***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 19:34
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -160.761 10.411.335 749.451 14.699.629 5.224.507 36.820.989 36.820.989
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.216.786 1.814.161 495.396 1.092.771 1.092.771
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.400.000 496.828 -160.761 9.194.549 749.451 16.513.790 5.719.903 37.913.760 37.913.760
Transferler
235.031 5.484.872 -5.719.903 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.530 3.455.045 3.452.515 3.452.515
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -160.761 9.192.019 984.482 21.998.662 3.455.045 41.366.275 41.366.275
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 -163.949 12.931.937 984.482 19.689.105 3.380.535 42.718.938 42.718.938
Diğer Düzeltmeler
-1.070.338 2.309.557 532.440 1.771.659 1.771.659
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
5.400.000 496.828 -163.949 11.861.599 984.482 21.998.662 3.912.975 44.490.597 44.490.597
Transferler
220.520 3.692.455 -3.912.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.066 -23.516 -1.133.745 -1.153.195 -1.153.195
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 -159.883 11.838.083 1.205.002 25.691.117 -1.133.745 43.337.402 43.337.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.701.536 -13.030.248
Dönem Karı (Zararı)
-1.133.745 3.455.045
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.707.335 3.017.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,13 243.038 159.500
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 87.676
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 87.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
189.547 209.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
189.547 209.238
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.152.163 4.091.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-93.760 -14.501
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.874.787 4.138.596
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
758.172 -913.158
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.387.036 880.247
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-1.104.116 -2.441.778
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 226.703 911.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.642.851 -18.325.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.129.252 7.684.302
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.205.494 12.798.072
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.923.758 -5.113.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
104.134 1.594.350
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.961 -7.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
110.095 1.601.783
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.183.345 -275.678
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.050.976 -2.970.019
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.252.570 -24.826.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.252.570 -24.826.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.699 13.733
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
908.857 453.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
908.857 453.727
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.069.261 -11.852.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.026 -189.043
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-619.249 -988.257
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.049 -24.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.049 -24.852
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -11.049 -24.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.990.609 12.792.409
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.264.853 24.734.521
Kredilerden Nakit Girişleri
44.300.000 24.734.521
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
25.000.000 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
28.964.853 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.665.271 -7.868.403
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.665.271 -7.868.403
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.000.000 0
Ödenen Faiz
-7.702.733 -4.088.210
Alınan Faiz
93.760 14.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.024 -262.691
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
278.024 -262.691
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 204.417 398.961
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 482.441 136.270


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 482.441 204.417 398.961
Ticari Alacaklar
213.508.039 192.991.751 155.441.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,18 210.464.191 191.871.661 154.391.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7,18 3.043.848 1.120.090 1.049.567
Diğer Alacaklar
6.760.565 6.862.931 6.010.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,16 4.210.497 4.204.536 4.189.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.550.068 2.658.395 1.821.594
Stoklar
8 13.484.071 8.300.726 9.482.303
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.666.755 6.615.779 8.921.426
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.666.755 6.615.779 8.921.426
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
209.806 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
4.461.194 4.265.935 5.079.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.461.194 4.265.935 5.079.981
ARA TOPLAM
251.572.871 219.241.539 185.335.161
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.572.871 219.241.539 185.335.161
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474 70.474
Diğer Alacaklar
288.678 290.446 290.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
288.678 290.446 290.741
Maddi Duran Varlıklar
10 16.361.875 16.587.633 14.167.960
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.575 30.806 19.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.745.602 16.979.359 14.549.115
TOPLAM VARLIKLAR
268.318.473 236.220.898 199.884.276
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 36.138.008 43.696.653 2.128.457
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.083.563 3.724.120 2.822.772
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 28.964.853 0 0
Ticari Borçlar
93.294.216 125.844.902 109.495.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 93.294.216 125.844.902 109.495.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
512.387 552.086 652.615
Diğer Borçlar
89.516 37.674 64.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
89.516 37.674 64.655
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 409.443 386.287
Kısa Vadeli Karşılıklar
343.980 300.342 230.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
343.980 300.342 230.573
ARA TOPLAM
164.426.523 174.565.220 115.780.656
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.426.523 174.565.220 115.780.656
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 57.416.055 13.410.070 42.134.190
Ticari Borçlar
976.437 1.971.991 2.077.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
976.437 1.971.991 2.077.625
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.197.076 1.069.275 987.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.197.076 1.069.275 987.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 964.980 713.745 990.810
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.554.548 17.165.081 46.189.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
224.981.071 191.730.301 161.970.516
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.337.402 44.490.597 37.913.760
Ödenmiş Sermaye
12 5.400.000 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 496.828 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.678.200 11.697.650 9.033.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.838.083 11.861.599 9.194.549
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.838.083 11.861.599 9.194.549
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-159.883 -163.949 -160.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.205.002 984.482 749.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.691.117 21.998.662 16.513.790
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.133.745 3.912.975 5.719.903
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.337.402 44.490.597 37.913.760
TOPLAM KAYNAKLAR
268.318.473 236.220.898 199.884.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 101.648.223 101.322.486 34.256.295 31.967.417
Satışların Maliyeti
3 -91.472.470 -90.320.488 -30.686.687 -29.366.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.175.753 11.001.998 3.569.608 2.601.000
BRÜT KAR (ZARAR)
10.175.753 11.001.998 3.569.608 2.601.000
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.839.285 -1.898.770 -619.808 -969.309
Pazarlama Giderleri
13 -4.439.194 -4.857.623 -1.727.195 -2.291.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 11.369.982 10.985.295 4.461.266 6.709.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -8.185.505 -6.633.866 -3.890.835 -3.056.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.081.751 8.597.034 1.793.036 2.993.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15 7.081.751 8.597.034 1.793.036 2.993.560
Finansman Giderleri
15 -7.988.793 -4.230.005 -5.078.939 -2.297.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-907.042 4.367.029 -3.285.903 696.250
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16 -226.703 -911.984 314.022 -170.603
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 0 -595.960 199.731 3.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -226.703 -316.024 114.291 -174.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.133.745 3.455.045 -2.971.881 525.647
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.133.745 3.455.045 -2.971.881 525.647
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.133.745 3.455.045 -2.971.881 525.647
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,00200000 0,00600000 -0,00600000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.450 -2.530 -31.502 -1.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.082 0 -24.680 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-24.532 -2.530 -6.822 -1.265
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
16 -23.516 -2.530 -11.758 -1.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 -1.016 0 4.936 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.450 -2.530 -31.502 -1.265
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.153.195 3.452.515 -3.003.383 524.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.153.195 3.452.515 -3.003.383 524.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624169


BIST
18:052.490
Değişim :  -1,54% |  -39,02
Açılış :  2.545  
Önceki Kapanış :  2.529  
En Yüksek
2.561
En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BMSCH 10,34 93.295.154 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.625.977 % 9,99  
RODRG 22,30 8.829.319 % 9,96  
DOKTA 34,90 11.690.561 % 9,75  
BALAT 14,20 1.015.272 % 9,65  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,6413 16,6430 % 0,71  
Euro 17,4892 17,5673 % 0,23  
Sterlin 20,2341 20,3355 % 0,08  
Frank 17,3187 17,4230 % 0,59  
Riyal 4,4249 4,4471 % 0,77  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 -3,05  
Altın Gr. 975 975 6,25  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.492 6.618 26,00  
Yarım 3.182 3.237 13,00  
Çeyrek 1.594 1.618 6,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 -0,35  
Gümüş Gr. 11,14 11,16 -0,10  
B. Petrol 114 114 2,79