***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 18:10
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524
Transferler
243.135 -966.475 723.340 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.208 -3.572.121 -3.579.329 -3.579.329
Dönem Karı (Zararı)
-3.572.121 -3.572.121 -3.572.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.208 -7.208 -7.208
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -165.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.448.137 0 0 0 33.592.642 -3.572.121 0 37.200.195 0 37.200.195
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 0 0 0 0 0 21.651.692 0 0 0 0 0 0 -550.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.448.137 0 0 0 33.592.642 -6.326.020 0 77.312.874 0 77.312.874
Transferler
37.857 -6.363.877 6.326.020 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.376 -252.414 -251.038 -251.038
Dönem Karı (Zararı)
-252.414 -252.414 -252.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.376 1.376 1.376
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -549.029 1.485.994 27.228.765 -252.414 77.061.836 77.061.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.497.717 614.000
Dönem Karı (Zararı)
-252.414 -3.572.121
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-252.414 -3.572.121
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.463.808 9.287.190
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 246.039 114.927
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
239.743 -214.457
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 181.398 -462.036
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.345 247.579
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
223.503 267.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
223.503 267.913
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
697.913 10.450.224
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-195.587 -53.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.110.351 11.582.860
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.615.665 2.658.277
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.832.516 -3.737.481
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
12 -30.934 -1.430.964
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.087.544 99.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.461.084 -4.894.815
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
950.274 16.525.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.047.266 14.820.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.096.992 1.704.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
166.174 1.317.770
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 37.018
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
166.174 1.280.752
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.050.783 -1.661.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-299.475 -4.441.809
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.907.327 -17.677.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.907.327 -17.677.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.691 1.017.401
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.868 31.191
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.868 31.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-215.388 -5.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-215.388 -5.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.249.690 820.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-178.631 -35.756
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -69.396 -170.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-610.670 -420.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.059
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.670 -433.952
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.670 -433.952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.290.683 2.590.444
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.166.950 30.400.000
Kredilerden Nakit Girişleri
33.166.950 21.000.000
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 9.400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.567.348 -17.779.445
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.567.348 -7.429.445
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -10.350.000
Ödenen Faiz
-5.504.506 -10.083.543
Alınan Faiz
195.587 53.432
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-817.704 2.783.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-817.704 2.783.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.082.794 669.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.265.090 3.453.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.265.090 9.082.794
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
283.406.033 278.705.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 280.331.877 276.807.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.074.156 1.898.033
Diğer Alacaklar
416.674 551.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,15 89.328 89.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 327.346 462.239
Stoklar
6 16.147.256 12.154.818
Peşin Ödenmiş Giderler
24.249.157 23.949.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 24.249.157 23.949.682
Diğer Dönen Varlıklar
1.909.780 1.694.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.909.780 1.694.392
ARA TOPLAM
334.398.966 326.143.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
334.398.966 326.143.418
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
435.781 436.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
435.781 436.128
Maddi Duran Varlıklar
1.365.022 889.097
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.906.182 2.014.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.747 16.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.747 16.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 855.165 1.943.053
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.645.371 5.368.975
TOPLAM VARLIKLAR
339.044.337 331.512.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 32.671.055 11.590.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 32.671.055 11.590.181
Banka Kredileri
4 32.671.055 11.590.181
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.878.084 30.415.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.878.084 30.415.095
Banka Kredileri
4 36.593.690 30.308.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 284.394 106.817
Ticari Borçlar
5 152.677.184 166.968.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 152.677.184 166.968.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
874.282 937.973
Diğer Borçlar
136.820 177.688
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
136.820 177.688
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 0 69.396
Kısa Vadeli Karşılıklar
578.957 542.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
578.957 542.586
ARA TOPLAM
223.816.382 210.701.765
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
223.816.382 210.701.765
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.700.779 42.039.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.700.779 42.039.195
Banka Kredileri
4 35.016.994 40.048.273
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.683.785 1.990.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.465.340 1.458.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.465.340 1.458.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.166.119 43.497.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
261.982.501 254.199.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.061.836 77.312.874
Ödenmiş Sermaye
10 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.651.692 21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-549.029 -550.405
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-549.029 -550.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-549.029 -550.405
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.448.137
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.448.137
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27.228.765 33.592.642
Net Dönem Karı veya Zararı
-252.414 -6.326.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.061.836 77.312.874
TOPLAM KAYNAKLAR
339.044.337 331.512.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
115.238.372 112.427.449 36.167.175 56.174.163
Satışların Maliyeti
-104.326.130 -103.191.734 -33.015.930 -51.943.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.912.242 9.235.715 3.151.245 4.230.975
BRÜT KAR (ZARAR)
10.912.242 9.235.715 3.151.245 4.230.975
Genel Yönetim Giderleri
11 -1.657.378 -2.298.663 -646.068 -1.295.074
Pazarlama Giderleri
11 -5.735.555 -6.886.399 -1.975.365 -3.821.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 22.003.884 23.731.501 10.810.165 11.759.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.056.413 -15.456.685 -10.170.174 -8.718.583
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.466.780 8.325.469 1.169.803 2.155.251
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.466.780 8.325.469 1.169.803 2.155.251
Finansman Gelirleri
13 195.587 53.432 39.038 24.184
Finansman Giderleri
13 -4.827.237 -11.851.475 -1.513.056 -6.827.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
835.130 -3.472.574 -304.215 -4.648.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.087.544 -99.547 -585.944 134.297
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -1.087.544 -99.547 -585.944 134.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-252.414 -3.572.121 -890.159 -4.514.238
DÖNEM KARI (ZARARI)
-252.414 -3.572.121 -890.159 -4.514.238
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-252.414 -3.572.121 -890.159 -4.514.238
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,00010000 -0,00660000 -0,00030000 -0,00830000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.376 -7.208 -24.411 -304.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.720 -9.010 -30.514 -380.035
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-344 1.802 6.103 76.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-344 1.802 6.103 76.007
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.376 -7.208 -24.411 -304.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-251.038 -3.579.329 -914.570 -4.818.266
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-251.038 -3.579.329 -914.570 -4.818.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867367


BIST
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99