***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 20:30
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 12.931.937 -163.949 984.482 19.689.105 3.380.535 42.718.938 2.309.557 425.952 1.665.171 1.665.171
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.400.000 496.828 11.861.599 -163.949 984.482 21.998.662 3.806.487 44.384.109 44.384.109
Transferler
220.520 3.585.967 -3.806.487 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.811.702 29.124 723.269 -1.059.309 -1.059.309
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.798.678 -1.798.678 -1.798.678
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 23.785.951 723.269 41.526.122 41.526.122
Transferler
-10.049.897 10.773.166 -723.269 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-723.340 -723.340 -723.340
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.258 -23.258 -23.258
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -158.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.205.002 0 0 0 34.559.117 -723.340 0 40.779.524 0 40.779.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.077.593 -42.077.321
Dönem Karı (Zararı)
-723.340 723.269
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-723.340 723.269
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.281.031 13.979.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 314.006 471.322
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.134.489 262.633
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 814.795 217.639
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 171.433 44.994
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 4.148.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
395.132 475.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 395.132 475.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.400.938 17.636.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -71.061 -127.287
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 29.029.970 20.912.393
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.167.449 -315.595
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-7.725.420 -2.833.123
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.877.771 -5.025.749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -674.339 159.564
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.411.424
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.411.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.230.804 -56.155.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.640.435 -76.034.711
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.787.904 -73.678.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-147.469 -2.356.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.134.667 5.713.636
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.355 -5.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.174.022 5.719.597
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
75.453 -3.166.390
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.479.067 -3.895.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.828.212 20.949.674
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.828.212 20.949.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-420.212 15.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.451.316 262.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.451.316 262.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.788.495 -41.453.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -319.982 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -390.920 -624.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.334.716 -220.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.500.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 16.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-165.284 -220.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-165.284 -220.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.773.601 43.124.621
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.000.000 134.028.426
Kredilerden Nakit Girişleri
6 33.000.000 86.953.426
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
288.532.426 319.050.617
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.742.446 34.309.812
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 21.453.140 14.118.610
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 10.350.000 22.075.000
Ticari Borçlar
149.435.648 147.456.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 149.435.648 147.456.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 147.612 567.824
Diğer Borçlar
155.790 182.872
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
155.790 182.872
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 170.498 120.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
487.859 426.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 487.859 426.048
ARA TOPLAM
191.942.993 219.257.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
191.942.993 219.257.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 54.385.268 54.237.148
Ticari Borçlar
0 849.384
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 849.384
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.424.641 1.382.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.424.641 1.382.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.809.909 56.468.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
247.752.902 275.725.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.779.524 43.324.800
Ödenmiş Sermaye
15 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-158.083 9.915.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.083 9.915.072
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 10.049.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-158.083 -134.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.205.002 1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 34.559.117 25.584.629
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -723.340 723.269
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.779.524 43.324.800
TOPLAM KAYNAKLAR
288.532.426 319.050.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 235.261.573 241.451.969
Satışların Maliyeti
16 -215.467.634 -219.658.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.793.939 21.793.929
BRÜT KAR (ZARAR)
19.793.939 21.793.929
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.692.236 -4.046.821
Pazarlama Giderleri
17 -10.507.885 -9.059.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 69.559.416 33.234.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -49.683.526 -20.254.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.469.708 21.667.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3.411.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.881.132 21.667.939
Finansman Giderleri
20 -29.278.811 -20.785.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.397.679 882.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
674.339 -159.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -440.919 -335.334
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.115.258 175.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-723.340 723.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
-723.340 723.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-723.340 723.269
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,00130000 0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.258 -1.782.578
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 0 -2.591.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -29.072 36.405
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.814 772.789
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
22 0 780.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 5.814 -7.281
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.258 -1.782.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-746.598 -1.059.309
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-746.598 -1.059.309http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744352


BIST18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99