***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2018 19:57***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.434 0 0 1.434 457.426 -58.693 -357.395 41.338 0 0 605.232 648.004 447 648.451
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 331 2.810 3.141
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 65.738 -15.371 601.351 651.718 2.608.972 -518.028 -2.098.696 -7.752 5.111.808 3.989.968 605.232 13.734.650 12.901 13.747.551


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
81.592.831 93.832.239 175.425.070
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.357.440 19.140.336 30.497.776
Teminat Mektupları
11.347.006 12.239.611 23.586.617
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 84.853 163.874
Diğer Teminat Mektupları
11.267.985 12.154.758 23.422.743
Banka Kredileri
3.683 344.958 348.641
İthalat Kabul Kredileri
3.683 344.958 348.641
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 3.758.962 3.758.962
Belgeli Akreditifler
0 2.314.593 2.314.593
Diğer Akreditifler
0 1.444.369 1.444.369
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.751 2.796.805 2.803.556
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 36.243.335 4.517.959 40.761.294
Cayılamaz Taahhütler
34.629.777 4.517.959 39.147.736
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.331.169 2.485.642 3.816.811
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.333.719 27.792 11.361.511
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.648.886 0 2.648.886
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.892 0 1.892
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.230.950 0 19.230.950
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.379 0 3.379
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
79.782 2.004.525 2.084.307
Cayılabilir Taahhütler
1.613.558 0 1.613.558
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.612.999 0 1.612.999
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33.992.056 70.173.944 104.166.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.992.056 70.173.944 104.166.000
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.536.859 7.063.518 9.600.377
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.491.927 3.495.767 4.987.694
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.044.932 3.567.751 4.612.683
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.908.151 49.025.250 68.933.401
Swap Para Alım İşlemleri
3.423.125 19.358.703 22.781.828
Swap Para Satım İşlemleri
9.585.026 12.356.475 21.941.501
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.450.000 8.655.036 12.105.036
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.450.000 8.655.036 12.105.036
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.547.046 11.600.091 23.147.137
Para Alım Opsiyonları
4.494.800 6.503.274 10.998.074
Para Satım Opsiyonları
6.252.246 4.976.589 11.228.835
Faiz Alım Opsiyonları
400.000 60.114 460.114
Faiz Satım Opsiyonları
400.000 60.114 460.114
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 2.485.085 2.485.085
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
525.427.086 156.848.341 682.275.427
EMANET KIYMETLER
107.196.847 3.258.258 110.455.105
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
104.085.837 1.710.964 105.796.801
Tahsile Alınan Çekler
1.476.068 1.128.136 2.604.204
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.633.694 314.104 1.947.798
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 105.054 106.302
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
417.978.713 152.366.829 570.345.542
Menkul Kıymetler
3.118.955 40.610 3.159.565
Teminat Senetleri
288.041.194 48.572.115 336.613.309
Emtia
16.865.279 5.673.809 22.539.088
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
80.664.395 45.174.960 125.839.355
Diğer Rehinli Kıymetler
29.288.890 52.905.335 82.194.225
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
251.526 1.223.254 1.474.780
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
607.019.917 250.680.580 857.700.497


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
605.679
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
42.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.434
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.923
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
41.338
Yabancı Para Çevrim Farkları
457.426
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-75.392
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-458.198
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
648.451


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 3.620.183
Kredilerden Alınan Faizler
3.148.023
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
36.432
Bankalardan Alınan Faizler
62.878
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.739
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
288.983
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.993
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
168.249
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
117.741
Finansal Kiralama Gelirleri
53.859
Diğer Faiz Gelirleri
28.269
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -1.996.511
Mevduata Verilen Faizler
-1.549.942
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-245.603
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-78.208
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-111.517
Diğer Faiz Giderleri
-11.241
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.623.672
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
453.556
Alınan Ücret ve Komisyonlar
607.699
Gayri Nakdi Kredilerden
61.982
Diğer
545.717
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-154.143
Gayri Nakdi Kredilere
-1.324
Diğer
-152.819
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -374.613
TEMETTÜ GELİRLERİ
101
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -76.553
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.178
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
153.979
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-234.710
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 82.702
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.708.865
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-446.544
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -478.035
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
784.286
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 784.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -178.607
Cari Vergi Karşılığı
-88.589
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-382.289
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
292.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
605.679
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 605.679
Grubun Karı (Zararı)
605.232
Azınlık Payları Karı (Zararı)
447
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,18000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
13.389.225 31.442.129 44.831.354
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.908.009 27.518.664 30.426.673
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 2.340.003 24.542.200 26.882.203
Bankalar
(5.I.c) 565.902 2.976.464 3.542.366
Para Piyasalarından Alacaklar
2.104 0 2.104
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 343.131 69.151 412.282
Devlet Borçlanma Senetleri
342.715 4.117 346.832
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 65.034 65.034
Diğer Finansal Varlıklar
416 0 416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 6.089.227 1.317.345 7.406.572
Devlet Borçlanma Senetleri
6.088.461 736.924 6.825.385
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
766 25 791
Diğer Finansal Varlıklar
0 580.396 580.396
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.f) 3.479.203 1.835.782 5.314.985
Devlet Borçlanma Senetleri
3.479.203 1.835.782 5.314.985
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
570.455 705.928 1.276.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
570.455 705.928 1.276.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.k) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-800 -4.741 -5.541
KREDİLER (Net)
64.124.043 55.109.814 119.233.857
Krediler
(5.I.e) 62.866.318 53.340.914 116.207.232
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
62.866.318 53.340.914 116.207.232
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.j) 500.728 2.111.870 2.612.598
Finansal Kiralama Alacakları
660.042 2.583.004 3.243.046
Faaliyet Kiralaması Alacakları
3.168 0 3.168
Kazanılmamış Gelirler (-)
-162.482 -471.134 -633.616
Faktoring Alacakları
1.911.060 252.656 2.163.716
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.911.060 252.656 2.163.716
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5.I.e) 4.340.045 17.462 4.357.507
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.494.108 -613.088 -6.107.196
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-917.003 -271.145 -1.188.148
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.339.388 -334.712 -1.674.100
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.237.717 -7.231 -3.244.948
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
629.589 170 629.759
İştirakler (Net)
(5.I.g) 10.834 0 10.834
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.834 0 10.834
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.h) 615.955 170 616.125
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
615.955 170 616.125
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
610.632 155.207 765.839
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
175.814 20.728 196.542
Şerefiye
869 0 869
Diğer
174.945 20.728 195.673
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 175.507 0 175.507
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 614.444 146.915 761.359
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.539.165 1.245.044 2.784.209
VARLIKLAR TOPLAMI
81.258.419 88.120.007 169.378.426
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 43.404.195 75.086.080 118.490.275
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.662.644 13.434.594 15.097.238
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.d) 4.146.885 184.737 4.331.622
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3.983.055 1.055.769 5.038.824
Bonolar
3.710.436 0 3.710.436
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
272.619 1.055.769 1.328.388
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
622.170 376.612 998.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 622.170 376.612 998.782
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 598.349 12.405 610.754
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
140.331 12.058 152.389
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
458.018 347 458.365
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 221.751 70.505 292.256
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 4.390 14.898 19.288
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.730.112 4.730.112
Krediler
0 4.730.112 4.730.112
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.099.260 2.922.464 6.021.724
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 8.264.556 5.482.995 13.747.551
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
627.545 24.173 651.718
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.506.772 2.499.020 -7.752
Kar Yedekleri
5.095.616 16.192 5.111.808
Yasal Yedekler
346.810 5.019 351.829
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.748.806 11.173 4.759.979
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.651.590 2.943.610 4.595.200
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.222.939 2.767.029 3.989.968
Dönem Net Kâr veya Zararı
428.651 176.581 605.232
Azınlık Payları
(5.II.j) 12.901 0 12.901
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
66.007.255 103.371.171 169.378.426


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
624.904
Alınan Faizler
3.376.645
Ödenen Faizler
-1.904.811
Alınan Temettüler
101
Alınan Ücret ve Komisyonlar
607.699
Elde Edilen Diğer Kazançlar
57.547
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
255.066
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-341.317
Ödenen Vergiler
-45.420
Diğer
-1.380.606
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.153.861
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-271.198
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-25.761
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.924.489
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.733.473
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.474.096
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.289.788
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.791.182
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.501.908
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.778.765
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-353.826
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-91.244
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.659
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-621.044
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
230.081
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
105.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.245.292
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.977.771
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.223.063
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
584.422
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
764.069
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.636.028
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
17.400.097http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680949


BIST
18:0589.553
Değişim :  0,05% |  41,73
Açılış :  89.614  
Önceki Kapanış :  89.511  
En Yüksek
89.969
En Düşük
89.043
BIST En Aktif Hisseler
SERVE 1,76 236.202 % 10,00  
SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2379 8,2792 % 0,76  
Frank 6,8602 6,9016 % 1,40  
Riyal 1,7841 1,7931 % 1,79  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 2,91  
Altın Gr. 350 351 7,25  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 -0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,04  
B. Petrol 34,96 34,96 5,02