***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

25.07.2022 19:37
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
16 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -379.926 2.875.692 2.495.766 604.697 3.100.463
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -819.404 2.345.210 15.263.162 2.875.692 67.796.390 10.750.481 78.546.871
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819
Transferler
16 -1.866.697 29.201.682 -27.334.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -640.834 -6.492.792 41.326.340 34.192.714 -13.125 34.179.589
Sermaye Arttırımı
16 4.162.500 23.439.535 27.602.035 27.602.035
Dönem Sonu Bakiyeler
31.912.500 43.821.265 -1.857.956 -21.179.515 478.513 44.464.844 41.326.340 138.965.991 360.452 139.326.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.269.166 -8.359.199
Dönem Karı (Zararı)
41.313.215 3.480.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.313.215 3.480.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.696.451 2.226.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-21 3.388.943 1.443.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.171 -70.656
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.171 -70.656
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
253.724 -8.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 253.724 -8.527
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-144.444 -298.124
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 111.923 86.995
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -256.367 -385.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-42.178.873 -164.164
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-42.178.873 -164.164
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 3.923.752 1.304.851
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
71.618 18.930
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 71.618 18.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.215.895 -14.104.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.324.061 -1.430.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -49.324.061 -1.430.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.546.161 -11.763.953
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-9 -9.619.640 -11.275.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 73.479 -488.063
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -36.340.641 -11.565.130
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.853.732 -5.127.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.154.071 16.025.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 27.154.071 16.025.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.410.509 53.726
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.948.681 878.899
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.778.475 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -170.206 878.899
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
568.228 309.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.042.891 -1.485.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.790.307 -1.485.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 1.747.416 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-59.599.131 -8.398.294
Ödenen Faiz
18 256.367 385.119
Alınan Faiz
18 -111.923 -86.995
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.814.479 -259.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.928.160 -5.675.313
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.216 542.563
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 46.216 542.563
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.974.376 -6.217.876
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -12.771.376 -5.989.843
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.000 -228.033
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.552.985 19.903.675
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.533.447 23.516.100
Kredilerden Nakit Girişleri
7 66.533.447 23.516.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.345.457 -2.855.989
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.345.457 -2.855.989
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -1.985.522 -989.244
Ödenen Faiz
21 748.482 232.808
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.355.659 5.869.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.355.659 5.869.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.856.730 14.554.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 60.212.389 20.423.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 60.212.389 46.856.730
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
78.184.607 28.849.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 78.184.607 28.849.375
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
26.060.313 16.367.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 23.835.367 14.215.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.224.946 2.151.467
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 77.617.810 41.277.169
Peşin Ödenmiş Giderler
11.421.809 16.275.541
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.421.809 16.275.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 68.356
Diğer Dönen Varlıklar
4.997.508 2.207.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.997.508 2.207.201
ARA TOPLAM
258.494.436 151.901.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.494.436 151.901.566
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 58.528.601 22.847.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.420.000 4.420.000
Maddi Duran Varlıklar
13 24.625.069 13.393.764
Kullanım Hakkı Varlıkları
21 11.255.784 13.109.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
845.125 755.148
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.574.685 813.104
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.249.264 55.339.111
TOPLAM VARLIKLAR
359.743.700 207.240.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 134.783.563 76.241.278
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
134.783.563 76.241.278
Banka Kredileri
7 134.783.563 76.241.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.329.085 3.379.271
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.329.085 3.379.271
Banka Kredileri
7 0 3.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 3.329.085 3.375.620
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
54.282.813 27.128.742
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 54.282.813 27.128.742
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.821.857 1.411.348
Diğer Borçlar
910.351 4.859.032
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 3.778.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 910.351 1.080.557
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.226.321 658.093
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.226.321 658.093
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.643.566 579.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 70.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 70.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.653 26.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.653 26.611
ARA TOPLAM
200.004.209 114.354.397
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.004.209 114.354.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.515.419 13.492.214
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.515.419 13.492.214
Banka Kredileri
7 2.700.870 51.514
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 14.814.549 13.440.700
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.897.629 1.849.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.897.629 1.849.247
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.413.048 15.341.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.417.257 129.695.858
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.965.991 77.171.242
Ödenmiş Sermaye
16 31.912.500 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
43.821.265 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.857.956 -1.217.122
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.857.956 -1.217.122
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.857.956 -1.217.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-21.179.515 -14.686.723
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-21.179.515 -14.686.723
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
478.513 2.345.210
Yasal Yedekler
16 478.513 2.345.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 44.464.844 15.263.162
Net Dönem Karı veya Zararı
41.326.340 27.334.985
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 360.452 373.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.326.443 77.544.819
TOPLAM KAYNAKLAR
359.743.700 207.240.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 229.066.035 135.732.894 120.796.086 65.900.519
Satışların Maliyeti
17 -189.100.017 -125.993.020 -99.441.284 -61.692.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.966.018 9.739.874 21.354.802 4.208.203
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
39.966.018 9.739.874 21.354.802 4.208.203
Genel Yönetim Giderleri
-11.081.237 -4.277.690 -6.072.069 -2.420.886
Pazarlama Giderleri
-9.630.625 -3.370.045 -5.361.423 -1.695.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 23.783.280 7.998.486 12.062.900 3.162.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.090.354 -2.506.133 -505.390 -1.346.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.947.082 7.584.492 21.478.820 1.908.092
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 323.911 68.883 185.123 44.416
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -117.904 -185.615 -41.135 -31.722
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 30.928.869 164.164 15.123.947 792.127
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.081.958 7.631.924 36.746.755 2.712.913
Finansman Giderleri
20 -26.844.991 -2.846.684 -17.282.885 -1.422.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.236.967 4.785.240 19.463.870 1.290.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.923.752 -1.304.851 -1.250.689 -430.138
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.526.401 -1.097.961 -2.589.966 -662.736
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 602.649 -206.890 1.339.277 232.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.313.215 3.480.389 18.213.181 860.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.313.215 3.480.389 18.213.181 860.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-13.125 604.697 -5.620 357
Ana Ortaklık Payları
41.326.340 2.875.692 18.218.801 860.210
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-640.834 -379.926 -441.481 -230.686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -794.658 -473.228 -547.046 -288.715
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-5.108 -1.344 -3.845 286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-5.108 -1.344 -3.845 286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
158.932 94.646 109.410 57.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 158.932 94.646 109.410 57.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.492.792 0 -2.620.425 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-6.492.792 0 -2.620.425 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.492.792 0 -2.620.425 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.133.626 -379.926 -3.061.906 -230.686
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.179.589 3.100.463 15.151.275 629.881
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -13.125 604.697 -5.620 357
Ana Ortaklık Payları
34.192.714 2.495.766 15.156.895 629.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047636


BIST'
18:058.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5675 31,5764 % 0,02  
Euro 34,2824 34,3116 % -0,02  
Sterlin 39,9305 40,1308 % -0,03  
Frank 35,5215 35,7355 % -0,04  
Riyal 8,3912 8,4333 % -0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,70 23,75 % 0,66  
Platin 890,79 892,38 % 0,66  
Paladyum 949,86 956,68 % 0,66  
Brent Pet. 82,66 82,66 % 0,66  
Altın Ons 2.112,89 2.113,26 % 0,66