***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2021 18:45
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Transferler
16 2.136.817 1.693.620 -3.830.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.909 2.442.518 2.400.609 2.400.609
Kar Payları
16 -918.950 -918.950 -918.950
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -418.132 2.345.210 7.888.104 2.442.518 60.389.430 60.389.430
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.310 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
16 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -379.926 2.875.692 2.495.766 604.697 3.100.463
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -819.404 2.345.210 15.263.162 2.875.692 67.796.390 10.750.481 78.546.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.359.199 8.302.492
Dönem Karı (Zararı)
3.480.389 2.442.518
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.480.389 2.442.518
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.226.202 449.322
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.443.892 1.012.626
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-70.656 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -70.656
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.527 -1.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -8.527 -1.173
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-298.124 -5.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8 86.995 322.575
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8 -385.119 -328.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-164.164 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -164.164 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 1.304.851 -154.373
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.930 -401.773
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18.930 -401.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.104.885 5.868.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.430.414 14.046.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.430.414 14.046.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.763.953 -397.662
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 9 -488.063 -397.662
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.565.130 -15.083.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.127.776 1.744.305
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.025.778 6.673.502
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 16.025.778 6.673.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 53.726 -48.577
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
878.899 104.157
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 878.899 104.157
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
309.599 190.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.485.614 -1.360.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.485.614 -879.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-481.081
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.398.294 8.760.466
Ödenen Faiz
8 385.119 328.560
Alınan Faiz
8 -86.995 -322.575
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -259.029 -463.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.675.313 9.374.698
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
542.563 7.101
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 542.563 7.101
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.217.876 -596.719
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.989.843 -560.125
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.033 -36.594
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.964.316
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.903.675 10.469.513
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.516.100 30.996.289
Kredilerden Nakit Girişleri
7 23.516.100 30.996.289
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.855.989 -18.878.107
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.855.989 -18.878.107
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -989.244 -899.361
Ödenen Temettüler
-918.950
Ödenen Faiz
21 232.808 169.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.869.163 28.146.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.869.163 28.146.703
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.554.262 11.652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.423.425 39.798.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.423.425 14.554.262
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
35.130.727 33.629.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 35.130.727 33.629.657
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12.325.367 561.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.275.890 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.049.477 561.414
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 39.186.711 27.621.581
Peşin Ödenmiş Giderler
9.909.575 4.781.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.909.575 4.781.799
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 195.449
Diğer Dönen Varlıklar
2.325.308 839.694
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.325.308 839.694
ARA TOPLAM
119.301.113 82.183.856
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.301.113 82.183.856
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 4.662.821 4.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.291.000 3.291.000
Maddi Duran Varlıklar
13 8.350.918 3.472.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
21 2.196.836 3.100.586
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
399.930 198.446
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.901.505 14.562.999
TOPLAM VARLIKLAR
138.202.618 96.746.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 23.236.416 1.916.962
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.236.416 1.916.962
Banka Kredileri
23.236.416 1.916.962
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.273.400 3.590.990
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.273.400 3.590.990
Banka Kredileri
7 1.445.151 1.892.517
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 1.828.249 1.698.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
27.849.473 11.823.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 27.849.473 11.823.695
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 596.239 542.513
Diğer Borçlar
894.274 15.375
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 894.274 15.375
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
341.691 32.092
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
341.691 32.092
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 650.270 6.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 67.850 67.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
56.909.613 17.996.264
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.909.613 17.996.264
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.260.944 2.395.939
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.260.944 2.395.939
Banka Kredileri
7 277.243 489.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 983.701 1.906.719
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.326.287 861.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.326.287 861.586
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 158.903 46.658
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.746.134 3.304.183
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.655.747 21.300.447
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.796.390 65.300.624
Ödenmiş Sermaye
16 27.750.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.381.730 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-819.404 -439.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-819.404 -439.478
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -819.404 -439.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.345.210 2.345.210
Yasal Yedekler
16 2.345.210 2.345.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 15.263.162 7.888.104
Net Dönem Karı veya Zararı
2.875.692 7.375.058
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 10.750.481 10.145.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.546.871 75.446.408
TOPLAM KAYNAKLAR
138.202.618 96.746.855


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 135.732.894 65.024.573 65.900.519 29.796.751
Satışların Maliyeti
17 -125.993.020 -57.600.030 -61.692.316 -25.879.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.739.874 7.424.543 4.208.203 3.916.970
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.739.874 7.424.543 4.208.203 3.916.970
Genel Yönetim Giderleri
-4.277.690 -911.007 -2.420.886 -393.624
Pazarlama Giderleri
-3.370.045 -3.289.214 -1.695.744 -2.069.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.998.486 3.751.197 3.162.666 1.740.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.506.133 -1.866.341 -1.346.147 -805.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.584.492 5.109.178 1.908.092 2.389.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 68.883 554.169 44.416 224.939
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -185.615 -76.315 -31.722 -17.074
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 164.164 792.127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.631.924 5.587.032 2.712.913 2.597.377
Finansman Gelirleri
20 93.202
Finansman Giderleri
20 -2.846.684 -3.392.089 -1.422.208 -1.393.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.785.240 2.288.145 1.290.705 1.203.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.304.851 154.373 -430.138 -31.082
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.097.961 -380.346 -662.736 -192.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -206.890 534.719 232.598 161.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.480.389 2.442.518 860.567 1.172.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.480.389 2.442.518 860.567 1.172.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
604.697 357
Ana Ortaklık Payları
2.875.692 2.442.518 860.210 1.172.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-379.926 -41.909 -230.686 29.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -473.228 -53.730 -288.715 37.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.344 286 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-1.344 286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
94.646 11.821 57.743 -8.338
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 94.646 11.821 57.743 -8.338
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-379.926 -41.909 -230.686 29.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.100.463 2.400.609 629.881 1.202.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 604.697 0 357
Ana Ortaklık Payları
2.495.766 2.400.609 629.524 1.202.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953449


BIST
'
11:069.347
Değişim :  -0,29% |  -26,94
Açılış :  9.411  
Önceki Kapanış :  9.374  
En Düşük
9.336
En Yüksek
9.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:48
LMKDC 21,56 4.255.362 % 10,00  
KLSER 82,50 543.424.471 % 10,00  
CMENT 459,25 3.104.071 % 10,00  
DMSAS 6,61 24.980.841 % 9,98  
EUYO 17,54 7.298.219 % 9,97  
10:48 Alış Satış %  
Dolar 31,1075 31,1105 % 0,23  
Euro 33,6927 33,7073 % 0,25  
Sterlin 39,3095 39,5066 % 0,26  
Frank 35,1824 35,3943 % 0,28  
Riyal 8,2706 8,3121 % 0,24  
10:48 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,79 22,81 % 0,66  
Platin 897,01 898,46 % 0,66  
Paladyum 964,61 970,15 % 0,66  
Brent Pet. 80,62 80,62 % 0,66  
Altın Ons 2.034,09 2.034,37 % 0,66