***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 18:13
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -158.083 1.205.002 34.559.117 -723.340 40.779.524 40.779.524
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
243.135 -966.475 723.340 0 -491.615 -7.233.875 -7.725.490 -7.725.490
Dönem Karı (Zararı)
-7.233.875 -7.233.875 -7.233.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-491.615 -491.615 -491.615
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
3.433.661 3.433.661 3.433.661
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 3.433.661 -649.698 1.448.137 33.592.642 36.487.695 36.487.695
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 0 0 0 0 0 21.651.692 0 0 0 0 0 0 -550.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.592.642 -6.326.020 0 77.312.874 0 77.312.874
Transferler
63.877 6.326.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.768 -1.846.061 -1.846.061 -1.846.061
Dönem Karı (Zararı)
-1.846.061 -1.846.061 -1.846.061
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.768 -59.768 -59.768
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -610.173 1.485.994 27.228.765 -1.846.061 75.407.045 75.407.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.545.033 11.033.612
Dönem Karı (Zararı)
-1.846.061 -7.233.875
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.846.061 -7.233.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.086.736 17.332.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 572.808 253.919
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.525 -722.581
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 326.131 -977.212
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-195.606 254.631
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
303.356 264.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
303.356 264.612
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.739.361 18.963.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-209.966 -92.092
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.236.476 18.433.680
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.239.483 3.988.214
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.047.666 -3.366.663
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -1.480.751
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.340.686 53.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.537.681 1.716.713
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.920.248 17.263.318
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.516.069 15.667.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.404.179 1.595.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
239.312 3.521.760
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 19.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
239.312 3.502.139
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-852.007 -3.276.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.423.794 -850.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.932.558 -15.923.551
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.932.558 -15.923.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
64.672 902.442
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.942 79.679
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
286.942 79.679
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.297.006 11.815.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-178.631 -610.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -69.396 -170.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-610.670 -466.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.670 -466.202
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.670 -466.202
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.199.067 -7.375.264
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 3.433.661
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.026.261 49.916.849
Kredilerden Nakit Girişleri
41.026.261 42.416.849
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 7.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.407.806 -44.557.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.407.806 -34.207.863
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -10.350.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.000 -130.000
Ödenen Faiz
-10.044.354 -16.130.003
Alınan Faiz
209.966 92.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.956.636 3.192.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.956.636 3.192.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.082.794 669.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.126.158 3.862.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.126.158 9.082.794
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Diğer Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
292.346.973 278.705.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 288.814.295 276.807.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.532.678 1.898.033
Diğer Alacaklar
312.600 551.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,15 89.328 89.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 223.272 462.239
Stoklar
6 13.202.431 12.154.818
Peşin Ödenmiş Giderler
25.373.476 23.949.682
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 25.373.476 23.949.682
Diğer Dönen Varlıklar
1.433.333 1.694.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.433.333 1.694.392
ARA TOPLAM
334.799.947 326.143.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
334.799.947 326.143.418
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
435.781 436.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
435.781 436.128
Maddi Duran Varlıklar
1.291.711 889.097
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.291.711 889.097
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.654.422 2.014.079
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.049 16.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.049 16.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 617.310 1.943.053
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.080.747 5.368.975
TOPLAM VARLIKLAR
338.880.694 331.512.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.599.042 11.590.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.599.042 11.590.181
Banka Kredileri
4 28.599.042 11.590.181
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.265.522 30.415.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.265.522 30.415.095
Ban18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99