***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2019 20:10***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.297 0 0 3.297 1.063.533 -362.345 -821.563 -120.375 0 0 1.271.809 1.154.731 828 1.155.559
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 0 331 299 630
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 67.601 -15.371 601.351 653.581 3.215.079 -821.680 -2.562.864 -169.465 5.111.808 3.989.968 1.271.809 14.241.377 10.771 14.252.148
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.752 57 0 2.809 858.016 173.293 -614.226 417.083 0 0 805.297 1.225.189 48 1.225.237
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 85.945 -45.513 778.053 818.485 4.975.600 -631.948 -3.936.139 407.513 7.294.331 4.006.761 805.297 16.716.063 14.444 16.730.507


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
74.546.300 142.427.517 216.973.817 70.119.981 133.267.437 203.387.418
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.660.401 22.486.935 33.147.336 10.758.483 22.919.571 33.678.054
Teminat Mektupları
10.638.103 15.608.134 26.246.237 10.744.708 15.583.822 26.328.530
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 105.076 184.097 79.021 102.658 181.679
Diğer Teminat Mektupları
10.559.082 15.503.058 26.062.140 10.665.687 15.481.164 26.146.851
Banka Kredileri
6.344 220.016 226.360 7.826 215.538 223.364
İthalat Kabul Kredileri
6.344 220.016 226.360 7.826 215.538 223.364
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
15.954 3.319.380 3.335.334 5.949 3.505.885 3.511.834
Belgeli Akreditifler
8.690 1.864.259 1.872.949 5.949 1.838.619 1.844.568
Diğer Akreditifler
7.264 1.455.121 1.462.385 0 1.667.266 1.667.266
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.339.405 3.339.405 0 3.614.326 3.614.326
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 37.694.337 7.857.213 45.551.550 34.851.430 8.808.308 43.659.738
Cayılamaz Taahhütler
36.442.451 7.722.009 44.164.460 33.975.209 8.808.308 42.783.517
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.913.446 2.962.427 4.875.873 1.409.987 3.754.663 5.164.650
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.227.025 0 12.227.025 11.210.043 85.027 11.295.070
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.109.224 0 2.109.224 1.815.134 0 1.815.134
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.700 0 1.700 1.584 0 1.584
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.795.495 0 19.795.495 19.225.849 0 19.225.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.667 0 5.667 4.592 0 4.592
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
389.894 4.759.582 5.149.476 308.020 4.968.618 5.276.638
Cayılabilir Taahhütler
1.251.886 135.204 1.387.090 876.221 0 876.221
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.251.327 135.204 1.386.531 875.662 0 875.662
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.191.562 112.083.369 138.274.931 24.510.068 101.539.558 126.049.626
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.191.562 112.083.369 138.274.931 24.510.068 101.539.558 126.049.626
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.037.531 5.599.685 6.637.216 2.721.070 4.761.386 7.482.456
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
617.788 2.693.013 3.310.801 1.236.475 2.478.261 3.714.736
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
419.743 2.906.672 3.326.415 1.484.595 2.283.125 3.767.720
Para ve Faiz Swap İşlemleri
19.808.579 93.667.768 113.476.347 13.733.466 83.753.085 97.486.551
Swap Para Alım İşlemleri
2.690.190 41.143.058 43.833.248 2.128.687 33.874.794 36.003.481
Swap Para Satım İşlemleri
11.018.389 33.799.837 44.818.226 5.004.779 31.897.280 36.902.059
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.050.000 9.362.437 12.412.437 3.300.000 8.990.506 12.290.506
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.050.000 9.362.436 12.412.436 3.300.000 8.990.505 12.290.505
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.824.422 6.488.896 10.313.318 7.949.933 10.666.955 18.616.888
Para Alım Opsiyonları
1.459.856 3.588.629 5.048.485 3.833.002 5.435.419 9.268.421
Para Satım Opsiyonları
2.364.566 2.772.833 5.137.399 4.116.931 5.099.984 9.216.915
Faiz Alım Opsiyonları
0 63.717 63.717 0 65.776 65.776
Faiz Satım Opsiyonları
0 63.717 63.717 0 65.776 65.776
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.521.030 1.341.324 2.862.354 78.768 72.355 151.123
Futures Para Alım İşlemleri
220.004 1.151.400 1.371.404 6 72.350 72.356
Futures Para Satım İşlemleri
1.301.026 189.924 1.490.950 78.762 5 78.767
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 4.985.696 4.985.696 26.831 2.285.777 2.312.608
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
551.540.418 224.804.495 776.344.913 562.778.979 207.384.353 770.163.332
EMANET KIYMETLER
55.953.251 12.191.722 68.144.973 81.167.104 9.015.106 90.182.210
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.814 0 139.814 137.780 0 137.780
Emanete Alınan Menkul Değerler
53.042.219 9.851.588 62.893.807 78.009.150 6.886.818 84.895.968
Tahsile Alınan Çekler
1.622.593 1.793.206 3.415.799 1.451.819 1.609.409 3.061.228
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.147.373 385.420 1.532.793 1.567.103 384.389 1.951.492
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.252 161.508 162.760 1.252 134.490 135.742
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
495.137.332 211.424.080 706.561.412 481.305.305 196.994.274 678.299.579
Menkul Kıymetler
2.773.644 61.424 2.835.068 3.116.269 55.289 3.171.558
Teminat Senetleri
319.598.878 70.719.542 390.318.420 308.431.632 65.320.900 373.752.532
Emtia
16.154.008 9.736.029 25.890.037 16.082.123 9.287.813 25.369.936
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
94.824.350 69.430.902 164.255.252 95.095.000 64.695.435 159.790.435
Diğer Rehinli Kıymetler
61.786.452 61.476.183 123.262.635 58.580.281 57.634.837 116.215.118
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
449.835 1.188.693 1.638.528 306.570 1.374.973 1.681.543
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
626.086.718 367.23 340.651.790 973.550.750


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
499.879 2.130.152
Alınan Faizler
9.251.184 6.544.100
Ödenen Faizler
-6.044.195 -4.126.347
Alınan Temettüler
4.477 1.718
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.230.347 1.321.195
Elde Edilen Diğer Kazançlar
196.882 114.458
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
859.603 572.828
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-812.922 -706.917
Ödenen Vergiler
-218.125 -218.489
Diğer
-4.967.372 -1.372.394
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.464.647 3.051.204
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-82.872 -31.987
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-920.783 -116.532
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
506.506 -12.122.959
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-519.141 -1.506.344
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-585.054 588.161
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.364.695 11.009.883
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.308.917 2.667.760
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-607.621 2.563.222
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.964.526 5.181.356
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.495.018 -328.069
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-181.577 -170.428
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
66.844 45.321
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.610.002 -687.278
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.229.717 235.788
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 248.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.022.006 -1.642.095
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.876.442 8.468.283
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.898.448 -10.110.378
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.984.648 1.631.303
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.432.150 4.842.495
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.458.248 16.636.028
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.890.398 21.478.523


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
805.345 1.272.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
419.892 -117.078 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.809 3.297 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.690 4.416
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-938 -1.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
417.083 -120.375 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
858.016 1.063.531
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
225.759 -465.084
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.679 -18.485
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-784.790 -1.034.801
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
120.777 334.464
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.225.237 1.155.559 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.536.606 43.122.670 53.659.276 9.852.047 35.325.203 45.177.250
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.962.290 35.352.712 38.315.002 2.641.967 32.113.372 34.755.339
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.096.964 30.524.364 31.621.328 2.374.157 25.750.052 28.124.209
Bankalar
(5.I.a) 757.602 4.831.480 5.589.082 258.162 6.367.606 6.625.768
Para Piyasalarından Alacaklar
1.107.745 0 1.107.745 9.780 0 9.780
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-21 -3.132 -3.153 -132 -4.286 -4.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 45.563 557.943 603.506 91.872 421.239 513.111
Devlet Borçlanma Senetleri
43.824 7.882 51.706 90.381 1.767 92.148
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 136.251 136.251 0 95.845 95.845
Diğer Finansal Varlıklar
1.739 413.810 415.549 1.491 323.627 325.118
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.203.996 6.539.170 12.743.166 5.838.928 2.075.561 7.914.489
Devlet Borçlanma Senetleri
6.203.218 5.781.039 11.984.257 5.838.150 1.516.476 7.354.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
778 224 1.002 778 200 978
Diğer Finansal Varlıklar
0 757.907 757.907 0 558.885 558.885
Türev Finansal Varlıklar
1.324.757 672.845 1.997.602 1.279.280 715.031 1.994.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.324.757 672.845 1.997.602 1.279.280 715.031 1.994.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
67.775.787 81.174.489 148.950.276 67.095.421 77.876.250 144.971.671
Krediler
(5.I.d) 69.651.449 76.760.073 146.411.522 66.880.327 73.476.067 140.356.394
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 728.120 2.351.125 3.079.245 715.049 2.345.061 3.060.110
Faktoring Alacakları
1.741.894 181.513 1.923.407 2.151.008 210.829 2.361.837
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 3.940.993 2.665.141 6.606.134 3.779.643 2.460.167 6.239.810
Devlet Borçlanma Senetleri
3.940.993 2.665.141 6.606.134 3.779.643 2.460.167 6.239.810
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.286.669 -783.363 -9.070.032 -6.430.606 -615.874 -7.046.480
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
809.354 229 809.583 806.290 211 806.501
İştirakler (Net)
(5.I.f) 13.596 0 13.596 10.833 0 10.833
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
13.596 0 13.596 10.833 0 10.833
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 792.958 229 793.187 792.657 211 792.868
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
792.958 229 793.187 792.657 211 792.868
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.224.977 289.954 1.514.931 681.372 200.412 881.784
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
267.887 32.365 300.252 240.158 31.033 271.191
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
267.887 32.365 300.252 240.158 31.033 271.191
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 202.601 0 202.601 202.001 0 202.001
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 8.975 564 9.539
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.155.610 176.087 1.331.697 1.062.119 151.504 1.213.623
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 1.990.426 1.249.028 3.239.454 2.034.138 1.743.738 3.777.876
VARLIKLAR TOPLAMI
83.963.248 126.044.822 210.008.070 81.982.521 115.328.915 197.311.436
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 42.816.877 105.774.982 148.591.859 48.184.217 91.757.259 139.941.476
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.005.749 16.259.450 17.265.199 1.829.916 14.532.244 16.362.160
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.537.434 0 1.537.434 1.415.797 0 1.415.797
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 5.183.687 823.457 6.007.144 3.086.177 901.682 3.987.859
Bonolar
5.183.687 0 5.183.687 3.079.013 0 3.079.013
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 823.457 823.457 7.164 901.682 908.846
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
95.472 954.608 1.050.080 908.105 1.141.758 2.049.863
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 95.472 954.608 1.050.080 908.105 1.141.758 2.049.863
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 541.496 80.777 622.273 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.240.503 23.736 1.264.239 926.309 18.859 945.168
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
322.301 17.824 340.125 205.580 17.480 223.060
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
918.202 5.912 924.114 720.729 1.379 722.108
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 283.463 68.466 351.929 295.779 67.170 362.949
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 417 22.306 22.723 1.050 24.778 25.828
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.833.224 6.833.224 0 6.274.450 6.274.450
Krediler
0 6.833.224 6.833.224 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.388.866 6.342.593 9.731.459 3.984.658 6.455.958 10.440.616
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 7.956.753 8.773.754 16.730.507 8.078.680 7.426.590 15.505.270
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
776.086 42.399 818.485 776.465 39.211 815.676
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.383.831 4.791.344 407.513 -3.915.648 3.906.078 -9.570
Kar Yedekleri
7.278.139 16.192 7.294.331 5.095.616 16.192 5.111.808
Yasal Yedekler
455.937 5.019 460.956 346.810 5.019 351.829
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.822.202 11.173 6.833.375 4.748.806 11.173 4.759.979
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
888.239 3.923.819 4.812.058 2.724.175 3.465.109 6.189.284
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
467.317 3.539.444 4.006.761 1.593.545 2.396.092 3.989.637
Dönem Net Kâr veya Zararı
420.922 384.375 805.297 1.130.630 1.069.017 2.199.647
Azınlık Payları
14.444 0 14.444 14.396 0 14.396
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
64.050.717 145.957.353 210.008.070 68.710.688 128.600.748 197.311.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 9.990.658 7.741.469 5.117.263 4.121.286
Kredilerden Alınan Faizler
8.751.411 6.776.671 4.477.556 3.628.648
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
101.400 79.739 52.886 43.307
Bankalardan Alınan Faizler
104.146 131.424 64.207 68.546
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.714 4.417 3.739 2.678
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
772.316 580.023 396.189 291.040
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.087 10.563 6.544 7.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
472.780 335.238 240.539 166.989
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
288.449 234.222 149.106 116.481
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
129.286 116.838 62.244 62.979
Diğer Faiz Gelirleri
124.385 52.357 60.442 24.088
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -6.231.349 -4.344.444 -3.099.013 -2.347.933
Mevduata Verilen Faizler
-4.901.184 -3.329.748 -2.397.265 -1.779.806
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-725.208 -546.586 -362.244 -300.983
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-77.903 -170.548 -41.189 -92.340
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-440.840 -257.296 -255.315 -145.779
Kiralama Faiz Giderleri
-69.584 0 -35.415 0
Diğer Faiz Giderleri
-16.630 -40.266 -7.585 -29.025
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.759.309 3.397.025 2.018.250 1.773.353
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.581.685 968.252 786.919 514.696
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.230.347 1.321.195 1.170.423 713.496
Gayri Nakdi Kredilerden
219.497 131.003 113.516 69.021
Diğer
(5.IV.j) 2.010.850 1.190.192 1.056.907 644.475
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-648.662 -352.943 -383.504 -198.800
Gayri Nakdi Kredilere
-4.595 -2.736 -2.572 -1.412
Diğer
(5.IV.j) -644.067 -350.207 -380.932 -197.388
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.477 1.718 1.715 1.617
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -193.223 50.179 -323.826 126.732
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
13.947 3.497 20.719 -681
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
171.228 1.228.749 -603.057 1.074.770
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-378.398 -1.182.067 258.512 -947.357
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 237.425 184.908 126.589 102.205
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.389.673 4.602.082 2.609.647 2.518.603
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -2.257.277 -1.024.883 -1.144.464 -628.636
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -64.243 -135.679 -64.384 -85.382
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -933.039 -781.542 -488.586 -406.929
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.133.776 -985.116 -553.504 -507.080
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.001.338 1.674.862 358.709 890.576
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.001.338 1.674.862 358.709 890.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -195.993 -402.225 -70.115 -223.618
Cari Vergi Karşılığı
-179.707 -181.664 -75.943 -93.075
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.159.853 -1.046.325 -539.703 -664.036
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.143.567 825.764 545.531 533.493
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
805.345 1.272.637 288.594 666.958
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 805.345 1.272.637 288.594 666.958
Grubun Karı (Zararı)
805.297 1.271.809 288.613 666.577
Azınlık Payları Karı (Zararı)
48 828 -19 381
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,24000000 0,38000000 0,09000000 0,20000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777572


BIST
18:05119.574
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  120.451  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
120.451
En Düşük
119.145
BIST En Aktif Hisseler
MNDRS 1,99 333.113.045 % 19,88  
TSPOR 6,49 584.817.384 % 16,10  
BOSSA 12,15 74.075.903 % 14,62  
ALCTL 21,64 99.149.195 % 12,71  
YESIL 15,29 56.525.275 % 11,28  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8594 7,8989 % 0,29  
Frank 6,1438 6,1808 % 0,10  
Riyal 1,6122 1,6203 % 0,33  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.601 1.602 -1,78  
Altın Gr. 312 313 5,18  
Cumhuriyet 2.060 2.091 23,00  
Tam 2.049 2.101 20,70  
Yarım 991 1.016 10,01  
Çeyrek 497 508 5,01  
Gümüş.Ons 18,20 18,24 -0,01  
Gümüş Gr. 3,55 3,56 0,00  
B. Petrol 57,88 57,88 0,21