***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 18:15
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -134.825 10.049.897 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.798.678 -1.798.678 -1.798.678
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-10.049.897 10.773.166 -723.269 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.601 3.926.693 3.984.294 3.984.294
Dönem Karı (Zararı)
3.926.693 3.926.693 3.926.693
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.601 57.601 57.601
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -77.224 0 1.205.002 34.559.117 3.926.693 45.510.416 45.510.416
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524
Transferler
243.135 -966.475 723.340 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-491.615 -7.233.875 -7.725.490 -7.725.490
Dönem Karı (Zararı)
-7.233.875 -7.233.875 -7.233.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-491.615 -491.615 -491.615
Sermaye Avansı
3.433.661 3.433.661 3.433.661
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 3.433.661 -649.698 1.448.137 33.592.642 -7.233.875 36.487.695 36.487.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.033.612 14.012.445
Dönem Karı (Zararı)
-7.233.875 3.926.693
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.332.210 16.025.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 253.919 265.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-722.581 289.048
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -977.212 61.074
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
254.631 227.974
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
264.612 -137.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
264.612 -137.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.963.139 21.239.287
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-92.092 -54.140
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18.433.680 21.762.757
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.988.214 -7.452.291
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.366.663 6.982.961
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.480.751 -2.087.379
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 53.872 -132.009
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.411.424
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -3.411.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.716.713 -5.473.711
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.263.318 408.927
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.667.669 1.884.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.595.649 -1.475.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.521.760 3.241.152
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.621 -14.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.502.139 3.255.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.276.067 -719.988
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-850.868 6.075.202
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.923.551 -15.220.622
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.923.551 -15.220.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
902.442 195.865
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.679 545.753
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
79.679 545.753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.815.048 14.478.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-610.938 -72.001
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-170.498 -394.339
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-466.202 16.434.764
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.500.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-466.202 -65.236
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-466.202 -65.236
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.375.264 -28.916.483
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
3.433.661
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.916.849 64.958.341
Kredilerden Nakit Girişleri
42.416.849 33.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
7.500.000 31.958.341
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.557.863 -72.768.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.207.863 -24.983.249
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.710.725
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-10.350.000 -22.075.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-130.000
Ödenen Faiz
-16.130.003 -21.159.990
Alınan Faiz
92.092 54.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.192.146 1.530.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.192.146 1.530.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 669.886 1.031.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.862.032 2.561.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği eli Borçlanmalar
13.423.883 9.742.446
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.423.883 9.742.446
Banka Kredileri
5 13.423.883 9.742.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.444.762 21.453.140
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.444.762 21.453.140
Banka Kredileri
5 44.279.037 21.453.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 165.725
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 7.500.000 10.350.000
Ticari Borçlar
7 134.528.055 149.435.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 134.528.055 149.435.648
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.050.054 147.612
Diğer Borçlar
144.643 155.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
144.643 155.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 170.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
480.411 487.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
480.411 487.859
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
201.571.808 191.942.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.571.808 191.942.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
40.288.779 54.385.268
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 40.288.779 54.385.268
Banka Kredileri
5 38.297.857 54.385.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.990.922
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
2.972.256 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.972.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.700.282 1.424.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.700.282 1.424.641
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.961.317 55.809.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.533.125 247.752.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.487.695 40.779.524
Ödenmiş Sermaye
11 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 496.828 496.828
Sermaye Avansı
11 3.433.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-649.698 -158.083
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-649.698 -158.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-649.698 -158.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.448.137 1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.592.642 34.559.117
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.233.875 -723.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.487.695 40.779.524
TOPLAM KAYNAKLAR
283.020.820 288.532.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo 25.766.623 3.722.313 9.272.259
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.047.782 25.766.623 3.722.313 9.272.259
Finansman Giderleri
14 -19.227.785 -21.971.939 -7.429.742 -7.281.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.180.003 3.794.684 -3.707.429 1.990.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-53.872 132.009 45.675 -933.786
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -53.872 132.009 45.675 -933.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.233.875 3.926.693 -3.661.754 1.057.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.233.875 3.926.693 -3.661.754 1.057.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.233.875 3.926.693 -3.661.754 1.057.026
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,01340000 0,00730000 -0,00680000 0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-491.615 57.601 -484.407 -7.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-614.519 72.001 -605.509 -9.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
122.904 -14.400 121.102 1.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
122.904 -14.400 121.102 1.959
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-491.615 57.601 -484.407 -7.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.725.490 3.984.294 -4.146.161 1.049.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.725.490 3.984.294 -4.146.161 1.049.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795494


BIST
18:052.490
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Açılış :  2.545  
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BMSCH 10,34 93.295.154 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.625.977 % 9,99  
RODRG 22,30 8.829.319 % 9,96  
DOKTA 34,90 11.690.561 % 9,75  
BALAT 14,20 1.015.272 % 9,65  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6343 16,6378 % -0,27  
Euro 17,4973 17,5149 % -0,22  
Sterlin 20,1996 20,3009 % -0,31  
Frank 17,3051 17,4093 % -0,26  
Riyal 4,4177 4,4398 % -0,30  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.820 0,03  
Altın Gr. 974 974 5,63  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.482 6.636 44,00  
Yarım 3.177 3.246 22,00  
Çeyrek 1.592 1.622 10,00  
Gümüş.Ons 20,83 20,90 0,01  
Gümüş Gr. 11,13 11,15 -0,10  
B. Petrol 114 114 2,95