***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.07.2019 20:10***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.436 0 0 3.436 1.070.752 -361.558 -821.562 -112.368 0 0 1.304.364 1.195.432 0 1.195.432
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 54.342 -15.371 621.008 659.979 2.843.439 -821.680 -2.099.115 -77.356 7.760.118 1.245.272 1.304.364 14.285.545 0 14.285.545
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 15.444.650
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.769 273 0 3.042 867.218 173.292 -619.937 420.573 0 0 800.279 1.223.894 0 1.223.894
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 72.565 -45.286 797.710 824.989 4.572.246 -631.950 -3.478.101 462.195 9.942.641 1.245.272 800.279 16.668.544 0 16.668.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
76.268.622 136.482.668 212.751.290 72.498.372 121.057.144 193.555.516
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.704.775 21.330.103 32.034.878 10.792.249 21.503.517 32.295.766
Teminat Mektupları
10.682.469 15.323.184 26.005.653 10.778.466 15.375.865 26.154.331
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 105.076 184.097 79.021 102.658 181.679
Diğer Teminat Mektupları
10.603.448 15.218.108 25.821.556 10.699.445 15.273.207 25.972.652
Banka Kredileri
6.344 220.016 226.360 7.826 215.538 223.364
İthalat Kabul Kredileri
6.344 220.016 226.360 7.826 215.538 223.364
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
15.954 2.447.498 2.463.452 5.949 2.297.788 2.303.737
Belgeli Akreditifler
8.690 1.864.259 1.872.949 5.949 1.842.297 1.848.246
Diğer Akreditifler
7.264 583.239 590.503 0 455.491 455.491
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
8 3.339.405 3.339.413 8 3.614.326 3.614.334
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 37.696.644 9.305.938 47.002.582 34.851.451 9.484.126 44.335.577
Cayılamaz Taahhütler
36.444.758 9.305.938 45.750.696 33.975.230 9.484.126 43.459.356
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.915.721 3.752.840 5.668.561 1.410.008 3.672.987 5.082.995
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
12.227.025 0 12.227.025 11.210.043 0 11.210.043
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.109.256 0 2.109.256 1.815.134 0 1.815.134
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.700 0 1.700 1.584 0 1.584
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.795.495 0 19.795.495 19.225.849 0 19.225.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.667 0 5.667 4.592 0 4.592
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
389.894 5.553.098 5.942.992 308.020 5.811.139 6.119.159
Cayılabilir Taahhütler
1.251.886 0 1.251.886 876.221 0 876.221
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.251.327 0 1.251.327 875.662 0 875.662
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27.867.203 105.846.627 133.713.830 26.854.672 90.069.501 116.924.173
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
27.867.203 105.846.627 133.713.830 26.854.672 90.069.501 116.924.173
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.056.955 5.648.869 6.705.824 2.811.995 4.883.229 7.695.224
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
630.759 2.714.341 3.345.100 1.281.584 2.538.092 3.819.676
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
426.196 2.934.528 3.360.724 1.530.411 2.345.137 3.875.548
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.464.796 87.478.654 108.943.450 16.013.976 72.188.016 88.201.992
Swap Para Alım İşlemleri
2.737.845 35.599.529 38.337.374 2.134.614 26.371.445 28.506.059
Swap Para Satım İşlemleri
12.626.951 26.683.750 39.310.701 7.279.362 21.894.296 29.173.658
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.050.000 12.597.688 15.647.688 3.300.000 11.961.138 15.261.138
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.050.000 12.597.687 15.647.687 3.300.000 11.961.137 15.261.137
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.824.422 6.392.084 10.216.506 7.949.933 10.666.955 18.616.888
Para Alım Opsiyonları
1.459.856 3.540.206 5.000.062 3.833.002 5.435.419 9.268.421
Para Satım Opsiyonları
2.364.566 2.724.444 5.089.010 4.116.931 5.099.984 9.216.915
Faiz Alım Opsiyonları
0 63.717 63.717 0 65.776 65.776
Faiz Satım Opsiyonları
0 63.717 63.717 0 65.776 65.776
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.521.030 1.341.324 2.862.354 78.768 72.355 151.123
Futures Para Alım İşlemleri
220.004 1.151.400 1.371.404 6 72.350 72.356
Futures Para Satım İşlemleri
1.301.026 189.924 1.490.950 78.762 5 78.767
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 4.985.696 4.985.696 0 2.258.946 2.258.946
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
541.674.230 186.632.350 728.306.580 551.845.083 170.980.829 722.825.912
EMANET KIYMETLER
51.917.823 11.307.957 63.225.780 76.486.218 8.199.541 84.685.759
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
50.456.414 9.851.588 60.308.002 75.408.835 6.886.818 82.295.653
Tahsile Alınan Çekler
373.360 1.138.603 1.511.963 29.412 1.073.472 1.102.884
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.088.049 157.526 1.245.575 1.047.971 105.892 1.153.863
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 160.240 160.240 0 133.359 133.359
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
489.306.572 174.135.700 663.442.272 475.052.295 161.406.315 636.458.610
Menkul Kıymetler
2.711.207 18.705 2.729.912 3.053.832 17.164 3.070.996
Teminat Senetleri
319.515.258 70.432.876 389.948.134 308.386.847 65.036.537 373.423.384
Emtia
16.154.008 9.736.029 25.890.037 16.082.123 9.287.813 25.369.936
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
93.879.203 64.454.806 158.334.009 94.269.819 60.337.842 154.607.661
Diğer Rehinli Kıymetler
57.046.896 29.493.284 86.540.180 53.259.674 26.726.959 79.986.633
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
449.835 1.188.693 1.638.528 306.570 1.374.973 1.681.543
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
617.942.852 323.115.018 941.057.870 624.343.455 292.037.973 916.381.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.513.265 -800.816
Alınan Faizler
6.992.984 5.209.315
Ödenen Faizler
-5.451.488 -3.750.908
Alınan Temettüler
4.191 1.720
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.158.756 1.109.305
Elde Edilen Diğer Kazançlar
113.486 51.724
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
699.471 534.754
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-678.504 -604.111
Ödenen Vergiler
-106.179 -80.789
Diğer
-5.245.982 -3.271.826
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.634.357 1.270.622
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-91.924 -32.169
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
52.001 191.973
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.630.806 -11.552.204
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
23.963 -1.523.214
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.074.785 -1.023.183
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.344.121 9.710.181
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.199.857 2.762.815
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-337.640 2.736.423
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.121.092 469.806
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.951.632 -290.217
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-74.708 -107.775
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.913 35.869
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.104.464 -687.278
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.197.627 220.439
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 248.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.555.938 -1.885.457
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
7.256.209 6.716.987
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.810.023 -8.597.095
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.124 -5.349
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
710.302 959.653
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.323.824 -746.215
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.181.031 10.133.378
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.504.855 9.387.163


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
800.279 1.304.364
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
423.615 -108.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.042 3.436
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.432 4.649
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
164 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-554 -1.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
420.573 -112.368
Yabancı Para Çevrim Farkları
867.218 1.070.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
225.759 -464.355
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-10.000 -18.485
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-784.791 -1.034.801
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
122.387 334.521
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.223.894 1.195.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.409.422 21.845.504 32.254.926 9.828.548 18.412.341 28.240.889
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.853.182 16.924.144 19.777.326 2.630.993 15.454.302 18.085.295
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.096.953 15.521.107 16.618.060 2.374.092 11.538.778 13.912.870
Bankalar
(5.I.a) 754.307 1.403.037 2.157.344 257.032 3.915.524 4.172.556
Para Piyasalarından Alacaklar
1.001.973 0 1.001.973 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-51 0 -51 -131 0 -131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 29.020 557.245 586.265 81.498 421.239 502.737
Devlet Borçlanma Senetleri
29.010 7.882 36.892 81.498 1.767 83.265
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 135.553 135.553 0 95.845 95.845
Diğer Finansal Varlıklar
10 413.810 413.820 0 323.627 323.627
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.203.996 3.648.083 9.852.079 5.838.928 1.784.320 7.623.248
Devlet Borçlanma Senetleri
6.203.218 3.439.729 9.642.947 5.838.150 1.516.476 7.354.626
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
778 0 778 778 0 778
Diğer Finansal Varlıklar
0 208.354 208.354 0 267.844 267.844
Türev Finansal Varlıklar
1.323.224 716.032 2.039.256 1.277.129 752.480 2.029.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.323.224 716.032 2.039.256 1.277.129 752.480 2.029.609
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
66.074.573 31.546.918 97.621.491 64.894.094 28.032.532 92.926.626
Krediler
(5.I.d) 69.723.414 29.059.428 98.782.842 66.952.665 25.737.005 92.689.670
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 3.940.993 2.487.490 6.428.483 3.779.643 2.295.527 6.075.170
Devlet Borçlanma Senetleri
3.940.993 2.487.490 6.428.483 3.779.643 2.295.527 6.075.170
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-7.589.834 0 -7.589.834 -5.838.214 0 -5.838.214
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.060.113 10.741.870 12.801.983 1.933.705 9.468.953 11.402.658
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 9.340 0 9.340
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 9.340 0 9.340
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 2.045.211 10.741.870 12.787.081 1.921.565 9.468.953 11.390.518
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.248.233 10.741.870 11.990.103 1.124.587 9.468.953 10.593.540
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
796.978 0 796.978 796.978 0 796.978
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
894.015 373 894.388 437.903 19 437.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
260.017 0 260.017 230.632 0 230.632
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
260.017 0 260.017 230.632 0 230.632
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.045.420 0 1.045.420 956.687 0 956.687
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 1.510.951 1.336.961 2.847.912 1.626.861 1.835.674 3.462.535
VARLIKLAR TOPLAMI
82.254.511 65.471.626 147.726.137 79.908.430 57.749.519 137.657.949
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 42.881.799 46.631.498 89.513.297 47.681.466 36.447.314 84.128.780
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 324.732 16.629.195 16.953.927 233.809 14.979.345 15.213.154
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.542.921 0 1.542.921 1.385.878 0 1.385.878
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.354.393 0 3.354.393 1.791.892 0 1.791.892
Bonolar
3.354.393 0 3.354.393 1.791.892 0 1.791.892
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
121.192 900.170 1.021.362 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 121.192 900.170 1.021.362 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 506.798 12.977 519.775 563 9.069 9.632
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.218.989 0 1.218.989 897.337 0 897.337
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
306.254 0 306.254 194.723 0 194.723
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
912.735 0 912.735 702.614 0 702.614
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 256.652 0 256.652 267.549 0 267.549
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.833.224 6.833.224 0 6.274.450 6.274.450
Krediler
0 6.833.224 6.833.224 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.324.795 6.518.258 9.843.053 3.919.586 6.399.611 10.319.197
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 16.784.828 -116.284 16.668.544 15.575.393 -130.743 15.444.650
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
824.989 0 824.989 821.947 0 821.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
578.479 -116.284 462.195 172.365 -130.743 41.622
Kar Yedekleri
9.942.641 0 9.942.641 7.760.118 0 7.760.118
Yasal Yedekler
454.932 0 454.932 345.806 0 345.806
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.487.709 0 9.487.709 7.414.312 0 7.414.312
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.045.551 0 2.045.551 3.427.795 0 3.427.795
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
800.279 0 800.279 2.182.523 0 2.182.523
Azınlık Payları
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
70.317.099 77.409.038 147.726.137 72.707.640 64.950.309 137.657.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 8.300.798 6.394.014 4.271.326 3.410.030
Kredilerden Alınan Faizler
7.255.465 5.625.395 3.734.031 3.014.752
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
101.400 79.739 52.886 43.307
Bankalardan Alınan Faizler
85.557 68.435 51.175 42.609
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.155 2.755 3.122 2.104
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
746.147 567.817 380.941 284.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.034 10.554 6.512 7.577
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
447.786 323.907 225.904 160.870
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
287.327 233.356 148.525 116.027
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
106.074 49.873 49.171 22.784
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -5.540.945 -3.865.790 -2.741.925 -2.086.656
Mevduata Verilen Faizler
-4.551.890 -3.074.654 -2.214.468 -1.645.620
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-565.063 -422.034 -288.471 -225.539
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-77.205 -169.958 -40.446 -92.735
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-266.024 -158.417 -158.355 -93.544
Kiralama Faiz Giderleri
-65.409 -464 -33.406 -195
Diğer Faiz Giderleri
-15.354 -40.263 -6.779 -29.023
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.759.853 2.528.224 1.529.401 1.323.374
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.519.106 902.580 752.408 485.644
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.158.756 1.248.428 1.131.973 679.370
Gayri Nakdi Kredilerden
209.215 123.514 108.468 63.966
Diğer
(5.IV.j) 1.949.541 1.124.914 1.023.505 615.404
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-639.650 -345.848 -379.565 -193.726
Gayri Nakdi Kredilere
-553 -384 -196 -127
Diğer
(5.IV.j) -639.097 -345.464 -379.369 -193.599
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.191 1.720 1.429 1.619
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -156.512 103.394 -325.204 158.950
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.066 -60 15.686 -1.627
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
380.067 1.595.197 -485.452 1.370.682
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-543.645 -1.491.743 144.562 -1.210.105
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 99.471 61.694 50.580 26.421
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.226.109 3.597.612 2.008.614 1.996.008
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -2.027.192 -1.015.333 -1.006.938 -659.776
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -65.449 -135.679 -65.381 -85.383
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -790.035 -674.648 -412.926 -349.952
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -977.952 -857.234 -486.439 -436.679
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
365.481 914.718 36.930 464.218
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
489.075 616.481 272.830 350.998
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 854.556 1.531.199 309.760 815.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -54.277 -226.835 -1.738 -114.471
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.071.621 -791.407 -523.723 -511.229
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.017.344 564.572 521.985 396.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
800.279 1.304.364 308.022 700.745
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 800.279 1.304.364 308.022 700.745
Grubun Karı (Zararı)
800.279 1.304.364 308.022 700.745
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,24000000 0,39000000 0,09000000 0,21000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777573


BIST
11:35120.884
Değişim :  0,61% |  732,51
Açılış :  120.982  
Önceki Kapanış :  120.151  
En Yüksek
121.155
En Düşük
120.561
BIST En Aktif Hisseler
TSPOR 5,31 121.565.312 % 13,95  
GSRAY 3,28 412.839.022 % 13,89  
PRKAB 4,93 25.344.928 % 10,04  
HALKS 2,50 36.923 % 9,65  
KUTPO 10,19 14.623.965 % 8,17  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8592 7,8986 % -0,22  
Frank 6,1325 6,1694 % -0,14  
Riyal 1,6065 1,6146 % -0,18  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.579 -3,39  
Altın Gr. 307 307 -1,06  
Cumhuriyet 2.043 2.065 -2,00  
Tam 2.031 2.081 8,30  
Yarım 981 1.007 4,01  
Çeyrek 492 503 2,01  
Gümüş.Ons 17,73 17,76 0,02  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 -0,00  
B. Petrol 57,33 57,33 0,00