Brent Pet. 90,38 90,38 % 0,66  
Altın Ons 2.382,54 2.383,43 % 0,66