***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 18:18
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
16 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -149.240 2.015.482 1.866.242 604.340 2.470.582
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -588.718 2.345.210 15.263.162 2.015.482 67.166.866 10.750.124 77.916.990
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819
Transferler
16 27.334.985 -27.334.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -199.353 27.602.035 27.602.035
Dönem Sonu Bakiyeler
31.912.500 43.821.265 -1.416.475 -18.559.090 2.345.210 42.598.147 23.107.539 123.809.096 366.072 124.175.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.013.419 2.558.103
Dönem Karı (Zararı)
23.100.034 2.619.822
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.100.034 2.619.822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.622.611 1.853.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-21 1.610.560 661.622
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.171 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.171 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.730 -127.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 47.730 -127.096
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.429 -184.123
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 405.299 189.935
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -368.870 -374.058
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-27.054.926 629.591
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -27.054.926 629.591
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.673.063 874.713
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
75.704 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 75.704 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-44.289.007 -2.265.563
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.801.400 -53.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -38.801.400 -53.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.638.687 -607.163
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -14.816.926 -46.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 178.239 -560.963
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.515.042 -3.231.567
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.191.189 -3.305.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.707.472 2.576.503
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 11.707.472 2.576.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 545.411 236.548
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.017.761 113.974
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.778.475 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -239.286 113.974
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
220.446 1.933.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.365 72.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-224.677 29.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 244.042 42.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.811.584 2.207.337
Ödenen Faiz
18 368.870 374.058
Alınan Faiz
18 -405.299 -189.935
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.165.406 166.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.910.198 -5.131.040
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.382 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 22.382 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.932.580 -5.131.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.734.896 -5.098.240
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-197.684 -32.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.372.165 9.485.722
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.250.213 12.272.482
Kredilerden Nakit Girişleri
7 9.250.213 12.272.482
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.863.583 -2.376.610
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.863.583 -2.376.610
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -992.761 -495.372
Ödenen Faiz
21 376.261 85.222
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.551.452 6.912.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.551.452 6.912.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.856.730 14.554.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.305.278 21.467.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

9.375
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
31.362.359 16.367.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 29.032.653 14.215.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.329.706 2.151.467
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 42.792.211 41.277.169
Peşin Ödenmiş Giderler
14.084.352 16.275.541
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.084.352 16.275.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 10 68.356
Diğer Dönen Varlıklar
2.500.224 2.207.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.500.224 2.207.201
ARA TOPLAM
187.706.380 151.901.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.706.380 151.901.566
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 46.028.924 22.847.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.420.000 4.420.000
Maddi Duran Varlıklar
13 18.375.871 13.393.764
Kullanım Hakkı Varlıkları
21 12.205.993 13.109.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
900.449 755.148
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 125.998 813.104
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.057.235 55.339.111
TOPLAM VARLIKLAR
269.763.615 207.240.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 82.683.073 76.241.278
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.683.073 76.241.278
Banka Kredileri
7 82.683.073 76.241.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.148.096 3.379.271
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.148.096 3.379.271
Banka Kredileri
7 0 3.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 3.148.096 3.375.620
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
38.836.214 27.128.742
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 38.836.214 27.128.742
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.956.759 1.411.348
Diğer Borçlar
841.271 4.859.032
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 3.778.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 841.271 1.080.557
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
878.539 658.093
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 878.539 658.093
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.939.461 579.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
70.550 70.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 70.550 70.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.305 26.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.305 26.611
ARA TOPLAM
130.367.268 114.354.397
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.367.268 114.354.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.076.590 13.492.214
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.076.590 13.492.214
Banka Kredileri
6 0 51.514
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26 13.076.590 13.440.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.144.589 1.849.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.144.589 1.849.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.221.179 15.341.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
145.588.447 129.695.858
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
123.809.096 77.171.242
Ödenmiş Sermaye
16 31.912.500 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.821.265 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.416.475 -1.217.122
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.416.475 -1.217.122
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.416.475 -1.217.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.559.090 -14.686.723
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-18.559.090 -14.686.723
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.345.210 2.345.210
Yasal Yedekler
16 2.345.210 2.345.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 42.598.147 15.263.162
Net Dönem Karı veya Zararı
23.107.539 27.334.985
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 366.072 373.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.175.168 77.544.819
TOPLAM KAYNAKLAR
269.763.615 207.240.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 108.269.949 69.832.375
Satışların Maliyeti
17 -89.658.733 -64.300.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.611.216 5.531.671
BRÜT KAR (ZARAR)
18.611.216 5.531.671
Genel Yönetim Giderleri
-5.009.168 -1.856.804
Pazarlama Giderleri
-4.269.202 -1.674.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.720.380 4.835.820
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.584.964 -1.159.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.468.262 5.676.400
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 138.788 24.467
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -76.769 -153.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 15.804.922 -627.963
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.335.203 4.919.011
Finansman Gelirleri
20 0 0
Finansman Giderleri
20 -9.562.106 -1.424.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.773.097 3.494.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.673.063 -874.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.936.435 -435.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -736.628 -439.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.100.034 2.619.822
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.100.034 2.619.822
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.505 604.340
Ana Ortaklık Payları
23.107.539 2.015.482
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-199.353 -149.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -247.612 -184.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.263 -1.630
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-1.263 -1.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
49.522 36.903
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 49.522 36.903
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.872.367 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-3.872.367 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11 -3.872.367 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.071.720 -149.240
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.028.314 2.470.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -7.505 604.340
Ana Ortaklık Payları
19.035.819 1.866.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027345


BIST
'
18:058.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5742 31,5826 % 0,04  
Euro 34,2932 34,3295 % 0,03  
Sterlin 39,9301 40,1303 % -0,03  
Frank 35,5216 35,7356 % -0,04  
Riyal 8,3927 8,4348 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,73 23,76 % 0,66  
Platin 892,05 893,47 % 0,66  
Paladyum 950,91 954,76 % 0,66  
Brent Pet. 82,61 82,61 % 0,66  
Altın Ons 2.112,26 2.112,65 % 0,66