***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2021 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Transferler
16 3.830.437 -3.830.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.471 1.270.004 1.198.533 1.198.533
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -447.694 208.393 10.943.871 1.270.004 60.106.304 60.106.304
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.310 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
16 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -149.240 2.015.482 1.866.242 604.340 2.470.582
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -588.718 2.345.210 15.263.162 2.015.482 67.166.866 10.750.124 77.916.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.558.103 -3.581.044
Dönem Karı (Zararı)
2.619.822 1.270.004
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.619.822 1.270.004
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.853.078 198.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
661.622 491.455
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-127.096 24.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -127.096 24.083
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-184.123 76.727
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 189.935 375.003
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -374.058 -298.276
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
629.591 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 629.591 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 874.713 -185.455
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -207.819
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -207.819
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -1.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.265.563 -4.697.471
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-53.136 7.522.746
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -53.136 7.522.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-607.163 -250.562
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -46.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -560.963 -250.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.231.567 -10.446.901
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.305.999 976.437
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.576.503 -2.002.652
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.576.503 -2.002.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 236.548 -24.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.974 22.312
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 113.974 22.312
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.933.236 316.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.041 -810.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.697 -597.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
42.344 -212.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.207.337 -3.228.476
Ödenen Faiz
8 374.058 298.276
Alınan Faiz
8 -189.935 -375.003
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 166.643 -275.841
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.131.040 7.318.286
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.377
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 6.377
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.131.040 -155.910
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.098.240 -132.510
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.800 -23.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 7.467.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.485.722 527.063
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.272.482 6.521.362
Kredilerden Nakit Girişleri
7 12.272.482 6.521.362
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.376.610 -5.634.256
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.376.610 -5.634.256
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -495.372 -449.681
Ödenen Faiz
21 85.222 89.638
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.912.785 4.264.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.912.785 4.264.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.554.262 11.652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.467.047 15.916.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.467.047 14.554.262
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
33.682.793 33.629.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 33.682.793 33.629.657
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.168.577 561.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 46.200 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.122.377 561.414
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 30.853.148 27.621.581
Peşin Ödenmiş Giderler
8.087.798 4.781.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8.087.798 4.781.799
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 195.449
Diğer Dönen Varlıklar
809.997 839.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
809.997 839.694
ARA TOPLAM
96.069.360 82.183.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
96.069.360 82.183.856
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 3.870.409 4.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.000 3.291.000
Maddi Duran Varlıklar
13 8.354.088 3.472.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
21 2.630.309 3.100.586
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
220.214 198.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.366.020 14.562.999
TOPLAM VARLIKLAR
114.435.380 96.746.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 11.906.070 1.916.962
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.906.070 1.916.962
Banka Kredileri
11.906.070 1.916.962
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.454.190 3.590.990
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.454.190 3.590.990
Banka Kredileri
7 1.971.925 1.892.517
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 1.482.265 1.698.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
14.400.198 11.823.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 14.400.198 11.823.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 779.061 542.513
Diğer Borçlar
129.349 15.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 129.349 15.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.965.328 32.092
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.965.328 32.092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 413.206 6.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.344 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.344 0
ARA TOPLAM
33.157.596 17.996.264
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.157.596 17.996.264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.992.547 2.395.939
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.992.547 2.395.939
Banka Kredileri
7 316.576 489.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 1.675.971 1.906.719
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
919.003 861.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 919.003 861.586
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 449.244 46.658
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.360.794 3.304.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.518.390 21.300.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.166.866 65.300.624
Ödenmiş Sermaye
16 27.750.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.381.730 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-588.718 -439.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-588.718 -439.478
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -588.718 -439.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.345.210 2.345.210
Yasal Yedekler
16 2.345.210 2.345.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 15.263.162 7.888.104
Net Dönem Karı veya Zararı
2.015.482 7.375.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 10.750.124 10.145.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.916.990 75.446.408
TOPLAM KAYNAKLAR
114.435.380 96.746.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 69.832.375 35.227.822
Satışların Maliyeti
17 -64.300.704 -31.720.249
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.531.671 3.507.573
BRÜT KAR (ZARAR)
5.531.671 3.507.573
Genel Yönetim Giderleri
-1.856.804 -517.383
Pazarlama Giderleri
-1.674.301 -1.219.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.835.820 2.010.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.159.986 -1.061.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.676.400 2.719.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 -153.893 -59.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -627.963
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.919.011 2.989.655
Finansman Gelirleri
20 93.202
Finansman Giderleri
20 -1.424.476 -1.998.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.494.535 1.084.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-874.713 185.455
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -435.225 -188.118
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -439.488 373.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.619.822 1.270.004
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.619.822 1.270.004
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
604.340 0
Ana Ortaklık Payları
2.015.482 1.270.004
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-149.240 -71.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -184.513 -91.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-1.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.903 20.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 36.903 20.159
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-149.240 -71.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.470.582 1.198.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 604.340 0
Ana Ortaklık Payları
1.866.242 1.198.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935324


BIST
'
10:139.444
Değişim :  0,75% |  70,11
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.400
En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:13
LMKDC 21,56 2.680.037 % 10,00  
KLSER 82,50 459.903.533 % 10,00  
CMENT 459,25 3.104.071 % 10,00  
EUYO 17,54 5.288.029 % 9,97  
PATEK 90,50 10.376.911 % 9,96  
10:13 Alış Satış %  
Dolar 31,1084 31,1124 % 0,24  
Euro 33,7192 33,7313 % 0,32  
Sterlin 39,2998 39,4969 % 0,24  
Frank 35,1736 35,3855 % 0,25  
Riyal 8,2741 8,3156 % 0,28  
10:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,82 22,85 % 0,66  
Platin 896,02 897,57 % 0,66  
Paladyum 961,49 966,56 % 0,66  
Brent Pet. 80,59 80,59 % 0,66  
Altın Ons 2.034,87 2.035,13 % 0,66