***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2021 18:12
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.959.976 10.742.382
Dönem Karı (Zararı)
4.644.128 4.792.189
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.644.128 4.792.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.423.567 895.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-21 2.675.272 1.526.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-104.073 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -104.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.057 -12.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 101.057 -12.812
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-438.568 368.933
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 130.163 660.943
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -568.731 -292.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-10.667.519 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -10.667.519 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.021.327 140.484
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.063 -1.128.041
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -11.063 -1.128.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.704.240 6.082.990
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.827.064 18.210.151
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.827.064 18.210.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.015.417 -417.573
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.156.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -858.667 -417.573
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -8.635.353 -2.686.729
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.203.344 -3.925.790
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.356.342 -5.156.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 13.356.342 -5.156.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 865.539 8.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
855.338 225.514
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.640
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 855.338 222.874
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
372.106 251.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.472.387 -426.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.768.062 -362.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 295.675 -63.904
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.483.679 11.770.252
Ödenen Faiz
18 568.731 292.010
Alınan Faiz
18 -130.163 -660.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -914.865 -658.937
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.814.650 13.109.641
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.131 4.798
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.250.131 7.101
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.064.781 -720.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -7.800.672 -679.295
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.109 -41.446
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.825.584
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.236.455 -12.611.858
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.016.902
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.751.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.076.003 14.084.743
Kredilerden Nakit Girişleri
7 50.076.003 14.084.743
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.809.479 -31.685.289
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.809.479 -31.685.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -1.483.117 -1.349.042
Ödenen Temettüler
-918.950
Ödenen Faiz
21 204.048 239.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.461.829 11.240.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.461.829 11.240.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.554.262 11.652.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.016.091 22.892.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -376.223 208.393 7.113.434 3.830.437 58.907.771 58.907.771
Transferler
16 2.136.817 1.693.620 -3.830.437
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-52.515 4.746.661 4.694.146 45.528 4.739.674
Kar Payları
16 -918.950 -918.950 -918.950
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
16'
18:058.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5775 31,5846 % 0,04  
Euro 34,2969 34,3330 % 0,04  
Sterlin 39,9537 40,1540 % 0,03  
Frank 35,5353 35,7494 % 0,00  
Riyal 8,3964 8,4385 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,70 23,74 % 0,66  
Platin 892,19 893,71 % 0,66  
Paladyum 950,78 953,99 % 0,66  
Brent Pet. 82,58 82,58 % 0,66  
Altın Ons 2.114,92 2.115,25 % 0,66