***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 18:16
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 43.324.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.798.678 -1.798.678 -1.798.678
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-10.049.897 10.773.166 -723.269 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-723.340 -723.340 -723.340
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.258 -23.258 -23.258
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 0 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524
Transferler
243.135 -966.475 723.340 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-392.322 -6.326.020 -6.718.342 -6.718.342
Dönem Karı (Zararı)
-6.326.020 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-392.322 0 0
Sermaye Arttırımı
21.600.000 21.651.692 43.251.692 43.251.692
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
545.559 41.077.593
Dönem Karı (Zararı)
-6.326.020 -723.340
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.326.020 -723.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.963.990 23.281.031
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 454.789 314.006
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-596.954 5.134.489
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -831.883 814.795
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 234.929 171.433
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 4.148.261
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
417.473 395.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 417.473 395.132
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.835.083 28.400.938
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -757.172 -71.061
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 21.419.609 29.029.970
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.032.714 7.167.449
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.205.360 -7.725.420
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.240.776 -6.877.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 94.375 -674.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.411.424
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -3.411.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.989.449 19.230.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.127.323 11.640.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.562.261 11.787.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.434.938 -147.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.313.414 5.134.667
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.263 -39.355
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.301.151 5.174.022
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.214.511 75.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.958.840 -7.479.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.327.838 8.801.130
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.327.838 8.801.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
790.361 -420.212
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.898 27.082
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21.898 27.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
857.714 1.451.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
857.714 1.451.316
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.648.521 41.788.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -819.231 -319.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -283.731 -390.920
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-641.616 16.334.716
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.500.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-641.616 -165.284
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-641.616 -165.284
Verilen Nakit Avans ve Borçlar

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.508.965 -57.773.601
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.251.692 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.251.692 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.916.849 33.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 55.916.849 33.000.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.398.757 -63.610.857
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -59.048.757 -26.170.156
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
5 0 -25.710.725
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
6 -10.350.000 -11.725.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -4.976
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-325.000 0
Ödenen Faiz
-21.692.991 -27.233.805
Alınan Faiz
757.172 71.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.412.908 -361.292
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.412.908 -361.292
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 669.886 1.031.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.082.794 669.886


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.082.794 669.886
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

Diğer Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
278.705.189 249.713.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 276.807.156 246.111.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.898.033 3.602.130
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

Diğer Alacaklar
551.567 3.758.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,22 89.328 101.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 462.239 3.656.571
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

Türev Araçlar

Stoklar
8 12.154.818 11.175.236
Peşin Ödenmiş Giderler
23.949.682 17.990.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.949.682 17.990.842
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

Diğer Dönen Varlıklar
1.694.392 2.552.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 1.694.392 2.552.106
ARA TOPLAM
326.143.418 285.864.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
326.143.418 285.864.477
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

Diğer Finansal Yatırımlar
4 70.474 70.474
Ticari Alacaklar

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

Diğer Alacaklar
436.128 302.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
436.128 302.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

Türev Araçlar

Maddi Duran Varlıklar
889.097 515.650
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.014.079 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.144 22.936
Peşin Ödenmiş Giderler

Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.943.053 1.756.718
Diğer Duran Varlıklar

TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.368.975 2.667.949
TOPLAM VARLIKLAR
331.512.393 288.532.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.590.181 9.742.446
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.590.181 9.742.446
Banka Kredileri
5 11.590.181 9.742.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.415.095 21.453.140
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.415.095 21.453.140
Banka Kredileri
5 30.308.278 21.453.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 106.817
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 10.350.000
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 10.350.000
Ticari Borçlar
7 166.968.846 149.435.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 166.968.846 149.435.648
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 937.973 147.612
Diğer Borçlar
177.688 155.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
177.688 155.790
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

Türev Araçlar

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 69.396 170.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
542.586 487.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 542.586 487.859
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

ARA TOPLAM
210.701.765 191.942.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.701.765 191.942.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
42.039.195 54.385.268
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 42.039.195 54.385.268
Banka Kredileri
5 40.048.273 54.385.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.990.922
Diğer Finansal Yükümlülükler

Ticari Borçlar

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

Diğer Borçlar

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

Türev Araçlar

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.458.559 1.424.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.458.559 1.424.641
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.497.754 55.809.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
254.199.519 247.752.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.312.874 40.779.524
Ödenmiş Sermaye
14 27.000.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 21.651.692 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-550.405 -158.083
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-550.405 -158.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-550.405 -158.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.448.137 1.205.002
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.448.137 1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.592.642 34.559.117
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.326.020 -723.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.312.874 40.779.524
TOPLAM KAYNAKLAR
331.512.393 288.532.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 284.872.965 235.261.573
Satışların Maliyeti
15 -257.875.794 -215.467.634
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.997.171 19.793.939
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

BRÜT KAR (ZARAR)
26.997.171 19.793.939
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.867.128 -3.877.441
Pazarlama Giderleri
16 -13.958.120 -10.507.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 29.741.674 69.816.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -22.284.320 -50.755.447
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.629.277 24.469.708
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 3.411.424
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.629.277 27.881.132
Finansman Gelirleri
19 757.172 71.061
Finansman Giderleri
19 -22.618.094 -29.349.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.231.645 -1.397.679
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-94.375 674.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -182.629 -440.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 88.254 1.115.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.326.020 -723.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.326.020 -723.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.326.020 -723.340
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,00230000 -0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-392.322 -23.258
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -490.403 -29.072
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.081 5.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 98.081 5.814
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-392.322 -23.258
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.718.342 -746.598
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.718.342 -746.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823433


BIST
18:052.529
Değişim :  -0,97% |  -24,82
Açılış :  2.539  
Önceki Kapanış :  2.554  
En Yüksek
2.549
En Düşük
2.483
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SANEL 7,92 10.121.895 % 10,00  
RYSAS 8,47 13.609.340 % 10,00  
KRGYO 6,93 52.904.660 % 10,00  
SELVA 8,92 66.011.512 % 9,99  
BERA 15,98 363.597.295 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,5828 16,6140 % 0,53  
Euro 17,5400 17,5752 % 0,28  
Sterlin 20,2898 20,3916 % 0,36  
Frank 17,2734 17,3775 % 0,32  
Riyal 4,4031 4,4252 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 1,15  
Altın Gr. 972 972 3,51  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.439 6.595 3,00  
Yarım 3.161 3.226 2,00  
Çeyrek 1.584 1.612 0,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,16 -0,01  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,03  
B. Petrol 112 112 0,80