***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 18:18
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 11.861.599 -163.949 984.482 21.998.662 3.806.487 44.384.109 44.384.109
Transferler
220.520 3.585.967 -3.806.487 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.544 23.810 2.125.853 2.091.119 2.091.119
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 11.803.055 -140.139 1.205.002 25.584.629 2.125.853 46.475.228 46.475.228
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800
Transferler
723.269 -723.269 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.708 16.001 707.723 709.016 709.016
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.035.189 -118.824 1.205.002 26.307.898 707.723 0 44.033.816 44.033.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.536.672 -21.920.758
Dönem Karı (Zararı)
707.723 2.125.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.280.638 1.718.195
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 121.954 131.320
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-89.735 229.173
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -89.735 229.173
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.100 95.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.100 95.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.537.996 1.815.261
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.459 -26.594
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.937.243 2.918.332
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.290.970 -356.442
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.916.182 -720.035
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.659.889 -1.108.726
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 333.212 555.361
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.312.927 -25.342.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.264.374 -15.350.414
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.945.615 -14.158.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-318.759 -1.191.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.797 -1.263.994
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.706 -4.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.170.503 -1.259.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.280.543 -2.636.060
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.952.476 -7.691.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.725.819 204.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.725.819 204.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
118.311 -28.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-815.461 1.422.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-719.442 1.307.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-96.019 115.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.324.566 -21.498.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-87.938 -13.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -124.168 -409.443
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.236 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -65.236 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.499.523 22.135.476
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.671.140 55.860.412
Kredilerden Nakit Girişleri
4.500.000 11.109.639
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 25.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
38.171.140 19.750.773
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.342.358 -30.616.829
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.267.358 -5.616.829
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -25.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-22.075.000 0
Ödenen Faiz
-6.853.718 -3.134.701
Alınan Faiz
24.459 26.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.897.615 214.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.897.615 214.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.031.178 204.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.928.793 419.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.928.793 1.031.178
Ticari Alacaklar
281.079.873 271.641.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 16 277.412.273 268.382.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.667.600 3.259.106
Diğer Alacaklar
6.680.904 6.176.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 16 4.225.203 4.210.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.455.701 1.966.315
Stoklar
8 15.702.665 11.422.122
Peşin Ödenmiş Giderler
14.464.251 10.511.775
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.464.251 10.511.775
Diğer Dönen Varlıklar
4.722.864 4.003.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.722.864 4.003.422
ARA TOPLAM
325.579.350 304.787.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
325.579.350 304.787.255
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
288.678 288.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
288.678 288.678
Maddi Duran Varlıklar
9 13.683.953 13.756.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 35.213 19.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı
46.828 128.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.125.146 14.263.362
TOPLAM VARLIKLAR
339.704.496 319.050.617
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.166.603 34.309.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 34.166.603 34.309.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 13.079.936 14.118.610
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 38.171.140 22.075.000
Ticari Borçlar
147.689.123 147.456.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 147.689.123 147.456.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
686.135 567.824
Diğer Borçlar
86.853 182.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
86.853 182.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 266.753 120.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
375.808 426.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
375.808 426.048
ARA TOPLAM
234.522.351 219.257.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.522.351 219.257.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 54.735.198 54.237.148
Ticari Borçlar
5.051.500 849.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.051.500 849.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.361.631 1.382.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.361.631 1.382.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.148.329 56.468.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
295.670.680 275.725.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.033.816 43.324.800
Ödenmiş Sermaye
11 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.916.365 9.915.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.916.365 9.915.072
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.035.189 10.049.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-118.824 -134.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.205.002 1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.307.898 25.584.629
Net Dönem Karı veya Zararı
707.723 723.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.033.816 43.324.800
TOPLAM KAYNAKLAR
339.704.496 319.050.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 80.704.594 67.391.928
Satışların Maliyeti
3 -71.423.514 -60.785.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.281.080 6.606.145
BRÜT KAR (ZARAR)
9.281.080 6.606.145
Genel Yönetim Giderleri
12 -675.426 -1.146.297
Pazarlama Giderleri
12 -2.608.779 -2.711.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.957.579 6.908.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -8.919.248 -4.065.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.035.206 5.591.068
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.035.206 5.591.068
Finansman Giderleri
14 -6.994.271 -2.909.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.040.935 2.681.214
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-333.212 -555.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -270.422 -199.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -62.790 -355.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
707.723 2.125.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
707.723 2.125.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
707.723 2.125.853
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00130000 0,00390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.293 -34.734
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.001 29.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.708 -64.497
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-14.708 -58.544
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.000 -5.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.293 -34.734
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
709.016 2.091.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
709.016 2.091.119



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679930


BIST




18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99