***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 19:34
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -163.949 11.861.599 984.482 21.998.662 3.912.975 44.490.597 44.490.597
Transferler
220.520 3.692.455 -3.912.975 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.731 -21.721 -421.743 -455.195 -455.195
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -175.680 11.839.878 1.205.002 25.691.117 -421.743 44.035.402 44.035.402
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -134.825 10.049.897 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.798.678 -1.798.678 -1.798.678
Transferler
-10.049.897 10.773.166 -723.269 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.601 3.926.693 3.984.294 3.984.294
Dönem Karı (Zararı)
3.926.693 3.926.693 3.926.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.601 57.601 57.601
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -77.224 0 1.205.002 34.559.117 3.926.693 45.510.416 45.510.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.012.445 -46.278.669
Dönem Karı (Zararı)
3.926.693 -421.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.025.803 15.197.010
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,12 265.620 369.741
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
289.048 646.124
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.074 646.124
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
227.974 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-137.340 252.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-137.340 252.876
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21.239.287 16.376.574
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.140 -112.456
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.762.757 13.277.423
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-7.452.291 1.061.023
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.982.961 2.150.584
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-2.087.379 -2.912.442
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -132.009 464.137
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.411.424 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.411.424 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.473.711 -60.418.857
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
408.927 -46.850.619
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.884.143 -45.262.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.475.216 -1.588.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.241.152 77.950
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.706 -5.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.255.858 83.911
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-719.988 -16.078.151
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.075.202 428.493
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.220.622 -460.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.220.622 -460.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
195.865 -15.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 73.226
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 73.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0 685.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
545.753 1.720.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
545.753 1.720.572
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.478.785 -45.643.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-72.001 -13.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-394.339 -622.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.434.764 -204.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 16.500.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 16.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -65.236 -204.638
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -65.236 -204.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.916.483 47.417.562
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.958.341 119.943.342
Kredilerden Nakit Girişleri
33.000.000 80.843.342
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 25.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
31.958.341 14.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-72.768.974 -61.680.346
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.983.249 -36.680.346
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.710.725 -25.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-22.075.000 0
Ödenen Faiz
-21.159.990 -10.957.890
Alınan Faiz
54.140 112.456
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.530.726 934.255
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.530.726 934.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.031.178 204.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.561.904 1.138.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.561.904 1.031.178
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
261.999.489 271.641.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 16 257.165.420 268.382.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.834.069 3.259.106
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
5.009.546 6.176.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 4.225.203 4.210.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
784.343 1.966.315
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
8 11.914.136 11.422.122
Peşin Ödenmiş Giderler
4.436.573 10.511.775
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.436.573 10.511.775
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
273.840 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.457.669 4.003.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.457.669 4.003.422
ARA TOPLAM
289.653.157 304.787.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
289.653.157 304.787.255
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
302.171 288.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
302.171 288.678
Maddi Duran Varlıklar
9 460.099 13.756.671
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 26.825 19.213
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 753.255 128.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.612.824 14.263.362
TOPLAM VARLIKLAR
291.265.981 319.050.617
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 9.504.851 34.309.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 24.228.666 14.118.610
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 31.958.341 22.075.000
Ticari Borçlar
7 125.792.278 147.456.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 125.792.278 147.456.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
763.689 567.824
Diğer Borçlar
139.958 182.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
139.958 182.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
120.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
247.714 426.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
247.714 426.048
ARA TOPLAM
192.635.497 219.257.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.635.497 219.257.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 51.840.846 54.237.148
Ticari Borçlar
0 849.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 849.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.279.222 1.382.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.279.222 1.382.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.120.068 56.468.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
245.755.565 275.725.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.510.416 43.324.800
Ödenmiş Sermaye
11 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.224 9.915.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.224 9.915.072
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.049.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.224 -134.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.205.002 1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34.559.117 25.584.629
Net Dönem Karı veya Zararı
3.926.693 723.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.510.416 43.324.800
TOPLAM KAYNAKLAR
291.265.981 319.050.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
178.492.964 161.067.388 48.851.875 59.419.165
Satışların Maliyeti
-155.576.061 -147.462.476 -42.166.052 -55.990.006
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.916.903 13.604.912 6.685.823 3.429.159
BRÜT KAR (ZARAR)
22.916.903 13.604.912 6.685.823 3.429.159
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.729.556 -3.386.724 -728.486 -1.547.439
Pazarlama Giderleri
12 -7.821.471 -6.412.861 -2.739.069 -1.973.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 53.566.661 20.642.206 27.756.450 9.272.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -40.165.914 -10.871.998 -21.702.459 -2.686.493
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.766.623 13.575.535 9.272.259 6.493.784
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.766.623 13.575.535 9.272.259 6.493.784
Finansman Giderleri
14 -21.971.939 -13.533.141 -7.281.447 -5.544.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.794.684 42.394 1.990.812 949.436
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
132.009 -464.137 -933.786 -237.434
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 132.009 -464.137 -933.786 -237.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.926.693 -421.743 1.057.026 712.002
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.926.693 -421.743 1.057.026 712.002
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.926.693 -421.743 1.057.026 712.002
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,00730000 -0,00080000 0,00200000 0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.601 -33.452 -7.834 -14.002
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.601 -11.731 -7.834 -15.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -21.721 0 1.795
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -21.721 0 1.795
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.601 -33.452 -7.834 -14.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.984.294 -455.195 1.049.192 698.000
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.984.294 -455.195 1.049.192 698.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716567


BIST
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99