***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.05.2017 19:13***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 2.993.993 11.700.065 14.694.058 2.281.715 12.479.223 14.760.938
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 612.184 401.172 1.013.356 1.043.122 482.825 1.525.947
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
612.184 401.172 1.013.356 1.043.122 482.825 1.525.947
Devlet Borçlanma Senetleri
51.256 5.702 56.958 84.720 3.697 88.417
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
550.773 395.470 946.243 948.815 479.128 1.427.943
Diğer Menkul Değerler
10.155 0 10.155 9.587 0 9.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 17.190 2.539.344 2.556.534 16.278 2.950.687 2.966.965
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
2.000.641 0 2.000.641 3.001.396 0 3.001.396
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
2.000.641 0 2.000.641 3.001.396 0 3.001.396
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.478.697 1.217.527 6.696.224 5.421.996 1.139.562 6.561.558
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.930 44.451 48.381 3.930 37.779 41.709
Devlet Borçlanma Senetleri
5.474.767 946.865 6.421.632 5.418.066 885.253 6.303.319
Diğer Menkul Değerler
0 226.211 226.211 0 216.530 216.530
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 54.919.333 13.148.760 68.068.093 49.038.709 12.781.675 61.820.384
Krediler ve Alacaklar
53.877.317 13.148.760 67.026.077 48.094.511 12.781.675 60.876.186
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
576.444 124.442 700.886 95.449 118.443 213.892
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
53.300.873 13.024.318 66.325.191 47.999.062 12.663.232 60.662.294
Takipteki Krediler
3.313.574 0 3.313.574 3.292.211 0 3.292.211
Özel Karşılıklar (-)
-2.271.558 0 -2.271.558 -2.348.013 0 -2.348.013
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.327.480 1.585.315 4.912.795 3.339.895 1.561.104 4.900.999
Devlet Borçlanma Senetleri
3.327.480 1.585.315 4.912.795 3.339.895 1.561.104 4.900.999
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.654 0 8.654 8.654 0 8.654
Mali İştirakler
15 0 15 15 0 15
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 826.031 4.919.732 5.745.763 786.042 4.506.890 5.292.932
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
809.606 4.919.732 5.729.338 769.617 4.506.890 5.276.507
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
16.425 0 16.425 16.425 0 16.425
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
419.464 24 419.488 430.281 4 430.285
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
190.329 0 190.329 188.762 0 188.762
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
189.460 0 189.460 187.893 0 187.893
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 96.021 0 96.021 150.194 0 150.194
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 67.090 0 67.090
Ertelenmiş Vergi Varlığı
96.021 0 96.021 83.104 0 83.104
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.242.768 707.926 1.950.694 1.048.686 498.327 1.547.013
AKTİF TOPLAMI
72.135.585 36.219.865 108.355.450 66.758.530 36.400.297 103.158.827
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 34.984.463 32.324.372 67.308.835 35.124.709 28.066.219 63.190.928
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
176.397 2.806.210 2.982.607 278.399 2.951.661 3.230.060
Diğer
34.808.066 29.518.162 64.326.228 34.846.310 25.114.558 59.960.868
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 492.516 416.659 909.175 553.627 387.561 941.188
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 799.735 10.789.409 11.589.144 844.231 9.906.366 10.750.597
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.489.790 0 4.489.790 5.397.576 0 5.397.576
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
380.098 0 380.098 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
4.109.692 0 4.109.692 5.397.576 0 5.397.576
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 1.218.134 0 1.218.134 1.152.633 0 1.152.633
Bonolar
806.944 0 806.944 737.553 0 737.553
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
411.190 0 411.190 415.080 0 415.080
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.321.806 399.490 1.721.296 1.390.447 460.976 1.851.423
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.240.079 899.564 2.139.643 1.057.281 887.790 1.945.071
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 16.359 0 16.359 18.493 0 18.493
Finansal Kiralama Borçları
18.249 0 18.249 20.923 0 20.923
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-1.890 0 -1.890 -2.430 0 -2.430
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.830.387 13.456 1.843.843 1.682.263 12.010 1.694.273
Genel Karşılıklar
1.342.459 0 1.342.459 1.277.781 0 1.277.781
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
111.897 0 111.897 105.342 0 105.342
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
376.031 13.456 389.487 299.140 12.010 311.150
VERGİ BORCU
(5.II.i) 175.058 0 175.058 171.472 0 171.472
Cari Vergi Borcu
175.058 0 175.058 171.472 0 171.472
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 5.671.510 5.671.510 0 5.483.501 5.483.501
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 11.343.686 -71.023 11.272.663 10.671.309 -109.637 10.561.672
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
-958.194 -71.023 -1.029.217 -934.554 -109.637 -1.044.191
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-383.611 -71.023 -454.634 -445.696 -109.637 -555.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
117.109 0 117.109 38.273 0 38.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
81 0 81 81 0 81
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-706.643 0 -706.643 -542.082 0 -542.082
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
14.855 0 14.855 14.855 0 14.855
Kar Yedekleri
6.883.378 0 6.883.378 5.323.790 0 5.323.790
Yasal Yedekler
251.816 0 251.816 181.352 0 181.352
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.628.510 0 5.628.510 4.356.547 0 4.356.547
Diğer Kar Yedekleri
1.003.052 0 1.003.052 785.891 0 785.891
Kar veya Zarar
2.102.402 0 2.102.402 2.965.973 0 2.965.973
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.556.692 0 1.556.692 1.556.692 0 1.556.692
Dönem Net Karı / Zararı
545.710 0 545.710 1.409.281 0 1.409.281
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
57.912.013 50.443.437 108.355.450 58.064.041 45.094.786 103.158.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 143.220 0 4.278.319 197.038 762.645 1.556.692 -479.788 113.097 81 -118.124 0 8.269.319 0 8.269.319
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.988 0 0 0 0 162.988 0 162.988
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.655 0 -18.655 0 -18.655
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126 0 1.126 0 1.126
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.781 0 -19.781 0 -19.781
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 0 0 0 0 0 0 -1.083 0 -1.083
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 31.621 0 0 27.333 0 0 0 0 58.954 0 58.954
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 298.113 0 0 0 0 0 0 298.113 0 298.113
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 38.132 0 715.092 0 -762.645 0 0 9.421 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 181.352 0 4.993.411 227.576 298.113 1.556.692 -289.467 122.518 81 -136.779 0 8.769.636 0 8.769.636
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 0 15 0 181.352 0 4.356.547 800.746 1.409.281 1.556.692 -555.333 38.273 81 -542.082 0 10.561.672 0 10.561.672
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.184 0 0 0 0 100.184 0 100.184
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164.561 0 -164.561 0 -164.561
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 89 0 89
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164.650 0 -164.650 0 -164.650
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.982 0 0 0 11.982 0 11.982
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 217.161 0 0 0 0 0 0 0 217.161 0 217.161
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 0 0 0 0 515 0 515
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 545.710 0 0 0 0 0 0 545.710 0 545.710
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 70.464 0 1.271.963 0 -1.409.281 0 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 70.464 0 1.271.963 0 -1.409.281 0 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 251.816 0 5.628.510 1.017.907 545.710 1.556.692 -454.634 117.109 81 -706.643 0 11.272.663 0 11.272.663


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
68.462.051 90.345.861 158.807.912 56.951.168 81.317.679 138.268.847
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.158.747 18.174.507 28.333.254 10.087.461 18.434.569 28.522.030
Teminat Mektupları
10.145.331 11.388.820 21.534.151 10.075.754 11.560.516 21.636.270
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 82.160 161.181 79.021 90.776 169.797
Diğer Teminat Mektupları
10.066.310 11.306.660 21.372.970 9.996.733 11.469.740 21.466.473
Banka Kredileri
6.145 242.591 248.736 5.498 251.332 256.830
İthalat Kabul Kredileri
6.145 242.591 248.736 5.498 251.332 256.830
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
42 2.537.173 2.537.215 42 2.312.534 2.312.576
Belgeli Akreditifler
42 1.893.081 1.893.123 42 1.625.364 1.625.406
Diğer Akreditifler
0 644.092 644.092 0 687.170 687.170
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
7.229 4.005.923 4.013.152 6.167 4.310.187 4.316.354
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 29.534.375 5.687.063 35.221.438 28.323.856 4.655.442 32.979.298
Cayılamaz Taahhütler
26.366.550 5.687.063 32.053.613 25.004.358 4.655.442 29.659.800
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.595.631 3.918.261 5.513.892 405.787 2.967.707 3.373.494
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 19.296 19.296 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.932.267 0 8.932.267 9.475.667 0 9.475.667
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.204.537 0 2.204.537 2.111.130 0 2.111.130
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.332 0 2.332 2.415 0 2.415
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
13.483.244 0 13.483.244 12.764.645 0 12.764.645
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.131 0 1.131 1.416 0 1.416
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
147.408 1.749.506 1.896.914 243.298 1.687.735 1.931.033
Cayılabilir Taahhütler
3.167.825 0 3.167.825 3.319.498 0 3.319.498
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.167.266 0 3.167.266 3.318.939 0 3.318.939
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
28.768.929 66.484.291 95.253.220 18.539.851 58.227.668 76.767.519
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
28.768.929 66.484.291 95.253.220 18.539.851 58.227.668 76.767.519
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.582.628 4.320.906 5.903.534 1.713.300 5.529.056 7.242.356
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
879.083 2.090.620 2.969.703 879.079 2.740.754 3.619.833
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
703.545 2.230.286 2.933.831 834.221 2.788.302 3.622.523
Para ve Faiz Swap İşlemleri
22.462.053 54.339.961 76.802.014 13.002.971 45.306.219 58.309.190
Swap Para Alım İşlemleri
3.040.198 21.448.956 24.489.154 2.927.550 13.589.466 16.517.016
Swap Para Satım İşlemleri
15.601.855 6.942.814 22.544.669 8.455.421 6.053.631 14.509.052
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.910.000 12.974.096 14.884.096 810.000 12.831.561 13.641.561
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.910.000 12.974.095 14.884.095 810.000 12.831.561 13.641.561
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.724.248 5.275.477 9.999.725 3.823.580 5.299.658 9.123.238
Para Alım Opsiyonları
2.142.301 2.734.281 4.876.582 1.947.257 2.529.225 4.476.482
Para Satım Opsiyonları
2.581.947 2.420.424 5.002.371 1.876.323 2.643.805 4.520.128
Faiz Alım Opsiyonları
0 60.386 60.386 0 63.314 63.314
Faiz Satım Opsiyonları
0 60.386 60.386 0 63.314 63.314
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.547.947 2.547.947 0 2.092.735 2.092.735
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
428.106.330 97.142.338 525.248.668 399.449.855 93.781.365 493.231.220
EMANET KIYMETLER
95.455.516 2.000.400 97.455.916 90.113.164 1.945.577 92.058.741
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
94.512.639 1.028.741 95.541.380 89.040.303 1.006.875 90.047.178
Tahsile Alınan Çekler
54.106 699.350 753.456 254.257 600.368 854.625
Tahsile Alınan Ticari Senetler
888.771 185.173 1.073.944 818.604 254.541 1.073.145
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 87.136 87.136 0 83.793 83.793
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
332.323.604 94.415.162 426.738.766 308.952.187 91.001.085 399.953.272
Menkul Kıymetler
3.134.099 1.564 3.135.663 3.071.806 616 3.072.422
Teminat Senetleri
235.323.793 40.271.907 275.595.700 215.141.042 38.740.795 253.881.837
Emtia
14.083.183 3.806.633 17.889.816 13.702.267 3.683.797 17.386.064
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
71.775.225 34.858.876 106.634.101 68.699.488 33.499.122 102.198.610
Diğer Rehinli Kıymetler
8.007.304 15.476.182 23.483.486 8.337.584 15.076.755 23.414.339
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
327.210 726.776 1.053.986 384.504 834.703 1.219.207
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
496.568.381 187.488.199 684.056.580 456.401.023 175.099.044 631.500.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
627.905 1.145.029
Alınan Faizler
2.276.623 1.916.702
Ödenen Faizler
-1.162.614 -1.015.002
Alınan Temettüler
85 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
416.524 356.007
Elde Edilen Diğer Kazançlar
114.481 659.913
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
226.725 211.251
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-272.891 -241.287
Ödenen Vergiler
-31.375 -28.054
Diğer
-939.653 -714.501
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-2.667.272 -1.522.578
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
20.506 1.880
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.600 156.248
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.043.402 -2.958.596
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.060.335 -943.752
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.782.056 1.124.094
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.321.952 2.754.771
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.206.294 135.618
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-889.743 -1.792.841
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-2.039.367 -377.549
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
22.001 734.155
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-37.137 -14.697
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
25.577 15.844
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-322.459 -564.467
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
308.059 1.297.475
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
47.961 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-324.690 -296.968
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.553.371 1.350.023
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.875.387 -1.643.416
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.674 -3.575
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
243.292 -69.312
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.098.764 -9.674
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.983.748 6.391.133
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.884.984 6.381.459


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 2.451.099 2.027.997
Kredilerden Alınan Faizler
2.055.710 1.662.185
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
18.202 11.738
Bankalardan Alınan Faizler
6.860 1.105
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.807 1.059
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
335.699 336.112
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
2.289 1.581
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
183.002 228.225
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
150.408 106.306
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
24.821 15.798
FAİZ GİDERLERİ
(5.IV.b) -1.195.405 -1.043.729
Mevduata Verilen Faizler
-897.514 -747.180
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-178.047 -126.023
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-50.006 -117.936
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.357 -30.411
Diğer Faiz Giderleri
-39.481 -22.179
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.255.694 984.268
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(5.IV.j) 315.077 277.971
Alınan Ücret ve Komisyonlar
416.524 365.347
Gayri Nakdi Kredilerden
50.530 41.090
Diğer
365.994 324.257
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-101.447 -87.376
Gayri Nakdi Kredilere
-124 -154
Diğer
-101.323 -87.222
TEMETTÜ GELİRLERİ
85 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -135.239 -168.231
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-17.293 -7.232
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-335.295 -645.031
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
217.349 484.032
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 178.236 138.747
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
1.613.853 1.232.755
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.e) -521.859 -397.548
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -661.197 -615.658
NET FK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
222.657 131.013
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 653.454 350.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -107.744 -52.449
Cari Vergi Karşılığı
-104.483 -76.018
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-3.261 23.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
545.710 298.113
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.IV.i) 545.710 298.113
Grubun Karı (Zararı)
545.710 298.113
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,16000000 0,16000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
125.885 240.166
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
15.990 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
217.161 30.538
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
89 1.289
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-205.812 -24.726
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
11.968 -45.063
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
165.281 202.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
545.710 298.113
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-18.375 -3.443
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-89 -1.126
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
564.174 302.682
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
710.991 500.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604968


BIST
18:05115.642
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  115.642  
En Yüksek
119.350
En Düşük
114.921
BIST En Aktif Hisseler
MIPAZ 3,56 192.739.125 % 19,87  
QNBFL 151,80 10.254.191 % 15,00  
HATEK 9,27 45.395.295 % 8,29  
UZERB 2,16 121.034 % 8,00  
YONGA 9,33 133.238 % 7,61  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8360 7,8753 % -0,04  
Frank 6,1774 6,2146 % 0,28  
Riyal 1,6221 1,6303 % 0,29  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.623 1.623 3,50  
Altın Gr. 318 318 2,41  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,42 18,46 0,07  
Gümüş Gr. 3,62 3,63 0,02  
B. Petrol 58,91 58,91 -0,14