***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2022 18:11
***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***DERHL*** DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.953.751 -14.959.976
Dönem Karı (Zararı)
62.315.296 4.644.128
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.315.296 4.644.128
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.410.066 -6.423.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-21 5.687.806 2.675.272
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.171 -104.073
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -11.171 -104.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
499.291 101.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 499.291 101.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-144.444 -438.568
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 111.923 130.163
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -256.367 -568.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-56.900.009 -10.667.519
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
11 -56.900.009 -10.667.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.743.955 2.021.327
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-285.494 -11.063
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -285.494 -11.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.991.192 -12.704.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.370.808 -3.827.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -59.370.808 -3.827.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.721.998 -6.015.417
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-6 13.714.326 -5.156.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.672 -858.667
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -28.566.066 -8.635.353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.587.513 -8.203.344
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.661.801 13.356.342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 25.661.801 13.356.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.635.801 865.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.262.022 855.338
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.778.475 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.516.453 855.338
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.292.193 372.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.516.576 -1.472.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.277.580 -1.768.062
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21 761.004 295.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-40.085.962 -14.483.679
Ödenen Faiz
18 256.367 568.731
Alınan Faiz
18 -111.923 -130.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -5.012.233 -914.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.600.645 -16.565.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
461.675 1.250.131
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 442.159 1.250.131
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.516 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-28.599.988 -8.064.781
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -28.338.517 -7.800.672
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-261.471 -264.109
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-462.332 -9.751.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.496.538 44.987.455
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.602.035 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.227.725 50.076.003
Kredilerden Nakit Girişleri
7 59.227.725 50.076.003
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.345.457 -3.809.479
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -5.345.457 -3.809.479
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
21 -3.104.255 -1.483.117
Ödenen Faiz
21 1.116.490 204.048
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.942.142 13.461.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.942.142 13.461.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.856.730 14.554.262
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 52.798.872 28.016.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -439.478 2.345.210 7.888.104 7.375.058 65.300.624 10.145.784 75.446.408
Transferler
16 7.375.058 -7.375.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -345.284 4.171.336 3.826.052 472.792 4.298.844
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
19 -9.751.000 -9.751.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -784.762 2.345.210 15.263.162 4.171.336 69.126.676 867.576 69.994.252
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.750.000 20.381.730 -1.217.122 -14.686.723 2.345.210 15.263.162 27.334.985 77.171.242 373.577 77.544.819
Transferler
19 -1.866.697 29.201.682 -27.334.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -773.854 -10.442.570 62.315.296 51.098.872 51.098.872
Sermaye Arttırımı
47.250.000 -19.647.965 27.602.035 27.602.035
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
19 -35.285 -53.470 -88.755 -373.577 -462.332
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 733.765 -1.990.976 -25.129.293 443.228 44.411.374 62.315.296 155.783.394 155.783.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 52.798.872 46.856.730
Ticari Alacaklar
88.231.354 28.849.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 88.231.354 28.849.375
Diğer Alacaklar
2.645.196 16.367.194
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 501.401 14.215.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.143.795 2.151.467
Stoklar
10 69.843.235 41.277.169
Peşin Ödenmiş Giderler
19.863.054 16.275.541
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.863.054 16.275.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 68.356
Diğer Dönen Varlıklar
5.492.500 2.207.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
5.492.500 2.207.201
ARA TOPLAM
238.874.211 151.901.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
238.874.211 151.901.566
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 69.299.198 22.847.628
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 4.420.000 4.420.000
Maddi Duran Varlıklar
13 38.952.302 13.393.764
Kullanım Hakkı Varlıkları
21 13.079.468 13.109.467
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
787.006 755.148
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.593.531 813.104
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.131.505 55.339.111
TOPLAM VARLIKLAR
367.005.716 207.240.677
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.758.772 76.241.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.758.772 76.241.278
Banka Kredileri
7 127.758.772 76.241.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.059.477 3.379.271
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.059.477 3.379.271
Banka Kredileri
7 0 3.651
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 3.059.477 3.375.620
Ticari Borçlar
52.790.543 27.128.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 52.790.543 27.128.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.047.149 1.411.348
Diğer Borçlar
2.597.010 4.859.032
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 3.778.475
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.597.010 1.080.557
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.950.286 658.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.950.286 658.093
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.831.141 579.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 70.550
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 70.550
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
178.685 26.611
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 178.685 26.611
ARA TOPLAM
193.213.063 114.354.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.213.063 114.354.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.700.739 13.492.214
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.700.739 13.492.214
Banka Kredileri
7 2.419.939 51.514
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 12.280.800 13.440.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.308.520 1.849.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.308.520 1.849.247
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.009.259 15.341.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.222.322 129.695.858
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.783.394 77.171.242
Ödenmiş Sermaye
16 75.000.000 27.750.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
733.765 20.381.730
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.990.976 -1.217.122
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.990.976 -1.217.122
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.990.976 -1.217.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.129.293 -14.686.723
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-25.129.293 -14.686.723
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
443.228 2.345.210
Yasal Yedekler
16 443.228 2.345.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 44.411.374 15.263.162
Net Dönem Karı veya Zararı
62.315.296 27.334.985
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 0 373.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.783.394 77.544.819
TOPLAM KAYNAKLAR
367.005.716 207.240.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 437.841.495 230.113.203 208.775.460 94.380.309
Satışların Maliyeti
17 -369.474.071 -211.993.835 -180.374.054 -86.000.815
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.367.424 18.119.368 28.401.406 8.379.494
BRÜT KAR (ZARAR)
68.367.424 18.119.368 28.401.406 8.379.494
Genel Yönetim Giderleri
-18.648.138 -7.985.362 -7.566.901 -3.707.672
Pazarlama Giderleri
-17.626.795 -5.955.532 -7.996.170 -2.585.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 33.280.091 9.977.626 9.496.811 1.979.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.955.377 -3.900.132 -5.865.023 -1.393.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.417.205 10.255.968 16.470.123 2.671.476
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 872.253 117.509 548.342 48.626
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -59.485 -172.601 58.419 13.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 45.650.005 544.954 14.721.136 380.790
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.879.978 10.745.830 31.798.020 3.113.906
Finansman Gelirleri
20 927.128 0 927.128 0
Finansman Giderleri
20 -36.747.855 -4.080.375 -9.902.864 -1.233.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.059.251 6.665.455 22.822.284 1.880.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.743.955 -2.021.327 -1.820.203 -716.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -6.332.258 -1.676.165 -1.805.857 -578.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 588.303 -345.162 -14.346 -138.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.315.296 4.644.128 21.002.081 1.163.739
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.315.296 4.644.128 21.002.081 1.163.739
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 472.792 13.125 -131.905
Ana Ortaklık Payları
62.315.296 4.171.336 20.988.956 1.295.644
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-773.854 -345.285 -133.020 34.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -959.982 -428.567 -165.324 44.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-5.869 -2.431 -761 -1.087
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-5.869 -2.431 -761 -1.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
191.997 85.713 33.065 -8.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 191.997 85.713 33.065 -8.933
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.442.570 0 -3.949.778 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-10.442.570 0 -3.949.778 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-10.442.570 0 -3.949.778 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.216.424 -345.285 -4.082.798 34.641
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.098.872 4.298.843 16.919.283 1.198.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 0 472.792 13.125 -131.905
Ana Ortaklık Payları
51.098.872 3.826.051 16.906.158 1.330.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074408


BIST
'
18:058.908
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.139  
Önceki Kapanış :  8.908  
En Düşük
8.908
En Yüksek
9.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TMSN 160,60 407.410.294 % 10,00  
MMCAS 12,87 4.605.422 % 10,00  
BANVT 181,50 147.792.539 % 10,00  
BSOKE 19,91 200.536.263 % 10,00  
CMENT 451,00 13.035.639 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,5807 31,5873 % 0,05  
Euro 34,2870 34,3129 % -0,02  
Sterlin 39,9431 40,1434 % -0,00  
Frank 35,5258 35,7398 % -0,02  
Riyal 8,3971 8,4393 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,71 23,75 % 0,66  
Platin 892,64 893,64 % 0,66  
Paladyum 949,84 955,93 % 0,66  
Brent Pet. 82,60 82,60 % 0,66  
Altın Ons 2.115,62 2.115,94 % 0,66