***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 18:17
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 11.861.599 -163.949 984.482 21.998.662 3.912.975 44.490.597 44.490.597
Transferler
220.520 3.692.455 -3.912.975 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.133.745 -1.133.745 -1.133.745
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.516 4.066 -19.450 -19.450
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 11.838.083 -159.883 1.205.002 25.691.117 -1.133.745 43.337.402 43.337.402
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.798.678 -1.798.678 -1.798.678
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.798.678 -1.798.678 -1.798.678
Transferler
-10.049.897 10.773.166 -723.269
Dönem Karı (Zararı)
2.869.667 2.869.667 2.869.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.435 65.435 65.435
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 0 -69.390 1.205.002 34.559.117 2.869.667 44.461.224 44.461.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.896.873 -58.701.536
Dönem Karı (Zararı)
2.869.667 -1.133.745
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.840.136 4.707.335
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 217.576 243.038
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
318.203 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 43.588 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
274.615 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
99.212 189.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
99.212 189.547
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.769.743 5.152.163
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.592 -93.760
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.544.813 7.874.787
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.599.240 758.172
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.862.762 -3.387.036
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.087.379 -1.104.116
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -1.065.795 226.703
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.411.424
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.411.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.125.698 -61.642.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.512.197 -17.129.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.472.131 -15.205.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.959.934 -1.923.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.511.034 104.134
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.706 -5.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.525.740 110.095
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.148.044 -5.183.345
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
817.605 -6.050.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.624.686 -34.252.570
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.624.686 -34.252.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
123.717 -39.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-317.521 908.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-317.521 908.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.415.895 -58.069.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-87.938 -13.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -393.040 -619.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.434.764 -11.049
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.500.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.236 -11.049
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -65.236 -11.049
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
731.602 58.990.609
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.729.908 98.264.853
Kredilerden Nakit Girişleri
17.300.000 44.300.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 25.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
37.429.908 28.964.853
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.601.586 -31.665.271
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.526.586 -6.665.271
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -25.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-22.075.000 0
Ödenen Faiz
-14.435.312 -7.702.733
Alınan Faiz
38.592 93.760
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-730.507 278.024
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-730.507 278.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.031.178 204.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 300.671 482.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 300.671 1.031.178
Ticari Alacaklar
256.917.401 271.641.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,16 249.738.070 268.382.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.179.331 3.259.106
Diğer Alacaklar
5.753.157 6.176.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,16 4.225.203 4.210.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.527.954 1.966.315
Stoklar
8 18.295.551 11.422.122
Peşin Ödenmiş Giderler
9.694.170 10.511.775
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.694.170 10.511.775
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 272.541 0
Diğer Dönen Varlıklar
4.320.943 4.003.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.320.943 4.003.422
ARA TOPLAM
295.554.434 304.787.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.554.434 304.787.255
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
288.678 288.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
288.678 288.678
Maddi Duran Varlıklar
9 504.134 13.756.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 30.834 19.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.685.082 128.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.579.202 14.263.362
TOPLAM VARLIKLAR
298.133.636 319.050.617
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 35.271.051 34.309.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.161.295 14.118.610
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 37.429.908 22.075.000
Ticari Borçlar
111.139.432 147.456.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 111.139.432 147.456.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
691.541 567.824
Diğer Borçlar
125.288 182.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
125.288 182.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 120.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
350.582 426.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
350.582 426.048
ARA TOPLAM
203.169.097 219.257.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.169.097 219.257.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 49.116.139 54.237.148
Ticari Borçlar
0 849.384
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 0 849.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.387.176 1.382.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.387.176 1.382.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.503.315 56.468.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
253.672.412 275.725.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.461.224 43.324.800
Ödenmiş Sermaye
11 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.390 9.915.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.390 9.915.072
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.049.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.390 -134.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.205.002 1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.559.117 25.584.629
Net Dönem Karı veya Zararı
2.869.667 723.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.461.224 43.324.800
TOPLAM KAYNAKLAR
298.133.636 319.050.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
129.641.089 101.648.223 48.936.495 34.256.295
Satışların Maliyeti
-113.410.009 -91.472.470 -41.986.495 -30.686.687
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.231.080 10.175.753 6.950.000 3.569.608
BRÜT KAR (ZARAR)
16.231.080 10.175.753 6.950.000 3.569.608
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.957.482 -1.839.285 -1.192.321 -848.981
Pazarlama Giderleri
12 -5.082.402 -4.439.194 -2.473.623 -1.727.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 25.810.211 11.369.982 14.852.632 4.461.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -18.507.043 -8.185.505 -9.677.530 -3.661.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.494.364 7.081.751 8.459.158 1.793.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.494.364 7.081.751 8.459.158 1.793.036
Finansman Giderleri
14 -14.690.492 -7.988.793 -7.696.221 -5.078.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.803.872 -907.042 762.937 -3.285.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.065.795 -226.703 1.399.007 314.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 270.422 199.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.065.795 -226.703 1.128.585 114.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.869.667 -1.133.745 2.161.944 -2.971.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.869.667 -1.133.745 2.161.944 -2.971.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.869.667 -1.133.745 2.161.944 -2.971.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00500000 -0,00200000 0,00400000 -0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
65.435 -19.450 49.434 -31.502
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -23.516 0 -11.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
65.435 4.066 49.434 -19.744
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
65.435 -19.450 49.434 -31.502
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.935.102 -1.153.195 2.211.378 -3.003.383
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.935.102 -1.153.195 2.211.378 -3.003.383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701965


BIST
18:052.529
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SANEL 7,92 10.121.895 % 10,00  
RYSAS 8,47 13.609.340 % 10,00  
KRGYO 6,93 52.904.660 % 10,00  
SELVA 8,92 66.011.512 % 9,99  
BERA 15,98 363.597.295 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,5748 16,5765 % 0,31  
Euro 17,5218 17,5424 % 0,09  
Sterlin 20,2748 20,3765 % 0,28  
Frank 17,2675 17,3715 % 0,29  
Riyal 4,4038 4,4259 % 0,29  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 0,34  
Altın Gr. 970 970 0,94  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.424 6.595 3,00  
Yarım 3.154 3.226 2,00  
Çeyrek 1.580 1.612 0,00  
Gümüş.Ons 21,16 21,19 0,02  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,02  
B. Petrol 111 111 0,12