***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2017 22:40
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 5.400.000 496.828 109.449 9.700.090 592.625 12.331.183 2.525.272 31.155.447 31.155.447
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
156.826 2.368.446 -2.525.272 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-270.210 711.245 5.224.507 5.665.542 5.665.542
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -160.761 10.441.335 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 5.400.000 496.828 -160.761 10.411.335 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989
Transferler
235.031 4.989.476 -5.224.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.188 2.520.602 3.380.535 5.897.949 5.897.949
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -163.949 12.931.937 984.482 19.689.105 3.380.535 42.718.938 42.718.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.820.351 -4.730.864
Dönem Karı (Zararı)
3.380.535 5.224.507
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.380.535 5.224.507
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.269.850 4.526.051
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 805.768 846.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
283.971 252.512
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 229.944 176.720
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 54.027 75.792
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
361.588 -35.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 361.588 -35.708
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.667.907 3.172.954
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -19.967 -384.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 9.034.063 6.523.455
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 11.472.801 6.358.517
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -13.818.990 -9.324.906
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 936.199 1.360.942
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 73.414
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 73.414
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -4.785.583 -1.144.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.526.664 -17.376.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.664.528 -61.247.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.364.061 -60.061.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-300.467 -1.185.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.933.899 1.845.847
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.178 -12.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.949.077 1.857.935
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.127.550 -3.966.776
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.305.647 -4.873.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.084.232 51.555.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.084.232 51.555.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -100.529 270.301
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.981 31.875
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.981 31.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
814.046 -993.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
814.046 -993.464
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.876.279 -7.626.326
Ödenen Faiz
-12.313.062 -8.604.334
Alınan Faiz
16.723.328 11.893.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -213.764 -42.083
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.140.574 -351.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.554 19.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 286.138
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 286.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.554 -266.757
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -85.554 -266.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.711.361 4.901.508
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.418.194 54.815.251
Kredilerden Nakit Girişleri
28.418.194 29.815.251
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 25.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.903.539 -43.950.205
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.903.539 -43.950.205
Ödenen Faiz
-8.803.294 -5.963.538
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.544 190.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-194.544 190.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
398.961 208.936
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
204.417 398.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 204.417 398.961
Ticari Alacaklar
192.991.751 155.441.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 191.871.661 154.391.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.120.090 1.049.567
Diğer Alacaklar
6.862.931 6.010.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,23 4.204.536 4.189.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.658.395 1.821.594
Stoklar
9 8.300.726 9.482.303
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.615.779 8.921.426
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.615.779 8.921.426
Diğer Dönen Varlıklar
15 4.265.935 5.079.981
ARA TOPLAM
219.241.539 185.335.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
219.241.539 185.335.161
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 70.474 70.474
Diğer Alacaklar
8 290.446 290.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 290.446 290.741
Maddi Duran Varlıklar
11 16.587.633 14.167.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.806 19.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.979.359 14.549.115
TOPLAM VARLIKLAR
236.220.898 199.884.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 43.696.653 2.128.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 3.724.120 2.822.772
Ticari Borçlar
125.844.902 109.495.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 125.844.902 109.495.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 552.086 652.615
Diğer Borçlar
37.674 64.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 37.674 64.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 409.443 386.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
300.342 230.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 300.342 230.573
ARA TOPLAM
174.565.220 115.780.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.565.220 115.780.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 13.410.070 42.134.190
Ticari Borçlar
1.971.991 2.077.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.971.991 2.077.625
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.069.275 987.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.069.275 987.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.485.404 2.083.581
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.936.740 47.282.631
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.501.960 163.063.287
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.718.938 36.820.989
Ödenmiş Sermaye
16 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.767.988 10.250.574
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 12.931.937 10.411.335
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-163.949 -160.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
984.482 749.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.689.105 14.699.629
Net Dönem Karı veya Zararı
3.380.535 5.224.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.718.938 36.820.989
TOPLAM KAYNAKLAR
236.220.898 199.884.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 209.292.934 204.473.606
Satışların Maliyeti
17 -190.918.295 -181.679.246
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.374.639 22.794.360
BRÜT KAR (ZARAR)
18.374.639 22.794.360
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.376.921 -5.851.607
Pazarlama Giderleri
18 -9.087.015 -7.538.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 23.783.170 15.938.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.192.476 -11.629.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.501.397 13.713.741
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-73.414
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.501.397 13.640.327
Finansman Giderleri
20 -9.184.663 -7.054.878
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.316.734 6.585.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-936.199 -1.360.942
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -1.163.730 -1.264.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 227.531 -96.644
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.380.535 5.224.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.380.535 5.224.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.380.535 5.224.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00600000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.517.414 441.035
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 3.150.753 889.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.985 -337.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -629.354 -110.258
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-630.151 -177.811
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
797 67.553
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.517.414 441.035
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.897.949 5.665.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590197


BIST
18:052.490
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Açılış :  2.545  
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BMSCH 10,34 93.295.154 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.625.977 % 9,99  
RODRG 22,30 8.829.319 % 9,96  
DOKTA 34,90 11.690.561 % 9,75  
BALAT 14,20 1.015.272 % 9,65  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6058 16,6117 % -0,42  
Euro 17,4820 17,4993 % -0,31  
Sterlin 20,2060 20,3073 % -0,28  
Frank 17,3087 17,4130 % -0,24  
Riyal 4,4191 4,4412 % -0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.821 0,16  
Altın Gr. 972 973 -2,62  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.450 6.636 -1,00  
Yarım 3.162 3.246 0,00  
Çeyrek 1.584 1.622 0,00  
Gümüş.Ons 20,86 20,93 0,04  
Gümüş Gr. 11,16 11,20 -0,00  
B. Petrol 114 114 0,07