***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 18:31
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -550.405 1.448.137 33.592.642 -6.326.020 77.312.874 77.312.874
Transferler
37.857 -6.363.877 6.326.020 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.768 -1.846.061 -1.905.829 -1.905.829
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.768
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -610.173 1.485.994 27.228.765 -1.846.061 75.407.045 75.407.045
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -712.567 1.485.994 27.228.765 -5.339.613 71.811.099 71.811.099
Transferler
-5.339.613 5.339.613 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-253.420 -29.200 -282.620 -282.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-253.420
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 496.828 21.651.692 -965.987 1.485.994 21.889.152 -29.200 71.528.479 71.528.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.565.674 -20.545.033
Dönem Karı (Zararı)
-29.200 -1.846.061
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-29.200 -1.846.061
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.400.198 6.086.736
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 518.527 572.808
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-49.509 130.525
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -534.280 326.131
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
484.771 -195.606
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
237.487 303.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
492.487 303.356
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-255.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.435.939 3.739.361
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-95.697 -209.966
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.767.046 8.236.476
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-5.646.639 -1.239.483
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.411.229 -3.047.666
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-224.318 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-224.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.517.928 1.340.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.313.632 -24.537.681
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.111.385 -10.920.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.926.639 -9.516.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-184.746 -1.404.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
114.117 239.312
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
138.528 239.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.262.606 -852.007
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.317.299 -1.423.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.999.575 -11.932.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.999.575 -11.932.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
239.285 64.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.347 286.942
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.347 286.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.684.630 -20.297.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-118.956 -178.631
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -69.396
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -610.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -610.670
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -610.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.829.640 14.199.067
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.362.212 41.026.261
Kredilerden Nakit Girişleri
23.362.212 41.026.261
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.471.394 -16.407.806
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.471.394 -16.407.806
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.001 -585.000
Ödenen Faiz
-12.231.154 -10.044.354
Alınan Faiz
95.697 209.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.736.034 -6.956.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.736.034 -6.956.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.646.924 9.082.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.382.958 2.126.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.382.958 3.646.924
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
293.283.545 276.049.109
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 292.714.096 275.180.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 569.449 868.160
Diğer Alacaklar
155.786 269.903
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5,15 138.127 113.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 17.659 156.187
Türev Araçlar
224.318 0
Stoklar
6 19.279.116 12.501.281
Peşin Ödenmiş Giderler
7 19.387.289 21.704.588
Diğer Dönen Varlıklar
1.252.636 1.196.843
ARA TOPLAM
341.970.624 315.373.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.970.624 315.373.624
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
435.780 435.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
435.780 435.780
Maddi Duran Varlıklar
983.453 1.204.902
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.222.834 1.510.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 9.351
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 9.351
Peşin Ödenmiş Giderler

Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 3.119.770 1.538.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.832.311 4.769.553
TOPLAM VARLIKLAR
347.802.935 320.143.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 60.680.204 33.411.523
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 60.680.204 33.411.523
Banka Kredileri
4 60.680.204 33.411.523
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 15.596.275 39.833.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 15.596.275 39.833.259
Banka Kredileri
4 15.175.400 39.484.874
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 420.875 348.385
Ticari Borçlar
5 186.482.044 145.917.632
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 186.482.044 145.917.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
745.963 506.678
Diğer Borçlar
212.617 139.476
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
212.617 139.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.145.109 1.188.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
800.109 588.321
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
345.000 600.000
ARA TOPLAM
264.862.212 220.996.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
264.862.212 220.996.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.620.137 23.810.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 7.620.137 23.810.124
Banka Kredileri
4 6.446.887 22.311.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.173.250 1.498.633
Ticari Borçlar
5 1.655.747 1.867.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.655.747 1.867.223
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.136.360 1.657.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.136.360 1.657.842
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.412.244 27.335.189
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
276.274.456 248.332.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.528.479 71.811.099
Ödenmiş Sermaye
10 27.000.000 27.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 496.828 496.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21.651.692 21.651.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-965.987 -712.567
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-965.987 -712.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-965.987 -712.567
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.485.994 1.485.994
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.889.152 27.228.765
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.200 -5.339.613
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.528.479 71.811.099
TOPLAM KAYNAKLAR
347.802.935 320.143.177


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
238.616.198 179.104.528 110.793.048 63.866.156
Satışların Maliyeti
-218.000.829 -162.857.844 -100.090.767 -58.531.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.615.369 16.246.684 10.702.281 5.334.442
BRÜT KAR (ZARAR)
20.615.369 16.246.684 10.702.281 5.334.442
Genel Yönetim Giderleri
11 -3.590.678 -2.866.945 -1.393.850 -1.209.567
Pazarlama Giderleri
11 -10.630.909 -9.129.719 -3.895.134 -3.394.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 53.597.077 38.525.696 22.089.384 16.521.812
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -47.477.261 -34.324.797 -20.906.135 -14.268.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.513.598 8.450.919 6.596.546 2.984.139
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.513.598 8.450.919 6.596.546 2.984.139
Finansman Gelirleri
13 320.014 209.966 277.526 14.379
Finansman Giderleri
13 -14.380.740 -9.166.260 -4.710.092 -4.339.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.547.128 -505.375 2.163.980 -1.340.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.517.928 -1.340.686 1.562.852 -253.142
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.517.928 -1.340.686 1.562.852 -253.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.200 -1.846.061 3.726.832 -1.593.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.200 -1.846.061 3.726.832 -1.593.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-29.200 -1.846.061 3.726.832 -1.593.647
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,00001000 -0,00070000 0,00140000 -0,00060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-253.420 -59.768 -45.541 -61.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-316.775 -74.711 -56.926 -76.431
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
63.355 14.943 11.385 15.286
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-253.420 -59.768 -45.541 -61.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-282.620 -1.905.829 3.681.291 -1.654.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-282.620 -1.905.829 3.681.291 -1.654.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973608


BIST
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99