***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 18:30
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.797.145 -6.536.672
Dönem Karı (Zararı)
942.117 707.723
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.041.142 6.280.638
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 73.287 121.954
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
856.842 -89.735
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 524.646 -89.735
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
332.196
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
253.124 37.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
253.124 37.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.666.501 7.537.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-29.248 -24.459
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.976.461 6.937.243
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.347.353 -1.290.970
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.628.065 1.916.182
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.042.456 -1.659.889
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 233.844 333.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.262.868 -13.312.927
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.873.541 -11.264.374
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.877.608 -10.945.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
995.933 -318.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.451.727 1.155.797
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.018 -14.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.414.709 1.170.503
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.656.211 -4.280.543
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-619.774 -3.952.476
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.323.527 5.725.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.323.527 5.725.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
580.266 118.311
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.154 -815.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.831 -719.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-22.323 -96.019
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.246.127 -6.324.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-278.484 -87.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-170.498 -124.168
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9 -216.622 -65.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -216.622 -65.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.133.749 8.499.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.250.000 42.671.140
Kredilerden Nakit Girişleri
5.000.000 4.500.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8.250.000 38.171.140
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.939.971 -27.342.358
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.589.971 -5.267.358
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-10.350.000 -22.075.000
Ödenen Faiz
-4.473.026 -6.853.718
Alınan Faiz
29.248 24.459
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
446.774 1.897.615
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
446.774 1.897.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
669.886 1.031.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.116.660 2.928.793


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800
Transferler
723.269 -723.269 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.708 16.001 707.723 709.016 709.016
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.035.189 -118.824 1.205.002 26.307.898 707.723 44.033.816 44.033.816
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 5.400.000 496.828 0 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524
Transferler
243.135 -966.475 723.340 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-311.236 942.117 630.881 630.881
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -469.319 1.448.137 33.592.642 942.117 41.410.405 41.410.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.116.660 669.886
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
241.943.147 249.713.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,16 239.376.437 246.111.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.566.710 3.602.130
Diğer Alacaklar
3.348.891 3.758.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,16 64.573 101.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.284.318 3.656.571
Stoklar
8 13.499.251 11.175.236
Peşin Ödenmiş Giderler
18.610.616 17.990.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.610.616 17.990.842
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
2.572.937 2.552.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.572.937 2.552.106
ARA TOPLAM
281.096.478 285.864.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.096.478 285.864.477
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
302.171 302.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
302.171 302.171
Maddi Duran Varlıklar
9 660.958 515.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 20.963 22.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.600.683 1.756.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.655.249 2.667.949
TOPLAM VARLIKLAR
283.751.727 288.532.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.304.675 9.742.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 22.906.773 21.453.140
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 8.250.000 10.350.000
Ticari Borçlar
144.459.474 149.435.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 144.459.474 149.435.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
727.878 147.612
Diğer Borçlar
133.467 155.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
133.467 155.790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 170.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
657.653 487.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
657.653 487.859
ARA TOPLAM
183.439.920 191.942.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
183.439.920 191.942.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 57.282.870 54.385.268
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.618.532 1.424.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.618.532 1.424.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.901.402 55.809.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
242.341.322 247.752.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.410.405 40.779.524
Ödenmiş Sermaye
11 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-469.319 -158.083
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.319 -158.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-469.319 -158.083
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.448.137 1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.592.642 34.559.117
Net Dönem Karı veya Zararı
942.117 -723.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.410.405 40.779.524
TOPLAM KAYNAKLAR
283.751.727 288.532.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 56.253.286 80.704.594
Satışların Maliyeti
3 -51.248.546 -71.423.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.004.740 9.281.080
BRÜT KAR (ZARAR)
5.004.740 9.281.080
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.537.268 -675.426
Pazarlama Giderleri
12 -3.064.859 -2.608.779
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.505.707 10.957.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.738.102 -8.919.248
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.170.218 8.035.206
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.170.218 8.035.206
Finansman Giderleri
14 -4.994.257 -6.994.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.175.961 1.040.935
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-233.844 -333.212
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -270.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -233.844 -62.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
942.117 707.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
942.117 707.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
942.117 707.723
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00170000 0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-311.236 1.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-389.045 20.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.809 -18.708
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-14.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
77.809 -4.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-311.236 1.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
630.881 709.016
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
630.881 709.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759734


BIST18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99