***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:48
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.400.000 496.828 9.700.090 109.449 592.625 12.331.183 2.525.272 31.155.447 31.155.447
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
156.826 2.368.446 -2.525.272 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.886.759 2.886.759 2.886.759
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 9.700.090 109.449 749.451 14.699.629 2.886.759 34.042.206 34.042.206
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 5.400.000 496.828 10.411.335 -160.761 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989
Transferler
235.031 4.989.476 -5.224.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.239.539 3.239.539 3.239.539
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.411.335 -160.761 984.482 19.689.105 3.239.539 40.060.528 40.060.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.015.747 -12.764.416
Dönem Karı (Zararı)
3.239.539 2.886.759
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.239.539 2.886.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.043.736 1.645.530
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 425.720 435.192
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
87.676 139.219
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 87.676 139.219
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
209.238 206.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
209.238 206.204
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.901.610 157.560
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -14.501 -321.523
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.138.596 2.986.221
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 4.048.759 3.243.479
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
16 -6.271.244 -5.750.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 861.270 721.563
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 47.675
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 47.675
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 -2.441.778 -61.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.325.797 -18.639.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.684.302 -6.873.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.798.072 -6.761.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.113.770 -111.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.594.350 269.790
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,19 -7.433 -5.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.601.783 275.716
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -275.678 -2.078.725
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.970.019 -11.778.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.788.050 1.697.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.788.050 1.697.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.733 -38.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.162 -5.865
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.162 -5.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
453.727 168.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
453.727 168.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.042.522 -14.106.840
Ödenen Faiz
-4.961.917 -3.086.351
Alınan Faiz
7.165.992 4.470.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-189.043 -42.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-988.257 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.852 102.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 284.615
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 284.615
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.852 -181.643
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -24.852 -181.643
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.777.908 15.843.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.734.521 6.289.504
Kredilerden Nakit Girişleri
24.734.521 6.289.504
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.868.403 12.006.543
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.868.403 -12.993.457
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 0 25.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-4.088.210 -2.452.771
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-262.691 3.181.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-262.691 3.181.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 398.961 208.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.270 3.390.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.270 398.961
Ticari Alacaklar
146.789.313 155.441.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 140.713.652 154.391.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.075.661 1.049.567
Diğer Alacaklar
6.858.675 6.010.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,19 4.196.791 4.189.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.661.884 1.821.594
Stoklar
9 9.757.981 9.482.303
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.891.445 8.921.426
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.891.445 8.921.426
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.010
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.626.254 5.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 4.626.254 5.079.981
ARA TOPLAM
180.065.948 185.335.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.065.948 185.335.161
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
7 290.446 290.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 290.446 290.741
Maddi Duran Varlıklar
10 13.773.344 14.167.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 13.688 19.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.147.952 14.549.115
TOPLAM VARLIKLAR
194.213.900 199.884.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 46.337.304 2.128.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.789.039 2.822.772
Ticari Borçlar
6 85.871.714 111.572.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 85.871.714 111.572.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
666.348 652.615
Diğer Borçlar
7 26.493 64.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 26.493 64.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 386.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
289.751 230.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
289.751 230.573
ARA TOPLAM
136.980.649 117.858.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.980.649 117.858.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13.875.580 42.134.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
948.252 987.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
948.252 987.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 2.348.891 2.083.581
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.172.723 45.205.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
154.153.372 163.063.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.060.528 36.820.989
Ödenmiş Sermaye
13 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.250.574 10.250.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.411.335 10.411.335
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-160.761 -160.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
984.482 749.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.689.105 14.699.629
Net Dönem Karı veya Zararı
3.239.539 5.224.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.060.528 36.820.989
TOPLAM KAYNAKLAR
194.213.900 199.884.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
101.322.486 81.547.286 31.967.417 37.768.654
Satışların Maliyeti
-90.320.488 -70.275.229 -29.366.417 -32.635.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.001.998 11.272.057 2.601.000 5.133.603
BRÜT KAR (ZARAR)
11.001.998 11.272.057 2.601.000 5.133.603
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.164.990 -2.976.178 -1.102.419 -1.347.766
Pazarlama Giderleri
15 -4.857.623 -3.402.662 -2.291.257 -1.691.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 10.985.295 8.127.241 6.709.353 4.610.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.633.866 -5.956.056 -3.056.227 -3.216.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.330.814 7.064.402 2.860.450 3.487.842
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
59.544
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-107.219
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.330.814 7.016.727 2.860.450 3.487.842
Finansman Giderleri
17 -4.230.005 -3.408.405 -2.297.310 -1.819.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.100.809 3.608.322 563.140 1.668.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-861.270 -721.563 -145.246 -361.232
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -595.960 -517.498 3.964 -181.656
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -265.310 -204.065 -149.210 -179.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.239.539 2.886.759 417.894 1.307.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.239.539 2.886.759 417.894 1.307.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.239.539 2.886.759 417.894 1.307.202
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.239.539 2.886.759 417.894 1.307.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.239.539 2.886.759 417.894 1.307.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551449


BIST
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99