***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 18:20
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -160.761 10.411.335 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.224.507 -5.224.507 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.821.645 2.821.645 2.821.645
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -160.761 10.441.335 749.451 19.924.136 2.821.645 39.642.634 39.642.634
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -163.949 12.931.937 984.482 19.689.105 3.380.535 42.718.938 42.718.938
Transferler
220.520 3.160.015 -3.380.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.810 2.067.309 2.091.119 2.091.119
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -140.139 12.931.937 1.205.002 22.849.120 2.067.309 44.810.057 44.810.057


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.947.352 -5.149.781
Dönem Karı (Zararı)
2.067.309 2.821.645
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.067.309 2.821.645
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
311.920 1.236.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 204.500 218.907
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
229.173 -37.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 229.173 -37.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.806 50.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
95.806 50.430
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.426.919 1.557.561
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.594 -865
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.891.738 1.847.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.825.944 2.880.011
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.264.169 -3.169.029
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.108.726 -56.338
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 540.725 716.024
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.076.477 -1.213.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.342.337 -9.069.301
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.350.414 -11.931.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.158.642 -9.734.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.191.772 -2.197.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.263.994 1.046.318
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.309 -3.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.259.685 1.049.857
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.636.060 -2.930.769
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.691.382 -243.371
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
319.906 5.159.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
204.607 5.110.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.299 49.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.027 -215.186
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.307.634 46.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.307.634 46.210
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.963.108 -5.011.548
Ödenen Faiz
-2.825.944 -2.880.011
Alınan Faiz
4.264.169 3.169.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.026 -40.964
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -409.443 -386.287
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -18.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -18.765
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -18.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.162.070 4.876.946
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.860.412 12.452.295
Kredilerden Nakit Girişleri
11.109.639 12.452.295
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
25.000.000 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
19.750.773 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.616.829 -6.968.191
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.616.829 -6.968.191
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.000.000 0
Ödenen Faiz
-3.108.107 -608.023
Alınan Faiz
26.594 865
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
214.718 -291.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
214.718 -291.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
204.417 398.961
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
419.135 107.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 419.135 204.417
Ticari Alacaklar
208.833.027 192.991.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,16 206.521.165 191.871.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.311.862 1.120.090
Diğer Alacaklar
8.128.693 6.862.931
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,16 4.208.845 4.204.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.919.848 2.658.395
Stoklar
8 10.936.786 8.300.726
Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.307.161 6.615.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 14.307.161 6.615.779
Diğer Dönen Varlıklar
15 4.067.027 4.265.935
ARA TOPLAM
246.691.829 219.241.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.691.829 219.241.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
288.678 290.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
288.678 290.446
Maddi Duran Varlıklar
9 16.386.683 16.587.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 27.256 30.806
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.773.091 16.979.359
TOPLAM VARLIKLAR
263.464.920 236.220.898
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 27.054.357 43.696.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.396.550 3.724.120
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 19.750.773 0
Ticari Borçlar
124.495.697 125.844.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 124.495.697 125.844.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
524.059 552.086
Diğer Borçlar
152.973 37.674
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
152.973 37.674
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 199.731 409.443
Kısa Vadeli Karşılıklar
323.193 300.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
323.193 300.342
ARA TOPLAM
173.897.333 174.565.220
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.897.333 174.565.220
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 37.656.377 13.410.070
Ticari Borçlar
3.169.361 1.971.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.169.361 1.971.991
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.099.441 1.069.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.099.441 1.069.275
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 2.832.351 2.485.404
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.757.530 18.936.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
218.654.863 193.501.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.810.057 42.718.938
Ödenmiş Sermaye
11 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.791.798 12.767.988
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.931.937 12.931.937
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-140.139 -163.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.205.002 984.482
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22.849.120 19.689.105
Net Dönem Karı veya Zararı
2.067.309 3.380.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.810.057 42.718.938
TOPLAM KAYNAKLAR
263.464.920 236.220.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 67.391.928 69.355.069
Satışların Maliyeti
3 -60.785.783 -60.954.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.606.145 8.400.998
BRÜT KAR (ZARAR)
6.606.145 8.400.998
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.219.477 -1.062.571
Pazarlama Giderleri
12 -2.711.999 -2.566.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.908.716 4.275.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.065.497 -3.577.639
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.517.888 5.470.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.517.888 5.470.364
Finansman Giderleri
14 -2.909.854 -1.932.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.608.034 3.537.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-540.725 -716.024
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -199.731 -599.924
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -340.994 -116.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.067.309 2.821.645
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.067.309 2.821.645
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.067.309 2.821.645
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00400000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.810 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.810 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.810 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.091.119 2.821.645
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.091.119 2.821.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604121


BIST
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99